Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 2 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 夫物速成則疾亡,晚就則善終。朝華之草,夕而零落;松柏之茂,隆寒不衰。是以大雅君子惡速成。(卷二十六魏志下
[Hán Việt] Phù vật tốc thành tắc tật vong, vãn tựu tắc thiện chung. Triêu hoa chi thảo, tịch nhi linh lạc; tùng bách chi mậu, long hàn bất suy. Thị dĩ đại nhã quân tử ố tốc thành. (Quyển nhị thập lục Ngụy Chí hạ)
[Diễn nôm] Phần nhiều sự vật phát triển quá nhanh thì cũng nhanh mất, phát triển ổn định chầm chậm thì dễ dàng có được thành quả viên mãn. Sáng sớm cỏ nở hoa, đến gần tối liền rơi rụng, tùng bách tươi tốt, dù cho ở mùa đông cực kỳ giá lạnh, cũng sẽ không khô héo. Cho nên người quân tử đức cao tài rộng không cầu rất nhanh đạt được kết quả. (Quyển 26, Ngụy Chí hạ)
[Anh Ngữ] In general, anything that develops too fast will fall apart just as quickly, whereas a slow and steady development is more assured of yielding favorable results. Plants that unravel into full bloom in early morning may wither and fall by the evening, but the slow-growing pine trees will not wither even in the extreme winter cold. Hence, a superior person does not hasten to achieve results. (Scroll 26: Wei Zhi, Vol. 2)

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Tự Thành Khang Dĩ Lai
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Phù Vinh Công Hiếu Chuyên Lợi Nhi Bất Tri Đại Nạn
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP