“Chân thật phát cái tâm này, làm công việc này, bất kể gặp gian khổ gì, chúng ta cũng phải cắn chặt răng mà tiếp tục làm, thì Tổ Tiên sẽ phù hộ cho chúng ta, Tam Bảo Phật Pháp Tăng sẽ gia trì cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không để chúng ta lâm vào bước đường cùng, không có chuyện đó!”

Bộ giáo trình này của lão Tổ Tiên, trên toàn thế giới không có người nào có thể sánh nổi, vì các ngài đã biên soạn quá tuyệt vời. Bộ giáo trình “Thánh Học Căn Chi Căn” (Nền tảng của giáo dục Thánh Hiền) chính là tài liệu giảng dạy cấp Tiểu Học, sáu năm Tiểu Học học bộ sách này. Sau khi cắm vững nền tảng trên bộ sách này thì mới thật sự có thể gọi là “rễ sâu gốc vững”, tương lai có thể trở thành đại Hán học gia, thật sự tài giỏi. Ai cũng có được cơ hội này, nếu có người nắm được cơ hội này, gia đình xem trọng việc này, thì họ sẽ học. Có một số người không xem trọng việc này, lơ là bỏ sót, khi tuổi đã lớn muốn học sẽ không còn kịp nữa.

Thế nên, tôi cảm thấy việc giáo dục cho toàn dân chính là lớp Quốc Học bồi dưỡng, hãy từ đây mà bắt đầu. Lớp bồi dưỡng chia ra ba cấp là thượng, trung, hạ, tức là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Lớp sơ cấp sáu năm, chính là lớp Tiểu Học, dùng bộ giáo trình này, yêu cầu phải học thuộc, giảng giải và thực hành được, giáo viên cũng phải làm được. Trung Học cũng sáu năm, học Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Lớp Đại Học sáu năm, học bộ Quần Thư Trị Yếu, bộ sách này giúp các bạn tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bộ sách này do Đường Thái Tông tìm người giúp ông biên tập, Đại Đường thịnh thế 300 năm, đây chính là sự chứng minh. Bộ giáo trình này tốt biết bao, chúng ta còn muốn tìm giáo trình nào nữa đây? Dùng những bộ sách này là đủ rồi. Đã làm thực nghiệm, thực nghiệm đã thành công rồi, chúng ta hãy bắt chước theo mà học tập cho nhiều, như thế mới chân thật phục hưng nền văn hóa dân tộc. Nếp sống và trào lưu của xã hội hiện nay, chúng ta nhất định biết rằng tư tưởng và hành vi của con người bây giờ đã mang đến tai nạn cho thế giới này. Đây chính là trào lưu và nếp sống như vậy, thế nên chúng ta phải quyết tâm, phải có mục tiêu và phương hướng kiên định, chúng ta đến thế gian này là để làm gì? Cho nên, điều này rất là quan trọng, chúng ta có sứ mạng đấy. Sứ mạng gì vậy? Cứu vớt nền văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống do lão tổ tiên truyền lại, từng đời từng đời một, đã được 5000 năm rồi, hôm nay chúng ta đến để truyền thừa gánh vác, chúng ta phải có quyết tâm đem những thứ mà tổ tiên để lại phát dương quang đại, công đức này vô lượng. Chân thật phát cái tâm này, làm công việc này, bất kể gặp gian khổ gì, chúng ta cũng phải cắn chặt răng mà tiếp tục làm, thì Tổ Tiên sẽ phù hộ cho chúng ta, Tam Bảo Phật Pháp Tăng sẽ gia trì cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không để chúng ta lâm vào bước đường cùng, không có chuyện đó!

“Thánh Học Căn Chi Căn” (Nền tảng của giáo dục Thánh Hiền) bao gồm những sách sau:
1. Tiểu Nhi Ngữ
2. Tục Tiểu Nhi Ngữ
3. Đệ Tử Quy
4. Tam Tự Kinh
5. Bách Gia Tánh
6. Thiên Tự Văn
7. Tứ Tự Giám Lược
8. Long Văn Tiên Ảnh
9. Tăng Quảng Hiền Văn
10. Lạp Ông Đối Vận
11. Ấu Học Quỳnh Lâm (4 Quyển)
12. Hiếu Kinh
13. Bách Hiếu Thi
14. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
15. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn
16. Trung Dược: Dược Tính Ca Quyết
17. A Nan Vấn Phật Cát Hung Kinh
18. Ung Chính Hoàng Đế Thượng Dụ
19. Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
20. Tỉnh Am Đại Sư: Bất Tịnh Quán Tụng
21. Tỉnh Am Đại Sư: Tứ Niệm Xứ Tụng

Lão Pháp sư Tịnh Không chủ giảng
Ngày 4/5/2018 tại chùa Cực Lạc

 

HỒI ĐÁP