Giới Thiệu

Trong xứ chúng ta, trước kia hầu hết trong nước từ hàng vua quan đến dân dã đều đồng nhứt hưởng ứng lý thuyết của Khổng Tử là tu về nhân đạo. Mỗi người đều phải học việc: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Việc nầy, phô trương khắp xứ, ai cũng biết. Sau khi biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín rồi họ thật hành, như: tôi trung với vua, con hiếu với cha mẹ v.v… dù ai cũng vậy. Nhưng từ sau ngày nước nhà bị trị, nghĩa là kể từ đời vua Tự Đức trở lại đây, làn sóng văn minh phương Âu tràn vào xứ sở, bôi xóa tất cả thành tích đạo nghĩa trước kia của dân tộc: từ đó đạo nghĩa bị bôi lọ tất cả, đổi lại lắm thói tồi bại trong xứ sở. Vì thế đạo luân thường phai dần đi, cho đến ngày giờ nầy, mặc dù có nhiều chùa miễu, nhiều tổ chức trùng hưng đạo Thánh hiền, nhưng không được trở lại như cũ. Nếu mối luân thường đạo lý không trùng hưng chấn chỉnh được nó ở trong tình trạng suy vong mãi, thì trong xã hội không tránh khỏi khổ huống con giết cha, vợ bội bạc chồng, tình anh em chia xẻ nhau, và dẫn đến tình bè bạn không còn đãi nhau chơn thật nữa. Chẳng những vậy thôi, mà nó còn dẫn đến giai đoạn khốc liệt là người ăn xé người; chỉ vì lòng ích kỷ độc ác mà họ tàn sát nhau rất dễ dàng hơn giết con vật.”  (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1954)
Toàn bộ cội rễ của văn hóa truyền thống Việt Nam chính là chữ Hiếu, Hiếu là cội rễ của chúng ta, một người bất hiếu cha mẹ, hết thảy đều tiêu hết rồi, đây là cội rễ. Cái gốc là gì ? Gốc chính là kính, chính là hiếu thuận lão sư. Hiếu thuận phụ mẫu là cội rễ, hiếu thuận lão sư là cội rễ thứ hai, cũng chính là cái gốc, chúng tôi giảng căn bản gốc rễ. Phụ mẫu thì hiếu đạo, Lão sư thì sư Đạo, sư đạo được kiến lập ở trên cơ sở hiếu đạo, không có hiếu đạo thì sư đạo không thể kiến lập.”
Phụ tử hữu thân đây là thân ái, cái thân ái này là điểm khởi đầu của tánh đức, Hiện tại trong trị bệnh nói là điểm nguyên thủy, phụ tử hữu thân là điểm nguyên thủy bên trong tánh đức của chúng ta. Hiếu, không phải là ai đó dạy , đây là trời sinh, tự nhiên. Từ thời điểm nào thấy được ? Trẻ nhỏ, một trăm ngày, em bé sinh ra được một trăm ngày, chân thực là thường biểu lộ, tự nhiên biểu lộ ra. Bạn xem đứa trẻ nhỏ này, trẻ nhỏ ba bốn tháng, bạn cẩn thận tỉ mỉ đi quan sát nó, nó yêu thương đối với cha mẹ, cha mẹ yêu thương đối với nó, là không có điều kiện đấy, không có khởi tâm động niệm, cũng không phân biệt chấp trước, tự nhiên đấy. Trẻ nhỏ tuy không biết nói chuyện, bạn xem ánh mắt của nó, bạn xem biểu cảm của nó, thì thấy được. Cho nên điều ấy không xa, ngàn vạn năm trước lão tổ tông thấy được, chúng ta hôm nay cũng thấy được, ngay tại trước mặt. Chân như bổn tánh tại nơi nào ? Chân thực là thường ở tại chỗ này thấy được. Cho nên trí huệ của lão tổ tông, chúng ta liền có thể lĩnh hội được. Thứ này chân chính là tấm lòng thương yêu, làm sao có thể đem nó giữ gìn đến suốt đời mà sẽ chẳng biến đổi ? Cái này chính là ngọn nguồn của giáo dục. Giáo dục từ nơi nào hưng khởi lên? Từ nơi này mà bắt đầu sinh khởi.

Liên Lạc

Email: hoctapdetuquy@gmail.com

Về Chúng tôi

Trang “Hoằng Hóa Xã” ra đời với khát khao chung tay vào việc nâng cao nhận thức của mọi người về các giá trị luân lý – đạo đức truyền thống. Mong sao ai nấy cũng đều có thể trở thành người tốt và sống hòa mục yêu thương lẫn nhau.

Kết nối đồng học

Trang Facebook Đệ Tử Quy: https://www.facebook.com/giaoducduchanh/
Trang Facebook Quần Thư Trị Yếu: https://www.facebook.com/quanthutriyeu360/
Trang Facebook Thọ Khang Bảo Giám: https://www.facebook.com/thokhangbaogiam/

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Có Thể Hứng Lấy Phân Tiểu Của Cha Mẹ, Đó Là...

Cho nên lần này tôi trăm nghe không bằng một thấy, không chỉ thân cận với thầy Vương Hy Hải, còn nghe thầy giảng...