[Hỏi] Tấm lòng chí thành hiếu thảo của Trương Hiểu vốn là bản tính trời sinh, là lương tri hiền lương mà con người vốn có, không cần phải học qua, anh ấy phải chăng là đã đọc qua “Đệ Tử Quy” mới bộc lộ được cái tâm này? Làm thế nào để khơi dậy lương tri hiền lương của con người?

[Đáp] Trương Hiểu hình như hơn 4 tuổi đã chăm sóc mẹ của anh ấy suốt mười mấy năm, cho nên từ vấn đề mà người bạn này việt, chúng ta có thể cảm thấy được, bạn xem lòng hiếu thảo của con người đã tạo ấn tượng sâu đậm cho người khác biết bao nhiêu, vậy bạn có nhắc tới anh ấy có học qua “Đệ Tử Quy”không? Tôi đoán là chưa có đọc qua, đó là việc của hơn 10 năm trước. Anh ấy chưa đọc qua không có nghĩa là anh ấy không học qua, có thể hành vi của cha mẹ anh ấy tương ứng với “Đệ Tử Quy”, thế nên anh ấy học theo. Chúng tôi tin rằng, cha mẹ của anh ấy chắc là cũng rất hiếu thuận. Cho nên dưới sự giáo dục bằng hành động của cha mẹ mình, lòng hiếu thảo vốn có của anh ấy được thức tỉnh.

Làm thế nào để khơi dậy lương tri hiền lương của con người? Điều quan trọng nhất là phải dạy về hiếu thảo, dạy sự cung kính. Tâm hiếu kính là điều có thể khơi dậy lương tri hiền lương của con người nhất. Hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng người già yếu, hiếu dưỡng trưởng bối, cung kính Thánh Hiền,cung kính kinh điển, có tâm thái như vậy thì bảo đảm đức hạnh hiền lương của một người nhất định không ngừng nâng cao.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Trí Huệ Cuộc Sống

HỒI ĐÁP