26 C
Ho Chi Minh
Thứ Hai, 16 Tháng Chín, 2019

 ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Xin gửi đến quý vị bản PDF của sách Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ (các bạn có thể tải sách tại đây). “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ” là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại sư Ấn Quang về vấn đề “tiết chế sắc dục, bảo tồn sanh mạng, giữ tinh hộ thân” trong các bộ Văn Sao (Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên – Như Hòa Chuyển Ngữ). Facebook Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ:  https://www.facebook.com/baothantietduc/