26 C
Ho Chi Minh
Thứ Hai, 16 Tháng Chín, 2019

 ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ

Xin gửi đến quý vị bản PDF của sách Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ (các bạn có thể tải sách tại đây). “Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ” là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Facebook Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ:  https://www.facebook.com/maugiaogiagiao/