[Hỏi] Con cái đam mê tiệm internet, làm cha mẹ cảm thấy rất đau khổ, làm sao để kêu con cái trở về từ tiệm internet?

[Đáp] Tình yêu. Chúng ta bất cứ chuyện gì đều phải tìm ra nguyên nhân, tại sao con trẻ lại đi ra tiệm internet? Bởi vì không có tình yêu, trong lòng cảm thấy trống rỗng mới bị nơi đó mê hoặc. Thực sự yêu thương chúng, dạy dỗ chúng, đem tâm đặt lên người chúng, không ai mà không thích thân tình cả. Bản thân tôi lớn lên ở thành phố, những thứ mê hoặc đó tôi đều gặp qua, nhưng mà tôi đều cảm thấy rất nhàm chán. Cứ ở chỗ đó dùng xe tăng, bắn đạn đùng đùng đùng đùng… sau đó có rất nhiều người, a chết rồi. Sau đó là đùng đùng… chơi lại, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cảm thấy rất nhàm chán, không muốn đi chơi mấy thứ đó, ở nhà cảm thấy rất ấm áp.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Giáo Dục Con Cái

HỒI ĐÁP