[Hỏi] Làm thế nào khiến cho thầy của con mình cũng học “Đệ Tử Quy”?

[Đáp] Vị phụ huynh này đúng là vô cùng “bi thiên mẫn nhân” (“thương trời xót người”), ông hy vọng cái vấn đề này đều có thể giải quyết. Chúng ta rất hy vọng cho thầy giáo cũng học “Đệ Tử Quy”, rất dễ dàng, con cái của chúng ta chuyển biến càng lớn, đối với vị thầy giáo này lại càng cung kính, “Ôi chao, cái đứa trẻ này sao mà chuyển biến lớn như vậy?” Họ lập tức liền đi hỏi thăm [nghe ngóng], ngay thời điểm này bạn liền như “nước chảy thành sông”, đem “Đệ Tử Quy” giới thiệu cho vị thầy giáo này. Họ hy vọng mỗi đứa trẻ đều cung kính đối với họ như vậy, đều hiểu chuyện như vậy, họ cũng nhẹ nhỏm ung dung.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Trí Huệ Cuộc Sống

ĐỂ LẠI CÂU TRẢ LỜI