Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 6 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]
[Văn ngôn văn] 亂國之主,務於廣地,而不務於仁義,務於高位,而不務於道德,是舍其所以存,而造其所以亡也。(卷三十五 文子
[Hán Việt] Loạn quốc chi chủ, vụ ư nghiễm địa, nhi bất vụ ư nhân nghĩa, vụ ư cao vị, nhi bất vụ ư đạo đức, thị xả kỳ sở dĩ tồn, nhi tạo kỳ sở dĩ vong dã. (Quyển tam thập ngũ Văn Tử)
[Diễn nôm] Người lãnh đạo sẽ tạo thành quốc gia động loạn, chỉ chú trọng khuyếch đại phạm vi thế lực, mà không coi trọng giáo hóa nhân nghĩa; chỉ truy cầu quyền lực địa vị cao, mà không chuyên chú tu dưỡng đạo đức. Loại việc làm này, trên thực tế là vứt bỏ đi điều kiện khiến cho quốc gia trường tồn, mà tạo thành nhân tố diệt vong. (Quyển 35, Văn Tử)
[Anh ngữ] Hence, a ruler who can ruin a country will be a leader zealous about expanding his territory but unconcerned with his duty to advance benevolence. He is concerned with pursuing a position of great authority but does not care too much about promoting virtues. By doing this, he has in fact given up all the conditions that can assure his country’s survival. Inevitably he will lead the country to a path of destruction. (Scroll 35: Wen Zi)

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcVì Sao Ngày Nay Chúng Ta Không Làm Được Mười Nghiệp Thiện
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Nhân Chủ Chi Đại Hoạn
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP