Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 2 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 夫物速成則疾亡,晚就則善終。朝華之草,夕而零落;松柏之茂,隆寒不衰。是以大雅君子惡速成。(卷二十六魏志下
[Hán Việt] Phù vật tốc thành tắc tật vong, vãn tựu tắc thiện chung. Triêu hoa chi thảo, tịch nhi linh lạc; tùng bách chi mậu, long hàn bất suy. Thị dĩ đại nhã quân tử ố tốc thành. (Quyển nhị thập lục Ngụy Chí hạ)
[Diễn nôm] Phần nhiều sự vật phát triển quá nhanh thì cũng nhanh mất, phát triển ổn định chầm chậm thì dễ dàng có được thành quả viên mãn. Sáng sớm cỏ nở hoa, đến gần tối liền rơi rụng, tùng bách tươi tốt, dù cho ở mùa đông cực kỳ giá lạnh, cũng sẽ không khô héo. Cho nên người quân tử đức cao tài rộng không cầu rất nhanh đạt được kết quả. (Quyển 26, Ngụy Chí hạ)
[Anh Ngữ] In general, anything that develops too fast will fall apart just as quickly, whereas a slow and steady development is more assured of yielding favorable results. Plants that unravel into full bloom in early morning may wither and fall by the evening, but the slow-growing pine trees will not wither even in the extreme winter cold. Hence, a superior person does not hasten to achieve results. (Scroll 26: Wei Zhi, Vol. 2)

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Tự Thành Khang Dĩ Lai
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Phù Vinh Công Hiếu Chuyên Lợi Nhi Bất Tri Đại Nạn
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP