“Hán học bao gồm Nho của Trung Hoa, cũng bao gồm Phật giáo, bao gồm Đạo, Nho Thích Đạo ba nhà, đây đều là những điều mà Hán học đã bao gồm.”

Bây giờ, đối với việc này tôi hơi lo lắng, năm 2015 tôi đến thăm Anh quốc, cũng là ở đây, sau khi hội nghị Tôn giáo hòa bình của chúng ta kết thúc, tôi đã đến viếng thăm Luân Đôn, gặp được hiệu trưởng của đại học Wales, hiệu trưởng Hughes. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đã nói chuyện 3 tiếng rưỡi đồng hồ, điều tôi nói với ông ông đều có thể chấp nhận, ông rất hoan hỉ nghe, rất hiếm có! Cho nên tôi nói với ông, kiếp trước có thể ông là người Trung Hoa, đã yêu thích văn hóa Trung Hoa như vậy, ông cũng rất hoan hỉ. Tôi nói, điều tôi lo lắng là hiện tại Phật giáo không có người truyền thừa, đây là một việc lớn, ông cũng có sự đồng cảm. Sau cùng ông kiến nghị, chúng ta cùng nhau làm một Viện Phật học, bây giờ gọi là “viện Hán học”, ông còn tích cực hơn cả tôi, tôi vô cùng cảm ơn ông. Tháng 9 năm ngoái (2017) đã chính thức thành lập,chiêu sinh, lên lớp. Hiện tại là học kì thứ 3 rồi, mục đích là bồi dưỡng nhân tài Hán học, cho nên chúng tôi gọi là “viện Hán học”.

Hán học bao gồm Nho của Trung Hoa, cũng bao gồm Phật giáo, bao gồm Đạo, Nho Thích Đạo ba nhà, đây đều là những điều mà Hán học đã bao gồm. Chúng ta nỗ lực nghiêm túc để học tập, truyền thừa lại, không thể lơ là nó, không thể để nó thất truyền, nếu như thất truyền thì chúng ta có lỗi với lão tổ tiên.

Hiện tại viện Hán học hơn 1 năm, đã gần 2 năm, ở các nơi trên thế giới cũng là một đề tài nóng sốt. Người làm thì không ít, nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ rệt, chúng ta vẫn còn lo lắng, hy vọng mọi người nghiêm túc nỗ lực.Có điều, một mục tiêu lớn nhất khi học Phật là chúng ta làm sao giải quyết vấn đề sanh tử, điều này quan trọng hơn bất kì điều gì, vậy thì quý vị sẽ thật sự nhận được lợi ích của Phật pháp.

Trích bài khai thị của Lão Pháp Sư Tịnh Không ngày 3 tháng 6 năm 2018
Tịnh Không hữu xã Tổ chức Giáo khoa văn Liên hiệp quốc
Phòng hội nghị thứ nhất Trụ sở chính tổ chức Giáo khoa văn Liên hiệp quốc

 

 

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcHy Vọng Bạn Trẻ Có “Tín Tâm, “Hằng Tâm” Gánh Vác Sứ Mệnh Truyền Thừa
Bài viết tiếp theoKhuyên Những Người Trẻ Phát Đại Tâm Học “Văn Ngôn”
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP