“Ngày nay chúng ta phát tâm vẫn còn kịp, chưa muộn, Tôi đã 88 tuổi rồi, tôi không thể làm việc này nữa, nhưng tôi sẽ hộ trì, dốc hết khả năng dùng sức ảnh hưởng của tôi để hộ trì mọi người, làm thành công sự việc này.”

Còn về việc học Hán học, phải làm cho nghiêm túc, tự mình không thực hành làm sao có thể truyền thừa? Tự mình phải thực hành, gặp được người lão thật, nghe lời, làm thật thì phải nắm lấy họ, không thể để họ đi, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, khuyên họ phát tâm, chúng ta phải thành tựu họ, phải giúp đỡ họ, như vậy tức là truyền thừa. Cho dù cả đời gặp được 1 người, thành tựu 1 người, 1 người này chính là chủng tử, văn hóa truyền thống sẽ không bị đứt đoạn. Như tổ sư Đạt Ma truyền Thiền tông đến Trung Hoa, 5 đời phía trước đều là đơn truyền, chỉ truyền 1 người, cả đời chỉ gặp được 1 người, đại sư Huệ Năng, đến thời ngài thì khai hoa kết quả, ngài là đời thứ 6, ngài đã truyền cho 43 người. Chúng ta có thể truyền thừa 1 người, 2 người là tốt rồi, khoảng tầm 50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí là 200 năm sau, văn hóa truyền thống Trung Quốc sẽ khai hoa kết quả, tôi tin là sẽ được truyền khắp thế giới. Tín tâm này, tiến sĩ Toynbee nước Anh đã có, ông có tín tâm này, tôi nhìn thấy những văn tự này đã ghi lại, tôi tin tưởng, tôi không nghi ngờ. Tại sao? Văn hóa truyền thống Trung Quốc là từ trong tự tánh mà lưu xuất ra ngoài, không phải suy nghĩ mà ra. Nó là từ tự tánh lưu lộ ra, hoàn toàn tương đồng với kinh giáo Đại thừa, là trí huệ chân thật, là chân lý, là điều vĩnh hằng không thể thay đổi. Siêu việt thời không, siêu việt không gian, bất luận khu vực nào cũng đều hữu ích; siêu việt thời gian, cổ đại hữu ích, hiện đại hữu ích, tương lai ngàn năm, vạn năm nó vẫn hữu ích. Đây đúng là bảo bối thật sự.

Cho nên công đức truyền thừa vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Chúng ta mặc dù trước đây, khi vẫn còn chưa tiếp xúc với văn hóa truyền thống, đã tạo không ít tội nghiệp, nay nhờ truyền thừa, tội nghiệp liền có thể tiêu trừ. Đường Thái Tông, rất nhiều đồng học đều biết, ông bị đọa vào địa ngục Vô gián, làm sao ra được? Chính là quyển sách mà chúng ta in đây, chúng ta có được “Quần thư trị yếu”, lập tức liền in thành 10.000 bộ, phân chia cho các thư viện đại học, thư viện quốc gia trên toàn thế giới, để họ bảo tồn lại. Có nghĩa là sao? Sẽ không bị đánh mất nữa, sẽ mãi mãi được truyền lại. Công đức này, không ngờ rằng Đường Thái Tông đã thoát khỏi địa ngục. Ông là đại hộ pháp trong Phật môn, là tín đồ Phật giáo kiền thành, bây giờ ông đang ở đâu? Niệm Phật vãng sanh thế giới Cực lạc rồi.

Bây giờ bộ sách này, nó được viết bằng văn ngôn văn, muốn học sách này, trước hết phải học Hán tự, học văn ngôn văn, phải học cho nghiêm túc, chúng tôi tin là trong thời gian 3 năm là sẽ có khả năng đọc được “Quần thư trị yếu”. Chúng tôi muốn giúp đỡ những người thật sự phát tâm, những người thật sự làm thật, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn lực chăm sóc họ, cung cấp môi trường cho họ học tập, giải quyết vấn đề sinh hoạt của họ, một người hai người, tám người mười người đều được. Quý vị nói 1 lần phải tuyển mấy trăm người là điều không thể, mấy chục người cũng là không thể, có được mười mấy hai chục người là ghê gớm lắm rồi. 10 năm sau, những người này đều sẽ là Hán học gia, đều sẽ là giáo viên truyền thừa Hán học ưu tú nhất, để họ đến giảng cho chúng ta về “Quần thư trị yếu”, đem “Trị yếu” ra giảng rõ ràng, giảng minh bạch, giảng thấu triệt, viết thành văn bạch thoại. Sau đó lại từ văn bạch thoại phiên dịch thành văn tự của các quốc gia khác nhau trên thế giới, phổ biến ra toàn thế giới. Người trên toàn thế giới đều sẽ hoan hỉ học tập, làm sao biết được điều này? Từ việc 2 năm nay chúng tôi đem quyển sách này, phân lượng nguyên tác quá lớn, nhất thời phiên dịch không kịp, có rất nhiều người nóng lòng muốn xem, chúng tôi đã nghĩ ra 1 phương pháp, từ trong đó tuyển chọn ra 360 đoạn, đoạn nhỏ, quý vị mỗi ngày học 1 đoạn, 1 năm học 1 quyển. Tôi dự tính khoảng chừng phải làm 8 quyển thì sẽ viên mãn, bây giờ mới làm ra quyển thứ 2. Người học sẽ càng ngày càng quen thuộc, tiến độ về sau sẽ nhanh hơn, chúng tôi tin là 5 năm sẽ được hoàn thành.

Người trên toàn thế giới đều đọc, người trên toàn thế giới đều học, chúng ta sẽ xây dựng 1 nhận thức chung, suy nghĩ, nhìn nhận của mọi người đều nhất trí rồi, sẽ có thể hóa giải xung đột, sẽ có thể đem đến cho thế giới 1 sự an định hòa hợp vĩnh cửu. Quyển sách này, gần thì giúp đỡ chúng ta tu dưỡng thân tâm, giúp đỡ chúng ta quản lý gia đình, là 1 căn cứ để giúp đỡ quý vị quản lý công ty, giúp đỡ xã hội hòa hợp, giúp đỡ quốc gia giàu mạnh, giúp đỡ trái đất hóa giải xung đột, hóa giải tai họa, đạt đến 1 sự an định hòa bình vĩnh cửu. Quý vị nói công đức này lớn biết bao, dùng 1 câu nói trong kinh Phật là “bất khả tư nghì, chân thật công đức”, không hề giả.

Ngày nay chúng ta phát tâm vẫn còn kịp, chưa muộn, Tôi đã 88 tuổi rồi, tôi không thể làm việc này nữa, nhưng tôi sẽ hộ trì, dốc hết khả năng dùng sức ảnh hưởng của tôi để hộ trì mọi người, làm thành công sự việc này. Phật môn nói là, quý vị hoằng pháp, còn tôi hộ pháp, tôi đứng ở tuyến thứ hai, hộ pháp. Hy vọng các bạn trẻ, trước hết phải có tín tâm, có hằng tâm đối với nó, bắt đầu học từ đâu? Có đủ các điều kiện, điều kiện này chính là lão thật, nghe lời, làm thật, chân thành, thanh tịnh, cung kính, phải có đủ những điều kiện này. Điều kiện này phải bắt đầu làm từ đâu? Từ “Đệ tử quy”, “Cảm ứng thiên”, “Thập thiện nghiệp”, cắm 3 cái gốc này. Sau đó nhất môn thâm nhập, trường kì huân tu. Trước giai đoạn này, phải dùng thời gian 3 năm để học văn tự học, thanh vận học, học 2 môn học này. Người nước ngoài học cổ văn [văn ngôn] cũng dùng 3 năm, 3 năm là có thể thông đạt Hán tự, thông đạt văn ngôn văn. Chúng ta cũng dùng thời gian 3 năm để làm tốt công tác này, chắc chắn sẽ có thành tựu.

Trích “Thực hành và truyền thừa văn hóa truyền thống như thế nào”
Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng
CHIA SẺ
Bài viết trướcHãy Cắn Chặt Răng Mà Gánh Vác Sứ Mệnh
Bài viết tiếp theoHán Học Bao Gồm Nội Dung Của Ba Nhà Nho-Thích-Đạo
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP