Vào dịp tết âm lịch năm 1994, Hòa Thượng Tuyên Hóa có bài nói chuyện đầu năm tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngài đã chỉ ra những vấn đề trầm trọng của xã hội hiện thời:

Ngày tàn của nhân loại thế giới trong tương lai không phải do động đất thiên tai hay nhân họa mà là do nhân loại đánh mất dần đi nền luân lý đạo đức.

Vì khơi dậy nền đạo đức của nhân loại, khiến cho nhân loại thoát ly khỏi những thói quen xấu ác, cũng như vun bồi phẩm đức cao thượng cho những thanh niên có chí hướng, vì nhân dân mưu cầu hạnh phúc, vì thế giới kiến tạo hòa bình, đây chính là tâm nguyện ban đầu của Hòa Thượng Tuyên Hóa khởi nguồn từ giáo dục. Trước đây người ta đi học là vì hiểu rõ đạo lý, ngày nay người ta đi học là vì danh lợi. Hòa Thượng đã từng nhiều lần chỉ ra những sai lầm của nền giáo dục hiện thời. Lão nhân gia ngài không nỡ trông thấy nhân loại tương lai bị đoạn diệt bởi ngũ dục vô minh, cho nên trong việc hoằng dương Phật Pháp đồng thời phiên dịch Kinh Phật cũng tích cực nỗ lực làm công tác giáo dục. Hòa thượng bày tỏ: “Tôi làm giáo dục không chỉ là tiếp nối huệ mạng Phật mà còn tiếp nối huệ mạng chúng sanh. Chúng ta xây dựng nền tảng nhà trường thật tốt khiến cho học sinh sau khi ra khỏi cổng trường có thể hiểu được làm thế nào để đối diện với xã hội thì có thể ảnh hưởng toàn xã hội, thay đổi cả thảy phong tục rồi.”

Hiện nay các quốc gia trên thế giới, tình trạng thiếu niên nam nữ mười mấy tuổi giao du với bạn bè khác phái càng ngày càng phổ biến. Điều này sớm đã trở thành một hiện tượng “bình thường”. Thiếu nữ chưa kết hôn lại mang thai sinh con, thậm chí tỉ lệ nạo phá thai cũng không ngừng tăng lên tạo thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Hòa Thượng đặc biệt đối với việc dục lương học sinh tiểu học và bồi đức học trung học nói:

“Con gái phải đợi đến sau 20 tuổi, mới kết giao bạn trai. Con trai phải đợi đến sau 25 tuổi mới kết giao bạn gái. Có như thế, con trẻ mới không bị tổn thương. Tâm sinh lý của con trẻ vẫn chưa phát triển thành thục liền đi tìm đối tượng, việc này sẽ dẫn đến thương tổn, đều sẽ chịu tổn thất. Không phải tôi không cho các bạn kết giao bạn trai bạn gái, nếu như sớm kết giao bạn trai bạn gái, người này không phải là học trò tốt, không phải là người tốt. Mọi người các bạn đều muốn làm người tốt, học trò tốt, tương lai mới có thể làm việc tốt. Nếu như có bạn trai, bạn gái quá sớm thì bị thương tổn rồi! Giống như mầm cây nhỏ vừa nhú lên, vẫn chưa trưởng thành, bạn liền cắt bỏ nó, vậy gốc rễ gì của nó cũng dùng không được, đều biến thành cỏ dại vô ích rồi! Người sau này, là thời gian tình dục sớm bắt đầu, đời sau chẳng bằng đời trước. Muốn chọn hạt giống tốt đẹp, thì nhất định phải để cho nó phát triển thành thục, cỏ dại không thể làm hạt giống. Chưa đến tuổi liền kết giao bạn trai bạn gái, đây đều là phát triển chưa thành thục! Bạn xem trẻ nhỏ của quốc gia này (Hoa Kỳ) suốt ngày xem truyền hình, mới bảy – tám tuổi thì đã có thể hiểu được chuyện yêu đương trai gái, cái này thực sự là hại người quá lợi hại. Trong tương lai cái quốc gia này không có nhân tài rồi, vì sao không xuất hiện nhân tài? Bởi vì cả thảy đều hồ đồ hết rồi!”

Đoạn lời nói này phân tích vô cùng tinh tường minh bạch! Vì không muốn giáo dục trẻ nhỏ có quan niệm hành vi tình dục sớm, Hòa Thượng lập ra trường học, cùng đem nam nữ phân hiệu, khiến cho các đồng học chuyên tâm nghiên cứu học vấn, tương lai trở thành nhân tài chân chính, đem chúng sanh trong vòng khổ hải quay trở về. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã từng tự thuật mục tiêu của việc làm giáo dục:

Chúng ta làm giáo dục muốn chọn lựa nhân tài. Dạng nhân tài gì? Nhân tài thông minh có trí huệ. Như vậy ngu si đấy, chúng ta không cần hay sao? Cũng không thể không cần. Ngu si đấy, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, mở mang trí huệ vốn có đủ của bọn họ, đây là một loại mục tiêu của trường học chúng ta.

“Dục lương Tiểu học” và “Bồi đức Trung học” dùng đạo lý làm người cơ bản là “Trung”, “Hiếu”, dạy dỗ học sinh biết “ái thân”, “ái gia”, “ái quốc”. Giai đoạn đầu thành lập trường học, nguyên dùng con cái của các cư sĩ trong Vạn Phật Thánh Thành làm học sinh chủ chốt. Hơn mười năm nay trường học không ngừng phát triển. Tại Vạn Phật Thánh Thành và những vùng phụ cận là các thành phố và thị trấn của nước Mỹ giành được nhiều lời khen ngợi. Rất nhiều phụ huynh nước Mỹ bỏ trường công lập không học, mà sẵn lòng mang con cái chuyển đến “Dục Lương Tiểu Học” và “Bồi Đức Trung Học”, tiếp nhận sự hun đúc phẩm đức tốt đẹp và chuyên tâm cầu học trong một môi trường thanh tịnh. Tại nơi này, không cần lo lắng con cái kết giao nam nữ bừa bãi, hút ma túy hoặc là bạn học đem súng trên lớp.

Tốt nghiệp sinh của “Bồi đức Trung học” lúc xin vào Đại Học, do vì coi trọng đạo đức, ở trong trường hết thảy đều ăn chay, nam nữ phân hiệu lên lớp, khiến cho bọn họ có điểm đặc sắc độc đáo. Sinh hoạt trong vườn trường thuần phác cũng giúp cho bọn họ chuyên tâm học tập, học hành biểu hiện tốt đẹp. Rất nhiều đại học trứ danh của nước Mỹ lúc tuyển nhận tân sinh viên, đều sẵn lòng thu nhận những học sinh khác nhau về bối cảnh văn hóa. Học sinh của “Bồi đức trung học” có đủ những nền tảng đặc sắc, khiến cho bọn họ trong lúc xin vào đại học, thường được những đại học danh tiếng tranh nhau chiêu mộ. Hiện nay đồng học của “Bồi đức Trung học” đã có người nhận được học bỗng vào học ở Viện Đại học Stanford, Viện Đại học California-Berkeley, Phân hiệu University of California, Davis và nhiều trường danh giá khác.

Hòa thượng đã từng dùng “tiểu cỏ ” và “đại thụ” để ví von, nói rõ lấy tu hành làm cơ sở, mới có thể chân chính bồi dưỡng ra nhân tài. Hòa thượng cho rằng, tiểu cỏ sinh trưởng vào mùa xuân, chết đi vào mùa đông. Sang năm mặc dù lại sinh trưởng tiếp cũng vẫn là loài tiểu cỏ, cuối cùng vẫn không thể đảm đương trách nhiệm lớn. Thật giống như người không tu hành, ở trong lục đạo luân hồi thoát ra chưa được, rất khó làm cơ sở tánh linh được yên định thanh sáng. Người nỗ lực tu hành, thân thể hư giả tuy không tránh khỏi hoại diệt, nhưng sự sống chết của họ không giống như loài tiểu cỏ mà giống như một loài cây đại thụ. Mùa đông tuy toàn bộ lá cây rơi rụng nhưng mầm sống vẫn còn âm ỉ. Hàng năm vào mùa xuân lại đâm chòi nảy lộc. Hết thảy lại tràn đầy sức sống thêm một lần nữa. Cuối cùng về sau trở thành đa tài hữu dụng. Hòa Thượng giáo hóa đối với đệ tử, mong đợi khuyến tấn đối với học sinh, đều là vì muốn giúp đỡ mọi người thanh tịnh thân tâm, nỗ lực làm một nhân tài hữu dụng, vì toàn thể nhân loại, vì tất cả chúng sanh cùng nhau hướng về con đường quang minh rực rỡ trong tương lai.

Trích từ “Giáo Dục Cứu Quốc”

CHIA SẺ
Bài viết trướcGần Mực Thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng
Bài viết tiếp theoCó Nên Để Cho Trẻ Em Tự Do Phát Triển Chăng?
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP