[Hán nôm] 夫賢者之為人臣,不損君以奉佞,不阿眾以取容,不墮公以聽私,不撓法以吐剛,其明能照奸,而義不比黨。(卷四十四 潛夫論)
[Chánh âm] Phù hiền giả chi vi nhân thần, bất tổn quân dĩ phụng nịnh, bất a chúng dĩ thủ dung, bất đọa công dĩ thính tư, bất nạo pháp dĩ thổ cương, kì minh năng chiếu gian, nhi nghĩa bất tỉ đảng. (Quyển tứ thập tứ Tiềm Phu Luận)
[Diễn nghĩa] Nếu hạ thần là hiền nhân thì sẽ không dùng những lời nịnh nọt ngọt ngào hoa mỹ làm tổn hại thánh đức của quân vương, không vì làm người khác vui lòng mà gió thổi chiều nào ngả theo chiều ấy, không làm việc tổn hại đến đạo nghĩa mà nghe theo dục vọng, không nhiễu loạn kỉ cương pháp luật mà sợ hãi cường bạo. Trí tuệ của họ có thể phân biệt gian tà; hành vi của họ phù hợp với đạo nghĩa, không bao giờ cấu kết bè đảng gian trá. (Quyển 44, Tiềm Phu Luận)
[Anh ngữ] Wise ministers do not fawn upon their leader to the extent that will corrupt his virtues. Thy also do not fawn upon the masses just to gain their favor. Neither will they benefi themselves at the expense of the public interests, nor do they hinder the enforcement of laws for the fear of powerful adversaries. Thy are wise enough to recognize the craft and the evil. Thy conform to morality and justice, and their integrity prevents them from forming factions to advance their personal interests. (Scroll 44: Qian Fu Lun)
[Trích dịch từ Quần thư trị yếu 360]
Đệ nhất sách, chương “Thần Thuật”, phần “Lập Tiết”, đoạn 60
CHIA SẺ
Bài viết trướcQuần Thư Trị Yếu 360, Thánh Nhân Thủ Kỳ Sở Dĩ Hữu
Bài viết tiếp theoNghĩa Vụ Giáo Dục của Vạn Phật Thánh Thành
"Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

HỒI ĐÁP