[Hán nôm] 夫賢者之為人臣,不損君以奉佞,不阿眾以取容,不墮公以聽私,不撓法以吐剛,其明能照奸,而義不比黨。(卷四十四 潛夫論)
[Chánh âm] Phù hiền giả chi vi nhân thần, bất tổn quân dĩ phụng nịnh, bất a chúng dĩ thủ dung, bất đọa công dĩ thính tư, bất nạo pháp dĩ thổ cương, kì minh năng chiếu gian, nhi nghĩa bất tỉ đảng. (Quyển tứ thập tứ Tiềm Phu Luận)
[Diễn nghĩa] Nếu hạ thần là hiền nhân thì sẽ không dùng những lời nịnh nọt ngọt ngào hoa mỹ làm tổn hại thánh đức của quân vương, không vì làm người khác vui lòng mà gió thổi chiều nào ngả theo chiều ấy, không làm việc tổn hại đến đạo nghĩa mà nghe theo dục vọng, không nhiễu loạn kỉ cương pháp luật mà sợ hãi cường bạo. Trí tuệ của họ có thể phân biệt gian tà; hành vi của họ phù hợp với đạo nghĩa, không bao giờ cấu kết bè đảng gian trá. (Quyển 44, Tiềm Phu Luận)
[Anh ngữ] Wise ministers do not fawn upon their leader to the extent that will corrupt his virtues. Thy also do not fawn upon the masses just to gain their favor. Neither will they benefi themselves at the expense of the public interests, nor do they hinder the enforcement of laws for the fear of powerful adversaries. Thy are wise enough to recognize the craft and the evil. Thy conform to morality and justice, and their integrity prevents them from forming factions to advance their personal interests. (Scroll 44: Qian Fu Lun)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhất sách, chương “Thần Thuật”, phần “Lập Tiết”, đoạn 60
CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Thánh Nhân Thủ Kỳ Sở Dĩ Hữu
Bài viết tiếp theoNghĩa Vụ Giáo Dục của Vạn Phật Thánh Thành
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP