Trong tất cả tài nguyên quốc gia quý nhất vẫn là Văn Hóa Cội Nguồn. Văn hóa Cội Nguồn là kho báu vô giá của dân tộc. Phàm trị quốc việc trước tiên là giáo dục, làm giàu kiến thức cho nhân dân. Văn Hóa Cội Nguồn là mạng sống của quốc gia, cái gốc của vạn sự.

Muốn xây dựng một đất nước hùng mạnh, giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, ổn định trật tự an ninh xã hội, Độc Lập lâu dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không có con đường nào khác hơn, đó là con đường giáo dục văn hóa Cội Nguồn truyền thống Rồng Tiên dân tộc:

+ Tôn thờ Quốc Tổ giáo dục nhơn luân hiếu nghĩa, yêu nước, thương dân, sống lao động học tập theo gương Quốc Tổ Hùng Vương nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp dân tộc.

+ Nền giáo dục tinh thần phát xuất từ kinh luân, văn thơ, truyện kể trong Văn Hoá Cội Nguồn Đại Tạng Kinh Long Hoa.

Là kim chỉ nam cho thế hệ con cháu khỏi sai đường lạc lối, đi ngược lại đường hướng Đạo Đức cha ông, tuổi trẻ là thời kì vui vẻ nhất của cuộc sống tràn đầy niềm hy vọng không ngừng sôi sục phấn đấu vươn lên. Tất cả những sự nghiệp vĩ đại phần lớn là do thế hệ thanh niên sáng tạo mà thành. Văn Hoá Cội Nguồn cần phải đặt trách nhiệm lên vai tuổi trẻ phục hưng mở mang nền Quốc Đạo, đối với thế hệ trẻ cần phải có lý tưởng, mộng tưởng tràn đầy niềm hi vọng một tương lai sáng sủa hơn. Văn Hoá Cội Nguồn trao cho thế hệ trẻ thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ, với ý nghĩa truyền thống tre già măng mọc kế thừa những gì ông cha ta truyền lại.

Cách đây trên hai nghìn ba trăm năm Văn Hoá Cội Nguồn coi như đã thất truyền. Có lẽ vì đó thế hệ trẻ Việt Nam đã sai đường lệch hướng, Đạo Đức dân tộc giảm sút và đã dẫn đến chạy theo văn hóa ngoại lai, Đạo Pháp ngoại lai, trúng kế mưu mô xảo nguyệt ngoại xâm, lợi dụng Tôn Giáo, Đạo Giáo lèo lái tinh thần dân tộc càng ngày càng lệch hướng, dẫn đến hậu quả đen tối là làm cho đất nước Đại Việt đi vào nô lệ hơn một nghìn năm, đưa dân tộc ta vào con đường trâu cày, ngựa cỡi, những món ăn tinh thần là tù đày, ngu dốt, nghèo nàn lạc hậu thờ các thần thánh doanh nhân của họ. Với chính sách ngu dân, họ đã làm cho dân tộc Đại Việt Văn Hoá Cội Nguồn trở thành tro tàn nguội lạnh, nếu còn chút khói họ cũng dập tắt ngay.

Trái tim dân tộc là trái tim văn hóa Cội Nguồn, không thể đánh mất, vì đánh mất thì tai họa không biết đâu mà lường. Văn Hoá Cội Nguồn có năm phần chi tiết hết sức quan trọng. Nếu không có năm phần chi tiết này thì không gọi là Văn Hoá Cội Nguồn.

+ Quốc Tổ
+ Quốc Giỗ
+ Quốc Lễ
+ Quốc Giáo
+ Quốc Đạo

Ngọn lửa thiên là ngọn lửa của hồn thiên dân tộc đã cháy sáng thì bùng lên khắp cả, thiêu đốt kẻ thù ra tro bụi và cũng thiêu đốt những thói hư tật xấu ăn xâu trong linh hồn, làm ô huế bại hoại đất nước non sông.

Tình yêu Văn Hoá Cội Nguồn sẽ đem lại mùa xuân cho quê hương non sông đất nước bình minh trên mọi nẻo đường, bòng đêm ngàn đời tan biến vào cõi hư vô, một thế hệ mang tầm vóc dân giàu nước mạnh, thì quả tim Văn Hoá Cội Nguồn là trụ cột cho mọi sự thành công và phát triển. Chính bản chất ưu việt về truyền thống Văn Hoá Cội Nguồn, dân tộc ta không bị đồng hóa chạy theo văn hóa thế giới. Có thể nói hòa nhập mà không hòa tan, kể cả khi phải sống dưới ách thống trị của ngoại ban.

Ngày nay còn gì hạnh phúc hơn khi thế hệ con cháu chúng ta được làm chủ và thừa kế những gì ông cha ta để lại. Còn gì vui sướng hơn được sưởi ấm, tắm gội trong dòng sông Long Hoa Thi Tập Ngọn Lửa Thiên.

ĐẠO LÀM QUAN

Thương dân dạy Đạo sớm chiều
Chớ nghe theo giặc chớ vào tà dâm
Theo đường chánh giáo cha ông
Nên trang sử sách nên bông sử vàng.

“Vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Mất đi truyền thống Đạo Đức Văn Hoá Cội Nguồn thời non sông đất nước về sau càng đi vào đại loạn, thậm chí đi vào nô lệ, bóng đen sẽ trùm lên non sông đất nước”.

TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI

Tuy em nay còn nhỏ
Nhưng hồn quá đôi mươi
Hồn em như Phù Đổng
Nhổ Tre đuổi giặc người.

“Tinh thần yêu nước ở khắp mọi lứa tuổi, vì vậy chính sách giáo dục văn hóa Cội Nguồn bản sắc dân tộc, tinh thần Đạo Đức, yêu nước, yêu Cội, yêu Nguồn vô cùng hệ trọng cho thế hệ tiếp theo. Sự giáo dục nơi đền thờ, nơi trường học, nơi gia đình, trong quân đội là điều cần thiết cấp bách xóa đi sự nô lệ, nô lệ chủ nghĩa, nô lệ thần quyền, nô lệ xâm lượt.”

Sự gian khổ sự nô lệ đã sanh ra những tư tưởng vĩ đại. Tư tưởng không sợ chết, tư tưởng quyết đấu tranh, tư tưởng giành lại độc lập tự do thống nhất.

Từ một con người bình thường, trí huệ bình thường. Được nung nấu trong vạn ngàn thống khổ, để rồi trở thành đại anh hùng dân tộc, trí huệ sắc bén, hơn tất cả sự sắc bén nào, kể cả sự sắc bén của kim cương sắt thép.

Văn Hoá Cội Nguồn là quả tim bất tử của dân tộc, niềm tự hào của dân tộc làm sống dậy tinh thần yêu nước, ung đức lên bao anh hùng chiến sĩ, vượt lên bom đạn hy sinh anh dũng. Chủ nghĩa anh hùng dân tộc cũng chính là truyền thống Đạo Đức dân tộc, nhiều khi ẩn kín một cách khiêm tốn.

Không có Văn Hoá Cội Nguồn cái gốc truyền thống vững chắc dân tộc, thời nền độc lập cũng khó mà lâu bền, được rồi mất, mất rồi được, lặp đi lặp lại. Mỗi lần mất được là mỗi lần tan nhà nát cửa. Máu xương chồng chất đỏ thắm cả non sông.

Đứng trên Văn Hoá Cội Nguồn đỉnh cao của Đạo Pháp. Nhìn lại chặng đường thành công của các Vua Hùng, kéo dài sự độc lập hơn 2 nghìn 7 trăm năm.

Điều ấy đã chứng minh nền Quốc Đạo Văn Hoá Cội Nguồn, đã đem lại hiệu quả bảo tồn độc lập lâu dài, đem lại một cuộc sống an bình thịnh vượng, tự do dân chủ thật sự phát huy được cái gốc của dân. Mà các dân tộc toàn thế giới ở thời đại ấy không có một dân tộc nào sánh kịp.

Cuộc chiến đấu chống ác chống tha hóa xuống cấp Đạo Đức là nhiệm vụ hàng đầu của nền Quốc Đạo. Với tinh thần dân tộc trong các giai đoạn chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc nối gót truyền thống ông cha. Đó là trách nhiệm là bổn phận của từng thế hệ con cháu Vua Hùng. Khơi dậy Văn Hoá Cội Nguồn, chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc là gương sáng soi đường mãi mãi.

TRỔ RA GIỐNG ẤY

Giống xấu nên kết quả cũng xấu
Tre sung nên măng lớn hơn tre
Hậu sự xưa nay có mấy sai
Gieo giống gì trổ ra giống ấy.

“Con người là tinh hoa của vũ trụ. Linh trưởng của vạn vật. Trời sanh ra vạn vật chỉ có con người là quý nhất. Nhưng nếu con người không được giáo dục một cách bài bản sẻ tai hại biết bao, đáng tiết biết bao. Vì vậy quý nhất cũng con người mà xấu nhất cũng con người”.

HÃY CHO TÔI

Hãy cho tôi một tinh thần dũng cảm
Như Trường Sơn sừng sững giữa trời xa
Hãy cho tôi một tâm hồn bốc lửa
Bừng cháy lên thiêu đốt sạch gian tà.

“Lý tưởng cao nhất của cuộc sống là cần đạt được chân lý, việc đầu tiên là tiến hành tự giáo dục, nếu không có tự giáo dục thì khó có cuộc sống tinh thần hoàn mỹ”.

Nền Quốc Đạo giờ đây tôi đã hiểu
Dấng thân vào là hiệu triệu vinh quang
Ôi Rồng Tiên muôn cảnh bạc cảnh vàng
Người có chết nhưng linh hồn vẫn sống
Nơi Cội Nguồn một chân trời hồng thắm
Rất đậm đà êm ấm cội tình thương
Đầy vinh quang sống mãi ở thiên đường.

Làm con người có lẻ ai cũng mơ ước làm sao có được cuộc sống, vừa giàu có, vừa vinh quang, vừa thông minh, vừa khỏe mạnh. Sống trong hòa bình độc lập, tự do bình đẳng, làm ăn hiệu quả, vợ chồng con cái anh em hòa thuận, họ tộc đoàn kết, được xóm làng kính mến.

Thực tế từ xưa đến nay Văn Hoá Cội Nguồn truyền thống Đạo Đức dân tộc luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục. Những lời vàng tiếng ngọc, đem lại cho đời sự giàu có về kiến thức, sự giàu có về Đạo Đức cuộc đời phơi phới tiến thẳng về tòa lâu đài hạnh phúc và thường đứng trên mục vinh quang của thời đại. Văn Hoá Cội Nguồn là kho tàng trí tuệ rất triết lý và thiết thực, nó cứ thấm vào lòng người, những điều bổ ích giúp họ gặt hái được nhiều kết quả như mong muốn.

Phấn đấu trong lao động, phấn đấu trong sáng tạo, phấn đấu trong học tập, phấn đấu trong rèn luyện tu dưỡng Đạo Đức. Không chùn bước trước khó khăn, đó là chí khí truyền thống vươn lên ngàn đời của dân tộc, tinh thần phấn đấu cũng chính là thứ vũ khí đầy hiệu quả đem đến bao thắng lợi trên khắp mặt trận, kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức v.v… Chủ nghĩa Văn Hoá Cội Nguồn luôn luôn đi sát với phong trào đấu tranh giành lại sự công bằng cho xã hội.

Với tinh thần Quốc Tế Đại Đồng chung nhau cùng Nguồn cùng Cội. Lịch sử dân tộc ta đang nở tiếp những trang sử mới đầy rực rỡ. Với sự lãnh đạo của nền Quốc Đạo ra đời, phục vụ cho sự nghiệp Đại Đồng góp phần tích cực cho hòa bình ổn định nhân loại.

Vạn sự khởi đầu nan, mặc dù khó khăn nhưng nhìn chung tất cả đều thuận lợi. Những cuộc sống mới, những ý tưởng mới đã nẩy nở khắp nơi, phản ảnh xu thế giá trị phù hợp với Văn Hoá Cội Nguồn của dân tộc. Cuộc sống mà không rời xa Văn Hoá Cội Nguồn đó là cuộc sống văn minh hiện đại, có quy luật trường tồn vĩnh viễn, nhánh lá phát triển tốt, nhưng bản chất của Gốc không thay đổi mà càng thêm hiện đại đồ sộ.

Chiến đấu với cái ác, với thói hư tật xấu là cuộc chiến đấu không bào giờ kết thúc, là một cuộc cách mạng trường kỳ kháng chiến. Với thứ vũ khí vừa hiện đại vừa tối tân đầy uy lực trong Văn Hoá Cội Nguồn, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi đem lại mùa xuân vĩnh viễn cho quê hương đất nước nói riêng, cho thế giới nói chung. Thực tế từ xưa đến nay cái chân thiện bao giờ cũng thắng cái ác, cái lạc hậu phải nhường đường cho cái mới văn minh. Trời đã sanh ra nhân loại thì nhân loại sẽ trở về với trời. Vũ trụ chỉ có một, thì loài người sẻ trở về với lẽ chung của nó: Đó là Đại Đồng.

Văn Hoá Cội Nguồn là kim chỉ nam vô cùng mầu nhiệm, luôn luôn soi đường chỉ lối cho mỗi chúng ta, luôn luôn chủ động mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta chịu khó nghiền ngẫm tu dưỡng tích cực thực hiện, dù chỉ một phần nhỏ cũng đủ giúp cho chúng ta lên hương thành đạt thành công hiện thực và ước mơ.

SAI LẦM

Đem con dắt gởi lũ Sói Beo
Tưởng đâu no ấm thoát cảnh nghèo
Nào hay trong ấy nghìn tai họa
Giàu đâu không thấy thịt da teo.

“Dân tộc Việt có vẻ vang hay không phần lớn đều nhờ vào đường lối chính sách đúng hướng. Có tầm nhìn xa sâu rộng về tương lai. Giáo dục truyền thống Văn Hoá Cội Nguồn cho thế hệ tương lai, đó là việc làm đầy ý nghĩa. Giữ nước lấy Văn Hoá Cội Nguồn làm đầu, được việc phải lấy nhân tài làm gốc. Tương lai của non sông Tổ Quốc phần lớn phụ thuộc vào giáo dục”.

CÁI HẠI NÀO HƠN

Nói rằng chẳng hiểu Cội Nguồn
Còn chi truyền thống con Rồng cháu Tiên
Bóng đen trùm lấy non thiên
Mặt trời biến mất giặc liền ra tay.

“Đã là con cháu Tiên Rồng mà không tìm hiểu Cội Nguồn những dấu ấn tốt đẹp của ông cha không có gì nguy hại hơn lối sống này, lối sống chỉ biết chạy theo vật chất mà lãng quên đi Văn Hoá Cội Nguồn. Văn Hoá Cội Nguồn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, để cho bao thế hệ rèn luyện noi theo tự giáo dục lên nhân cách Tiên Rồng, sống trong sạch sống đúng lẽ phải, sống vì nhân loại vì Tổ Quốc non sông”.

__________

ÁNH HÀO QUANG

Ta đi dưới năm nghìn năm Văn Hiến
Ôi Việt Nam, ôi Tiên Rồng Tổ Quốc
Dân tộc hùng anh, bao giờ chịu nhục
Luôn đứng lên, không bao giờ khuất phục
Chánh nghĩa nòi chỉ biết diệt tà gian
Ánh đạo vàng, luôn soi sáng bước chân
Ta cứ đi, đi đến cõi Đại Đồng
Nơi Cội Nguồn nền Quốc Đạo cha ông
Nền Quốc Đạo càng đi càng rộng lớn
Ôi mùa xuân, ôi muôn nghìn tươi thắm
Ta đi hoài đi mãi vẫn còn xa
Nền Quốc Đạo nền Quốc Giáo bao la
Có công năng xây dựng nước non nhà
Có công năng đuổi quỷ diệt trừ tà
Nền độc lập mãi mãi là bền vững
Đời hạnh phúc từ đây luôn sung sướng
Sống an lành trong tình thương Quốc Giáo
Và hồn ta hòa mình trong Quốc Đạo
Ta hát lên bản hùng ca nền độc lập
Bay lên trời với đôi cánh Rồng Tiên
Đôi cánh văn hóa Cội Nguồn
Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam
Giờ ta sống mãi trong đời tự do
Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam
Giờ ta sống mãi, muôn ngàn ấm no.

(Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

_______________

Thời muốn hiểu rõ thêm những gì nói trên, xin xem kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn” tại đây: https://bit.ly/long-hoa-kinh

CHIA SẺ
Bài viết trướcNhân Đạo Là Gốc Của Tất Cả Đạo
Bài viết tiếp theo“Văn Hóa Cội Nguồn” Đã Trở Lại
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP