Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 6 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 亂國之主,務於廣地,而不務於仁義,務於高位,而不務於道德,是舍其所以存,而造其所以亡也。(卷三十五 文子
[Hán Việt] Loạn quốc chi chủ, vụ ư nghiễm địa, nhi bất vụ ư nhân nghĩa, vụ ư cao vị, nhi bất vụ ư đạo đức, thị xả kỳ sở dĩ tồn, nhi tạo kỳ sở dĩ vong dã. (Quyển tam thập ngũ Văn Tử)
[Diễn nôm] Người lãnh đạo sẽ tạo thành quốc gia động loạn, chỉ chú trọng khuyếch đại phạm vi thế lực, mà không coi trọng giáo hóa nhân nghĩa; chỉ truy cầu quyền lực địa vị cao, mà không chuyên chú tu dưỡng đạo đức. Loại việc làm này, trên thực tế là vứt bỏ đi điều kiện khiến cho quốc gia trường tồn, mà tạo thành nhân tố diệt vong. (Quyển 35, Văn Tử)
[Anh ngữ] Hence, a ruler who can ruin a country will be a leader zealous about expanding his territory but unconcerned with his duty to advance benevolence. He is concerned with pursuing a position of great authority but does not care too much about promoting virtues. By doing this, he has in fact given up all the conditions that can assure his country’s survival. Inevitably he will lead the country to a path of destruction. (Scroll 35: Wen Zi)

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcVì Sao Ngày Nay Chúng Ta Không Làm Được Mười Nghiệp Thiện
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Nhân Chủ Chi Đại Hoạn
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP