[Hỏi] Có lúc phương pháp hành hiếu của con trẻ nhiều vô cùng, chúng không làm theo những phương pháp của chúng ta, không phải là chúng không hiếu thuận, chỉ là chúng ta không biết – nếu như bị chỉ là bất hiếu thì chúng ta phải làm sao ứng phó?

[Đáp] Thực tình mà nói, những hành vi mà con trẻ làm ra, chỉ cần là cung kính cha mẹ, chỉ cần là chu đáo nhìn ra mong muốn của cha mẹ thì chúng sẽ không có gì khác với những gì chúng ta dạy chúng. Cái gọi là hiếu hạnh nhất định phải từ tâm đồng tình, tâm hiếu, tâm nhu hòa xuất phát ra. Chúng ta không thể nói nhất đinh phải là “Đệ Tử Quy” thì mới gọi là Hiếu. “Đệ Tử Quy” của chúng ta có thể áp dụng vào những hành vi này cho mọi mặt trong cuộc sống là đúng rồi, chắc là không có gì khác. Chỉ cần tâm của chúng là tâm hiếu thì những hành vi đó sẽ thuộc về hiếu hạnh.

Đáp Nghi Giải Hoặc – Giáo Dục Con Cái

CHIA SẺ
Bài viết trướcLàm Sao Để Gọi Con Trẻ Trở Về Từ Tiệm Internet?
Bài viết tiếp theoCái Ðạo của Bậc “Ðại Học”
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP