[Hỏi] Xin hỏi làm sao để an ủi một đứa trẻ đang đau buồn? Khi con trai của tôi mất đi chú chó của mình đã từng đấm tay vào tường cho tới khi chảy máu. Lần này chú chó thứ hai của con tôi đi lạc mất, đã qua ba ngày rồi mà con tôi vẫn còn rất đau lòng. Tôi tin rằng không tìm được chú chó về nữa, tôi rất lo lắng.

[Đáp] Oa, đứa trẻ của anh đối với chó có tình nghĩa như vậy, nếu đứa trẻ học văn hóa truyền thống thì sau này nhất định là một vị Đại Nho (nhà thông thái về Nho giáo). Đối với chó mà cũng có tình nghĩa như vậy thì đối với cha mẹ còn thế nào nữa! Đứa trẻ này rất có thiên tư. Là ba mẹ của đứa trẻ thì phải có trách nhiệm dạy dỗ đứa trẻ thành một Phạm Trọng Yêm ( 范仲淹 (989 – 1052), tự Hy Văn, thụy Văn Chánh, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống).

Chú chó thứ nhất qua đời, anh phải đem chân tướng sanh tử nói cho đứa trẻ, anh phải cho đứa trẻ biết thân thể thì là nơi linh hồn mượn dùng tạm. Bạn sống trong thân thể này thì linh hồn của chú chó đó cũng sống trong thân thể của chú chó đó. Cho nên sau khi chú chó qua đời, nó sẽ đi tới một nơi khác, bạn phải mau chóng chúc phúc cho nó, nó sẽ đi một nơi tốt đẹp hơn. Khiến cho tình cảm của đứa trẻ có thể chuyển hóa thành năng lượng chúc phúc tốt hơn, đứa trẻ sẽ không bị rơi vào trạng thái đau khổ. Vấn đề này thực ra đứa trẻ của chúng ta đều có thể phải đối diện với sự ra đi của người thân, cho nên sự giáo dục sinh tử, thực ra là mỗi người giáo viên đều phải chọn thời cơ thích hợp để dạy cho trẻ nhỏ.

Một chú chó khác đi lạc mất cũng nên mượn cơ hội này để giảng giải cho đứa trẻ. Có thể chú chó đó, đương nhiên đầu tiên phải nói tới phương pháp cứu giúp, bạn tận lực giúp đứa trẻ làm mọi cách cứu giúp. Nghĩ ra một số cách, thậm chí tụng niệm kinh điển, nói không chừng bạn chí thành có thể cảm ứng, chú chó đó thật sự quay về, cũng có thể có khả năng. Hoặc là không quay về, vậy thì bạn phải nói với đứa trẻ, sự chúc phúc này là tặng cho chú chó đó, chú chó đó rất có phúc khí, có thể nó sẽ gặp được một chủ nhân tốt hơn yêu thương bảo vệ nó, con đừng lo lắng nữa.

Đồng thời có thể mượn cơ hội này lại dẫn dắt đứa trẻ, con à con không phải trước đây có một người bạn tốt sao? Sau đó bạn con không phải đi Mỹ sao? Thay vì con ở đây đau lòng buồn bã, chi bằng chúc phúc cho bạn ấy không phải càng tốt hơn sao? Đều là dạy con trẻ làm sao ứng phó với người việc vật mà đứa trẻ gặp được trong đời này.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Giáo Dục Con Cái

HỒI ĐÁP