Tầm Quan Trọng Của Chữ Hán – Văn Ngôn Văn

0
5496
Tiến sỹ Thang Ân Tỷ (Arnold J. Toynbee) nói, văn hóa phương đông, nếu như bốn quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đoàn kết lại, họ có thể lãnh đạo toàn thế giới, có thể tạo nên ngàn vạn năm thịnh thế của địa cầu, công đức vô lượng vô biên (Trích từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014”, Tập 322, Ngày 05-04-2016)

Gần đây, đặc biệt là vào thời kỳ nửa sau thế kỷ 21, rất nhiều học giả ngoại quốc đến Trung Quốc để nghiên cứu Hán Văn, nghiên cứu văn tự Trung Quốc, Văn Ngôn Văn. Bọn họ đã phát hiện, chữ Hán văn ngôn văn của Trung Quốc, là một phát minh trọng đại, điều này chúng ta thừa nhận, toàn thế giới mãi cho đến nay, hết thảy tất cả phát minh, đều không có thứ nào có thể vượt qua chữ hán Văn Ngôn Văn, Thật quá vĩ đại! Nó có thể đột phá thời gian, có thể câu thông qua lại cổ kim, lão tổ tông ngàn vạn năm trước lưu lại cho chúng ta, Những văn tự này nói cho chúng ta biết, hiện tại chúng ta xem thấy hiểu, không xa lạ gì, không có hiểu sai ý tứ, điều này có được rồi! Chúng ta truyền lại cho ngàn vạn năm sau, Người đời sau cầm đến những thứ này thì cũng giống như chúng ta vậy, một chút sai lầm đều cũng không có. Thế gian có thứ nào quý báu hơn so với cái này? Không có, đây mới gọi là bảo bối chân chánh, quốc bảo. Ngàn vạn năm nay trí huệ của lão tổ tông, lý niệm của lão tổ tông, phương pháp của lão tổ tông, hiệu quả của lão tổ tông, kinh nghiệm của lão tổ tông, đời đời thế thế tương truyền nối tiếp, người Trung Quốc có được rồi! Bạn đọc những sách này, thì bạn sẽ tu hành đắc đạo, cái gì bạn cũng đều thấu suốt, cái gì cũng đều sáng tỏ hết! chẳng hồ đồ. Ở những dân tộc khác trên toàn thế giới không có cái này, chỉ Trung Quốc có. Qúa khứ thì có bốn quốc gia có, Trung Quốc là đầu nguồn, cùng với Trung Quốc, quốc là đâu tiên là Hàn Quốc, Hàn Quốc có 3000 năm qua lại với Trung Quốc, có thể là vào thời triều Chu. Nhận Bản và Việt Nam, có 2500 năm, thời điểm Xuân thu chiến quốc, Bọn họ qua lại với Trung Quốc. Hoàn toàn. Mấy ngàn năm này, quốc gia của họ đều dùng chữ Hán, đều dùng thể Văn Ngôn Văn, đều đọc sách Trung Quốc. Phật Giáo truyền đến Trung Quốc đến nay. Phật giáo của họ, truyền từ Trung Quốc qua, hết thảy kinh điển đọc chính là chữ hán Văn Ngôn Văn. Cho nên Than Ân Tỷ (Arnold J. Toynbee) nói, văn hóa phương đông, nếu như bốn cái quốc gia này đoàn kết lại, họ có thể lãnh đạo toàn thế giới, có thể tạo nên ngàn vạn năm thịnh thế của địa cầu, công đức vô lượng vô biên. Tại sao giờ lại làm thành cái tình hình như thế này? Hiện tại bốn cái quốc gia này đối với văn hóa truyền thống trung quốc đều đánh mất đi lòng tin, đương nhiên người Trung Quốc là dẫn đầu, người Trung Quốc đã không tin tưởng, bọn họ cũng sinh hoài nghi. Hơn mười vị học giả Châu Âu này rất giỏi, bọn họ lớn tiếng kêu gọi, muồn phục hưng văn hóa hán. Chỉ có văn hóa Hán có lợi ích to lớn đối với nhân loại, đối với một đời người, cuộc sống này đạt được hạnh phúc an lạc, thật không phải là giả. […]

Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

HỒI ĐÁP