Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 7 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]

[Văn ngôn văn] 人主之大患,莫大乎好名。人主好名,則群臣知所要矣。(卷四十八 體論)

[Hán Việt] Nhân chủ chi đại hoạn, mạc đại hồ hiếu danh. Nhân chủ hiếu danh, tắc quần thần tri sở yếu hĩ. (Quyển tứ thập bát Thể Luận)

[Diễn nôm] Mỗi họa lớn nhất của người lãnh đạo, không có mối họa nào lớn hơn ham thích hư danh. Một khi người lãnh đạo yêu thích tiếng tăm, như thế cấp dưới liền biết rõ lãnh đạo muốn điều gì, mà làm vừa lòng thuận ý. (Quyển 48, Thể Luận)

[Anh ngữ] Nothing can do more harm to a leader than widespread knowledge of the fact that he craves adoration and popularity. Once a leader falls into the traps of wanting an inflated name for himself, his officials will know what he wants and conform to his wishes. (Scroll 48: Ti Lun)

CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Loạn Quốc Chi Chủ
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Cổ Chi Nhân Viết
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP