Người xưa bảo: Đọc dâm thư có năm điều hại. Một, trở ngại nghề nghiệp chánh đáng là điều hại thứ nhất. Hai, hao tổn tinh thần là điều hại thứ hai. Loạn tâm chí là điều hại thứ ba. Hoặc bạn bè mượn xem, ắt hại bạn bè, [đó là điều hại thứ tư]. Hoặc con cháu lén xem, sẽ hại con cháu, [đó là điều hại thứ năm]. Nói chuyện dâm uế có ba tội: Một, phô bày điều xấu của kẻ khác. Hai, tổn thương đức hạnh của chính mình. Ba, khinh nhờn trời, đất, thần minh.

Nếu có thể dùng thân [làm gương] hướng dẫn chúng sanh, hoặc gặp kẻ đọc những sách tệ hại kể chuyện tư tình nam nữ, hãy nên viện dẫn quả báo do trinh lương hay dâm tà, hòng khuyên bảo hết thảy. Hoặc gặp chỗ đông người, bèn thuật lời chánh trực. Hoặc trong phòng kín, ra rả khuyên can. Chẳng sợ bị châm chọc, chẳng nề hà [kẻ khác chê cười] hủ bại. Mềm mỏng khuyên bảo, ắt trong trăm ngàn người, sẽ có kẻ được hưởng lợi ích.

Gần đây, kẻ buôn bán tiểu thuyết dâm đãng ngoài phố rất nhiều. Phàm những lời dâm uế khó thể chịu nổi, chẳng thể thốt nên lời, đều công khai viết thành sách, được coi là tác phẩm tao nhã! Không “tác phẩm” nào chẳng tả chuyện lén lút hẹn hò, toàn những chuyện ô danh, thất tiết! Sau đấy, [những kẻ phóng đãng trong các “tác phẩm” đó] đâm ra lại vinh hiển, đoàn viên. Tả những chuyện thối tha trong chốn buồng the thành chuyện chẳng có mảy may nào đáng trách! Kẻ khuê nữ vô tri, lầm tưởng [những thói bại hoại ấy] là chuyện [tao nhã] của hàng tài tử, giai nhân. Vì thế, mất trinh, thất tiết, điếm nhục gia phong, vạn năm khó thể gột rửa! Đến nỗi khơi gợi những thói xấu nơi bọn trẻ nhỏ chưa dậy thì, khơi dậy lòng hâm mộ của bọn dân quê. Đủ mọi nỗi họa hại, chẳng thể nói trọn! Lại còn có những tranh ảnh dâm tà, càng là phương tiện dẫn dắt lòng dâm. Những thứ ấy đều là những thứ gieo nọc độc vào lòng người nặng nhất! Người có quyền lực, có chức vị kiểm soát ngôn luận, nếu có thể thật sự cấm chỉ nghiêm ngặt, hủy sạch mọi bản in, sẽ giúp ích cho phong hóa chẳng cạn đâu nhé!

[Lời Ban biên tập] Ngày nay không chỉ dâm-thư mà còn xuất hiện nhiều thể loại khác như phim ảnh sắc tình bạo lực, truyện người lớn…. Tác hại cũng tương tự như việc đọc dâm thư, đôi khi còn mạnh mẽ và ác liệt hơn gấp trăm vạn lần. Bởi sức mê hút của nó không dừng lại ở câu chữ, mà là dùng hình ảnh, âm thanh để mê hoặc người đời, hơn nữa sự phổ biến và dễ dàng tìm thấy là không giới hạn. Thật nguy hiểm cho người đời vậy.

Trích từ sách Thọ Khang Bảo Giám

CHIA SẺ
Bài viết trước“Quần Thư Trị Yếu 360” Nhân Duyên Này, Tại Sao Lại Là “360”
Bài viết tiếp theoSách Giữ Gìn Tánh Mạnh Cho Con Em – Thọ Khang Bảo Giám
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP