Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 10 < TRỪNG PHẪN < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 禁令不明,而嚴刑以靜亂;廟筭不精,而窮兵以侵鄰。猶釤禾以計蝗蟲,伐木以殺蛣(蛣作蠹)蝎,減食(減食作食毒)以中蚤蝨,撤舍以逐雀鼠也。(卷五十 抱朴子)
[Hán Việt] Cấm lệnh bất minh, nhi nghiêm hình dĩ tịnh loạn ; miếu toán bất tinh, nhi cùng binh dĩ xâm lân. Do sam hòa dĩ kế hoàng trùng, phạt mộc dĩ sát kiết ( kiết tác đố) hạt, giảm thực (giảm thực tác thực độc) dĩ trung tảo sắt, triệt xá dĩ trục tước thử dã. (Quyển ngũ thập Bão Phác Tử)
[Diễn nôm] Lệnh cấm không đúng đắn, lại dùng nghiêm hình để bình định họa loạn; triều đình đối với chiến sự mưu đồ không thích đáng, chưa hề phản tỉnh, lại dốc hết binh lực đi xâm phạm nước láng giềng. Điều này thật giống như cắt hết hoa màu để tiêu diệt châu chấu, chặt hết cây cối để tiêu diệt sâu mọt, nuốt vào độc dược để giết chết chấy rận, dỡ bỏ phòng xá để xua đuổi chim sẻ, chuột nhà vậy. (Quyển 50, Bão Phác Tử)
[Anh ngữ] Before a ban has been stated clearly by the government, severe punishments were enforced to suppress disorderliness. Before a well-planned military strategy has been devised, the armed forces were deployed in full force to invade a neighboring country. Is this not like cutting down the crops in order to destroy the locusts; or chopping down trees to get rid of infestations of worms or bugs; or swallowing poison in order to kill lice and fleas; or tearing down a house in order to chase away sparrows and rats? (Scroll 50: Bao Pu Zi)

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Tu Thân Trị Quốc Dã
Bài viết tiếp theoLấy Hiếu Đạo Làm Nền Tảng Giáo Dục
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP