[Hỏi] Xin hỏi thầy làm thế nào để nâng cao sự tự tin của con trẻ?

[Đáp] Thứ nhất, bản thân cha mẹ thầy cô giáo có tự tin không? Chúng ta tự tin mới có thể truyền sự tự tin đó cho con trẻ. Mọi người đừng nói người làm giáo viên là rất tự tin, điều này chưa chắc. Làm giáo viên chỉ là mới học xong học viện Sư phạm mà thôi. Quý vị nói người bình thường suy nghĩ sự việc đều rất dễ tiêu cực phiến diện, đây đều là biểu hiện của sự không tự tin. Vậy quý vị là một giáo viên, một phụ huynh, gặp phải bất kì việc gì, đều đối diện rất tự tin, đi giải quyết vấn đề, thì vô tình sẽ ảnh hưởng đến học sinh.

Và sự tự tin của con trẻ muốn được nâng cao, ngoài bản thân các em, còn có sự ảnh hưởng lớn của những người xung quanh đến các em, cũng phải tin tưởng các em. Quý vị nói, cha mẹ, thầy cô, những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với các em đều phủ định các em, thì các em muốn xây dựng sự tự tin của cũng không hề dễ. Cho nên từ phía thầy cô giáo, bất kì lúc nào cũng phải tin tưởng, các em là “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, luôn tin tưởng các em có thể càng ngày càng tốt.

Có tâm cảnh như vậy rồi, cụ thể trong một số tình hình như việc học tập, làm việc, đối nhân xử thế của các em, có việc gì đúng, khẳng định các em, sau đó không ngừng khích lệ các em tiến lên. Sự việc làm càng ngày càng tốt, những phần tốt của các em quý vị đều khẳng định, tiềm lực của các em sẽ dần dần hiện ra, dần dần sự tự tin cũng được nâng cao.

Các em làm sai, thì cũng không thể phủ định. Các em đã không tự tin rồi, sau khi làm sai, chúng ta phải nhắc nhở các em sai chỗ nào, sau đó nói: “Thầy tin là em sẽ sửa lại được”, tin tưởng chính mình có thể sửa sai, cũng là cách nâng cao sự tự tin. Thậm chí nhắc nhở các em, con người có bổn thiện, có minh đức, đừng tự mình chà đạp chính mình. Phải nâng cao tâm hổ thẹn của các em. Người có tâm hổ thẹn, họ sẽ đốc thúc chính mình, không thể nào đã sai càng thêm sai, không thể nào chà đạp chính mình. Ngoài ra, nói từ bản thân các em, phần lớn nhờ vào sự rèn luyện trong nhà trường, gia đình, các em dần dần sẽ cảm thấy, mình thật sự có thể làm được, sự tự tin này cũng sẽ được nâng cao. Cho nên có thể khích lệ, bồi dưỡng từ những ưu điểm nổi trội của các em, dần dần sau khi khôi phục, lại mở rộng đến việc học tập về những sự đối nhân xử thế này.

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcHiểu Và Thực Hành Việc “Học Một Câu, Làm Một Câu” Như Thế Nào?
Bài viết tiếp theoLàm Sao Để “Thu Nhiếp” Được Học Sinh?
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP