Quần Thư Trị Yếu 360 [ĐOẠN 7 < GIỚI THAM < TU THÂN < QUÂN ĐẠO]

[Văn ngôn văn] 人主之大患,莫大乎好名。人主好名,則群臣知所要矣。(卷四十八 體論)

[Hán Việt] Nhân chủ chi đại hoạn, mạc đại hồ hiếu danh. Nhân chủ hiếu danh, tắc quần thần tri sở yếu hĩ. (Quyển tứ thập bát Thể Luận)

[Diễn nôm] Mỗi họa lớn nhất của người lãnh đạo, không có mối họa nào lớn hơn ham thích hư danh. Một khi người lãnh đạo yêu thích tiếng tăm, như thế cấp dưới liền biết rõ lãnh đạo muốn điều gì, mà làm vừa lòng thuận ý. (Quyển 48, Thể Luận)

[Anh ngữ] Nothing can do more harm to a leader than widespread knowledge of the fact that he craves adoration and popularity. Once a leader falls into the traps of wanting an inflated name for himself, his officials will know what he wants and conform to his wishes. (Scroll 48: Ti Lun)

CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Loạn Quốc Chi Chủ
Bài viết tiếp theoQuần Thư Trị Yếu 360, Cổ Chi Nhân Viết
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP