Ngày nay xã hội xảy ra sự cố, nguồn gốc vấn đề do đâu? Chúng ta đã vứt bỏ nền giáo dục của thánh hiền, nguồn gốc của tất cả vấn đề chính là vấn đề về giáo dục. Ngày nay nếu giải quyết được vấn đề giáo dục, xã hội sẽ an định, mọi vấn đề đều được giải quyết. Giáo dục này cần giáo dục truyền thống, giáo dục hiện đại không được, không giải quyết được vấn đề. Nó chế tạo vấn đề, không giải quyết được vấn đề, tạo ra vấn đề.

Bởi vậy chúng ta phải trở về tìm cổ nhân, ngạn ngữ có câu- chúng ta gặp khó khăn, gặp phiền phức, gặp thiên tai, làm sao? Tìm ai? Tìm tổ tông. Như trẻ con, quý vị thấy trẻ em ba bốn tuổi, chúng gặp khó khăn sẽ tìm ai? Tìm ba mẹ chúng. Ngày nay chúng ta gặp khó khăn, đi tìm tổ tông là đúng.Trí tuệ, phương pháp, kinh nghiệm, hiệu quả của tổ tông đều nghi chép lại trong kinh sách. Nếu tìm ra được những thứ đó, chắc chắn giải quyết được vấn đề.

Cổ nhân còn có một phương pháp quan trọng nhưng rất đơn giản, giúp chúng ta cứu cấp nạn. Điều này chúng ta càng phải chú trọng hơn, đó là bộ Quần Thư Trị Yếu của Đường Thái Tông, có thể cứu cấp nạn. Hiện nay xã hội thiên tai, không biết nặng gấp mấy lần thời đó. Phân lượng bộ sách đó rất nhiều, hiện nay là lúc cứu cấp, nên chỉ rút tinh hoa của bộ sách này. Tôi tìm một nhóm thầy cô giáo, nhờ họ trích lục trong bộ sách này, trích lục được bao nhiêu? 360 câu, một năm 360 ngày, một ngày một câu, cuối năm này có thể làm xong. Trích lục ra, tôi yêu cầu thầy cô chú âm, chú giải, dịch thành văn bạch thoại, dịch thành ngoại ngữ, lưu thông trên toàn thế giới: 360 Câu Quần Thư Trị Yếu, tên sách là Quần Thư Trị Yếu 360. Đích thực có rất nhiều người lãnh đạo quốc gia đang đợi xem cuốn sách này. Sau khi cuốn sách này xuất bản phải lưu thông số lượng lớn, in thành cuốn sách nhỏ để trong túi áo. Tôi dặn dò các thầy cô này, không phải lần này là xong, mỗi năm làm một cuốn, làm bao nhiêu cuốn, làm 10 cuốn. Mỗi năm làm một cuốn khác nhau, đây là cuốn thứ nhất, sau đó là cuốn thứ hai, tất cả mười cuốn là hoàn thành. Tôi dùng phương pháp này để lôi kéo mọi người học Quần Thư Trị Yếu, điều này sẽ giúp ích rất lớn đối với xã hội.

Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

CHIA SẺ
Bài viết trướcPhương Pháp Học Tập Quần Thư Trị Yếu – Một Phần Thành Kính Được Một Phần Lợi Ích
Bài viết tiếp theoNhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP