“Quần Thư Trị Yếu” Và “Văn Hóa Truyền Thống” Mang Lại Đời Sống Hạnh Phúc

0
2742
“Chúng tôi nghĩ đến một ngày, thật sẽ có một ngày, người trên toàn thế giới, người người đều cầm trên tay cuốn “Quần Thư Trị Yếu“, người người đều ở trên “Đệ Tử Quy“, “Cảm Ứng Thiên“, “Thập Thiện Nghiệp” mà cắm sâu cái rễ” (Trích từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014”, Tập 326, Ngày 22-04-2016)

Tôn giáo phải quay về giáo dục, phải học tập lẫn nhau, phải đứng lên đoàn kết, vì ngàn vạn năm thịnh thế của địa cầu mà làm ra cái cống hiến tích cực. Điều này tốt rồi! Không những cứu giúp quốc gia của chúng ta, còn phải cứu giúp toàn thế giới. Trung Quốc lớn mạnh rồi, tôi có lòng tin, lòng tin của tôi là 100%. Tiến sỹ Than Ân Tỷ (Arnold J. Toynbee) nói, người Trung Quốc lãnh đạo toàn thế giới. Tôi thời gian dài ở ngoại quốc, bạn bè cũng nhiều, có rất nhiều người sợ hãi, quá khứ đã ức hiếp người Trung Quốc, người Trung Quốc trỗi dậy rồi, sợ bị báo thù, đây là thật đó không phải giả. Tôi nói với họ. Nếu như người Trung Quốc thống trị toàn thế giới, thì không phải bằng chánh trị, không phải bằng quân sự, không phải bằng khoa học kỹ thuật, cũng không phải bằng kinh tế mậu dịch. Là bằng cái gì? Là bằng “Quần Thư Trị Yếu“. “Quần Thư Trị Yếu” chúng ta phiên ấn số lượng lớn, hiện tại đã có tám loại văn tự, ngoài Trung văn ra, có bản dịch Tiếng Anh, Anh dịch, có Tiếng Pháp, có Tiếng Tây Ban Nha, có Tiếng Đức, có Tiếng Nga, có Tiếng Malayxia, có Tiếng Nhật, có Tiếng Hàn. Chúng ta hi vọng toàn thế giới, mỗi một quốc gia đều có bản dịch của văn tự nước mình, mọi người cùng nhau đọc bộ sách này, kiến lập nên nhận thức chung. Đây cũng là lời nói của Than Ân TỶ (Arnold J. Toynbee), ông ấy nói Trung Quốc là chủ thể của nền văn minh Đông Á. còn có ba cái vệ tinh, Hàn Quốc có 3000 năm qua lại với Trung Quốc, Nhật Bổn và Việt Nam có 2500 năm qua lại với Trung Quốc, đầy đều là thuộc về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bốn cái quốc gia này nếu đứng lên đoàn kết lại thì có thể lãnh đạo toàn bộ thế giới. Cho nên sự đoàn kết của toàn thế giới, thì giống như phương thức đoàn kết kiểu thời triều Chu ở Trung Quốc vậy, đây là Than Ân Tỷ nói, chúng ta có thể lĩnh hội được, Thời triều Chu là dùng đạo đức để xử lý chánh trị, là dùng giáo dục luân lý, đức hạnh, nhân quả, thánh hiền để thống trị xã hội, khiến cho đời sống của mỗi người đều có thể an lạc giống như Khổng Tử, giống như Nhan Hồi vậy. Đó gọi là gì? Hạnh phúc nhân sinh. Bọn họ đã làm được.

Con người chân chính có một đời sống hạnh phúc an lạc, Phương lão sư nói, “Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người”, chính là hạnh phúc nhân sinh; Phu Tử nói “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ”, hạnh phúc nhân sinh; Phật pháp, câu sau cùng trong mỗi một bộ kinh văn, “Giai đại hoan hỷ”, hạnh phúc nhân sinh, nhiều niềm an lạc. Chúng ta muốn hay không? Muốn. Chúng ta muốn cá nhân hạnh phúc, muốn gia đình hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, quốc gia phú cường, thiên hạ thái bình, muốn hay không? Muốn. Muốn, hãy mau mau học văn hóa truyền thống, văn hóa truyền thống sẽ cho chúng ta, tuyệt không bao giờ nói dối. Cho nên chúng tôi nghĩ đến một ngày, thật sẽ có một ngày, người trên toàn thế giới, người người đều cầm trên tay cuốn “Quần Thư Trị Yếu“, người người đều ở trên “Đệ Tử Quy“, “Cảm Ứng Thiên“, “Thập Thiện Nghiệp” mà cắm sâu cái rễ. Đúng lúc này mới biết được sự vĩ đại của văn hóa truyền thống Trung Quốc, sự hấp dẫn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, sẽ mang lại cho thế giới. Suy đoán của tôi, ngàn năm thịnh thế, ngàn năm thịnh thế này, không phải giống như tiểu địa khu trước đây, mà là toàn cầu, cả thảy địa cầu sẽ có ngàn năm thịnh thế. Tin thật nỗ lực, ngàn năm vạn thế hưởng phúc của lão tổ tông, lão tổ tông có trí huệ, có phương pháp, có lý niệm, truyền thụ cho chúng ta, chúng ta phải đem nó tiếp nhận qua, phát dương quang đại, lưu truyền cho hậu thế.

Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

CHIA SẺ
Bài viết trước“Quần Thư Trị Yếu” Và “Quốc Học Trị Yếu”
Bài viết tiếp theoTầm Quan Trọng Của Chữ Hán – Văn Ngôn Văn
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP