Chúng Ta có thể nhìn thấy qua Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống dựng nước giữ nước của Ông Cha Ta vĩ đại trí tuệ hào hùng văn minh như thế nào. Khắp trên toàn cầu từ ngàn xưa cho đến ngày nay, không có một đất nước nào khởi nguồn dựng nước tốt đẹp như vậy, cũng như sự kéo dài độc lập 2701 năm, không có nội loạn chiến tranh, chỉ có chống quân xâm lược ở những thế kỉ gần cuối giai đoạn niên đại Hùng Vương.

Lòng yêu nước nồng nàn chống giặc ngoại xâm của một Dân Tộc văn minh đã khởi Nguồn từ bước đầu dựng nước, không phải bây giờ mới có. Truyền thống yêu nước bất khuất kiên cường đã làm nên lịch sử hào hùng làm cho quân thù khiếp sợ. Nhất là sợ nền Quốc Đạo Tiên Rồng liên quan đến Thiên Ý Cha Trời. Nền Quốc Đạo trên các Tôn Giáo Đạo Giáo, chí biết cúi đầu không ai chống phá nổi.

Một khi nền Quốc Đạo chuyển mình, thời truyền thống anh linh Hồn Thiên Sông Núi nổi dậy. Vô Hình điều khiển hữu hình tạo lên sức mạnh vô biên không một thế lực ngoại xâm nào chống trả nổi, vùi dập trước sức mạnh Thần, Thánh Dân Tộc.

Cũng bởi do Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền, nguyên do chính là truyền khẩu quá dài dẫn đến tam sao thất bổn, truyền thống anh linh dựng nước cũng lần bị phai mờ, đưa con cháu Tiên Rồng lạc bước sa cơ thất thế. Bị các thế lực ngoại xâm ăn hiếp.

Đã là một Dân Tộc khởi Nguồn đại Văn Minh, dù trải qua bao sóng gió có thể nói lu mờ trước thế giới. Nhưng là giống Mai, giống Sen thời Bản Chất của nó là Mai là Sen, Một Dân Tộc khởi nguồn Văn Minh dù trơ cành trụi lá. Nhưng khi hồi phục trở lại đơm hoa kết trái thì càng tỏa sáng vang dậy Văn Minh. Ấy cũng là theo Định Luật tự nhiên giống nào hoa nấy không sai bao giờ. Giống Rồng thì nở ra Rồng. Điu Điu thì nở ra dòng Điu Điu.

Sự đen tối nào cũng qua, hết đêm rồi lại tới ngày, Đông tàn Xuân đến ai bày cũng Luân. Sự lặp đi lặp lại Xuân đi Xuân lại trở về, cho cây xanh lá tràn trề đầy hoa. Bằng chứng Văn Hóa Cội Nguồn đã trở lại Thiên Ấn Thiên Bút ra đời tỏa sáng khắp hoàn cầu nói chung Việt Nam nói riêng. Bình minh phương Đông trổi dậy soi sáng cho cả địa cầu, từ phương Đông sang phương Tây.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn làm chủ Văn Hóa không còn gánh chịu bao nổi tang thương, biển lặng sóng êm đưa Dân Tộc Việt Nam trở về rực rỡ còn hơn thời dựng nước của nó. Một Dân Tộc lâu đời đã trở thành Dân Tộc đại thụ có hơn năm nghìn năm Văn Hiến, cả trăm triệu dân, đại đa số con cháu Tiên Rồng làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Dân Tộc Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trên thế giới không có một nước nào sánh kịp.

Đã có Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời trong tay, Dân Tộc Việt Nam trở thành Dân Tộc dũng sĩ đầy bản lĩnh vì đã có kiếm báu Văn Hóa trong tay, loại kiếm báu vô địch vũ trụ không có đối thủ. Trời sanh Dân Tộc Tiên Rồng đương nhiên trao quyền bá chủ là điều sớm muộn cũng phải xảy ra.

Chỉ cần một vị Thánh ra đời cũng làm chao đảo thế giới huống chi là cả một Dân Tộc phần đông đều hiển Thánh. Thử hỏi không làm chuyển đổi thế giới sao được. Khi con cháu Tiên Rồng dùng gươm thiên Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng để chuyển xoay.

Những ai chưa hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thời chưa thể nhận ra điều nầy cho là sự mơ hồ. Còn những ai đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng, thì cho đây là sự hiển nhiên tất nhiên không thể nào sai khác đi được. Sự đơm hoa kết trái lừng danh của một Dân Tộc chỉ là thời gian.

Trải qua bao dông tố, nắng hạn, mưa gào, lệ thuộc, nô lệ chỉ làm cho Dân Tộc Việt Nam trưởng thành vĩ đại mà thôi. Cả thế hệ con cháu đều bén rễ về Cội Nguồn tạo lên sức mạnh lẫy lừng. Ví như Cây Sanh Đại Thụ càng nắng càng xanh, càng mưa càng tốt, sự bão dông chỉ làm cho nó càng thêm uy linh càng thêm hiển hách. Sự vững mạnh trụ vững của một Dân Tộc khi con cháu Việt Nam trở về Cội Nguồn không đi vào ngã đổ rụng lá gảy cành mà trở nên xanh tốt sum xuê đơm hoa kết quả Đạo Đức Trí Tuệ làm cho thế giới ngưỡng mộ ca ngợi mãi không thôi.

Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin, khi Dân Tộc Việt đã nắm trong tay Văn Hóa Cội Nguồn. Thời mọi việc sẽ trở nên đổi khác. Rắn hóa Rồng, Công Hóa Phụng. Lẫy lừng khắp năm châu bốn biển.

Hỏi: Vì sao chúng ta phải yêu Cội yêu Nguồn?

Đáp: Yêu Cội Yêu Nguồn là Bổn Phận, Trách Nhiệm con cháu Tiên Rồng chúng ta, giữ vững Cội Nguồn đồng nghĩa là mãi mãi yên bình an lạc. Nếu chúng ta bỏ Cội bỏ Nguồn không những Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa. Bất Trung, mà còn làm cho Dân Tộc rơi vào cảnh tối tăm. Nguy cơ trùng trùng dẫn đến nô lệ ngoại bang, đói nghèo lạc hậu xảy ra nội chiến tương tàn anh em. Vì nhận thức hiểu rõ sực lạc Cội lạc Nguồn vô cùng tai hại nên chúng ta phải tôn thờ Nguồn Cội, yêu Cội Yêu Nguồn.

Hỏi: Thế nào là đỉnh cao của sự nhận thức về Cội Nguồn Dân Tộc?

Đáp: Cây sống nhờ Gốc. Nước tồn tại là nhờ Nguồn. Nếu để mất Nguồn mất Cội. Thì nhất định Dân Tộc đó phải héo cành rũ ngọn. Lòng dân tan rã loạn lạc sẽ xảy ra.

Hỏi: Cội Nguồn có phải là Tôn Giáo, Đạo Giáo Không?

Đáp: Cội Nguồn không phải là Tôn Giáo, Đạo Giáo mà là sự khởi Nguồn khai sinh ra Đất Nước khai sinh ra Dân Tộc.

Hỏi: Tôn thờ Cội Nguồn có trở thành Tôn Giáo, Đạo Giáo không?

Đáp: Tôn Thờ Cội Nguồn. Tôn Thờ Ông Tổ dựng nước Dương Nhiên trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc. Trên cả Tôn Giáo, Đạo Giáo.

Hỏi: Trở về Cội Nguồn thời Dân Tộc Việt Nam có lợi gì?

Đáp: Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên trở về Cội Nguồn. Cái lợi trước mắt là xóa bỏ hận thù. Đoàn kết Dân Tộc. Trở nên hùng mạnh đẩy lùi ngoại xâm, thái bình an lạc. Chấm dứt nội chiến tương tàn anh em. Không những không còn Thể Chế độc tài độc trị, mà còn thay vào đó là Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Tiến tới Dân Giàu Nước Mạnh. Xã hội Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

Hỏi: Nếu con cháu Tiên Rồng chỉ lo đấu đá nhau tranh giành quyền lực, xem nhẹ Quốc Tổ không trở về Cội Nguồn thời được gì?

Đáp: Chẳng được gì cả chỉ làm khốn khổ thêm cho Dân Tộc. Kẻ được lợi ở đây chính là Trung Cộng.

Một Dân Tộc dù là Dân Tộc gì Dân Tộc Nhật, hay Dân Tộc Việt Nam một khi đánh mất Cội Nguồn thì Dân Tộc đó sẽ đi vào đại loạn hiểm họa trùng trùng. Nhất là hiểm họa nồi da xáo thịt tương tàn anh em.

Dân Tộc nào vững Nguồn vững Cội, lại biết vun đắp Cội Gốc của Dân Tộc mình. Thì nhất định Dân Tộc đó luôn đơm hoa kết trái, gặt hái những phúc lành Dân Giàu Nước Mạnh, Văn Minh cả tinh thần lẫn vật chất rực rỡ mùa xuân.

Hỏi: Trở về Cội Nguồn có phải trở về với lạc hậu không?

Đáp: Trở về với Cội Nguồn không phải là trở về với lạc hậu. Mà là đoàn kết Dân Tộc, thống nhất ý chí vì một Việt Nam hùng mạnh trong tương lai. Phát huy nội lực tìm năng sẵn có của Dân Tộc vươn ra thế giới, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao, đối nội đối ngoại, tiến đến dân giàu nước mạnh văn minh vân vân…

Hỏi: Nguồn Cội đã là quá khứ có liên quan gì đến chúng ta hiện tại không?

Đáp: Cội Nguồn không những liên quan đến hiện tại mà còn vô cùng mật thiết. Mất Cội lạc Nguồn là Dân Tộc đi vào tan rã. Bao mối nguy hại từ đây sanh ra. Còn Nguồn còn Cội thời Dân Tộc bình yên, đâm chồi nẩy lộc đơm Hoa phồn thịnh, kết Quả sang giàu. Thời đại chúng ta có bình yên phồn thịnh kết quả sang giàu hay không. Thì còn phải xem chúng ta còn lạc Cội lạc Nguồn nữa hay không. Nếu tiếp tục lạc Nguồn lạc Cội. Thì lấy đâu ra thanh bình. Không có thanh bình thời lấy đâu ra đơm Hoa kết Quả sang giàu. Tiếp tục cảnh loạn lạc khốn khổ đói nghèo lạc hậu.

Hỏi: Các nước cường quốc thế giới, họ đâu cần trở về Nguồn Cội nhưng Họ vẫn giàu mạnh như thường?

Đáp: Mỗi đất nước đều có Nguồn Cội khác nhau. Như nước Mỹ không có Ông Tổ dựng nước. Mà chỉ liên minh hợp chủng Quốc trở thành nước Mỹ. Thống Nhất một Hiến Pháp bầu lên Tổng Thống lãnh Đạo đất nước Mỹ mà thôi. Vì thế Hiếp Pháp, hợp chủng quốc Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, là Ông Tổ hợp chủng Đa Nguyên Cội Nguồn nước Mỹ. Công Bằng Bình Đẳng chính là Công Lý Đạo Luật xã hội. Ai cũng phải tuân theo. Tổng Thống trước Tổng Thống sau kế vị làm theo Hiến Pháp. Như vậy nước Mỹ họ vẫn sống theo Cội Nguồn của nước Họ, sống theo Hiến Pháp Cội Nguồn hợp chủng Quốc mấy trăm năm khai lập lên nước Mỹ đấy chứ. Hiến Pháp nước Mỹ ra đời từ năm 1775 đến 1783 hoàn hảo. Nước Mỹ ra đời 4/ 7/ 1776.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn tôn thờ cái Gốc khai sinh ra Dân Tộc Bách Việt Văn Lang nay là Dân Tộc Việt Nam. Đoàn kết 54 Dân Tộc Anh Em khác gì họp chủng quốc Hoa Kỳ. Trở về Cội Nguồn sống theo Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Công Bằng Bình Đẳng khác gì nước Mỹ. Nhưng Dân Tộc Việt Nam khác hơn Dân Tộc nước Mỹ là có Ông Tổ dựng nước. Thờ Ông Tổ dựng nước trở thành nền Quốc Đạo. Dân Tộc nước Mỹ không bao giờ có. Duy nhất trên thế giới chỉ có Việt Nam là có nền Quốc Đạo mà thôi có một không hai trên Trái Đất. Nói đến Quốc Đạo là nói đến Ông Tổ dựng nước dùng Văn Hóa Cội Nguồn khai dựng lên đất nước. Văn Hóa khai dựng lên nước. Trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc. Có một không hai trên thế giới. Đã đi vào thất truyền nay tái sanh trở lại.

Hỏi: Quốc Tổ Hùng Vương chỉ là Quốc Tổ của dân tộc Việt Nam. Đâu có liên quan gì đến thế giới mà thế giới tôn vinh?

Đáp: Quốc Tổ Hùng Vương tuy là Quốc Tổ của Dân Tộc Việt Nam. Nhưng lời dạy Quốc Tổ là Thiên Ý Cha Trời bao trùm vũ trụ, bao trùm địa cầu, bao trùm nhân loại. Năm màu da Anh Em. Nhân loại sẽ tiếp nhận lời dạy Quốc Tổ tôn vinh Quốc Tổ khắp năm châu bốn biển.

Ví như Phật sinh tại Ấn Độ, được nhân loại tôn vinh nhiều nước qua lời dạy của Phật. Chúa cũng vậy sinh ở Do Thái nhưng được tôn vinh qua nhiều nước. Nhân loại tôn vinh Quốc Tổ Việt Nam cũng là chuyện bình thường trong nhân thế mà thôi. Khi nhân loại đã biết đến Quốc Tổ qua những gì Quốc Tổ để lại cho nhân loại.

Đã sinh ra một kiếp con người
Thời phải hiểu những gì Trời dạy
Đâu thể sống một kiếp người vô dụng
Phải có danh gì với núi sông
Phật, Thánh, Tiên, đều ở tại tâm
Gốc nhơn đạo, đâu xa sẵn có
Ngộ được rồi, muôn Đạo đều thông
Trí vô sư, thành chủ nhân ông

HOA SEN BÁU – CỐT CÁCH HOA SEN

Hãy sống lành mạnh, không tham tàn bạo ác, không hận thù ganh ghét, không trộm cướp, không tà dâm, không mưu hại con người, không vọng ngữ nói láo, không đâm thọc, thêu dệt, không chửi rủa nói ác khẩu, hãy sống vui dù trong hoàn cảnh nào, vương, quan, nghèo, giàu. Sống thanh tịnh, luôn vì người, chính trong tâm của những người ấy đã có hoa sen báu, trí huệ dồi dào, thoát ly mọi sự khổ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mãn kiếp trần trở lại cõi trời sống an vui tự tại.

Trong đầm gì đẹp bằng Sen
Lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Ra đời ở chốn bùn lầy
Nên Sen hiểu rõ thế thời sạch nhơ
Sen yêu nước, nên Sen thơm ngát
Chẳng vấy bùn, Sen mới thanh cao
Nước, Sen, luôn mãi gần nhau
Nên Sen hiểu rõ, Nước, Dân, vô cùng
Sen lên từ chốn vũng bùn
Nhưng Sen không nhiễm những gì bẩn dơ
Sen là biểu tượng vì Dân.
Sen luôn yêu nước nên Sen sáng ngời
Sen nào ở chốn núi đồi
Nơi luôn thiếu Nước hết rồi đời Sen
Sen luôn cần Nước cần Dân
Để Sen sống mãi nuôn năm với đời
Những ai gian ác gian hùng
Ví mình như đóa Sen Hồng lộng ngôn
Trong đầm gì đẹp bằng Sen
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Những ai tham vọng hại người
Ví mình như đóa Sen Hồng được sao

HOA SEN MÀ LÓ ĐUÔI CHỒN

Con Rắn mà giả hóa Rồng
Đến khi bể ổ, hết hồn chúng dân
Cáo già mà giả Thánh Nhân
Đến khi bể ổ hết mong bịp lừa
Hoa sen mà ló đuôi Chồn
Phật Tiên chưng hửng khó nhìn tránh xa
Bọc kim lâu cũng lòi ra
Huống chi ngọn núi gian tà chênh vênh
Thời gian giải mã bít bưng
Những gì sự thật, bày phơi trụi trần
Trăm năm bia đá vẫn mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

_______________

Thời muốn hiểu rõ thêm những gì nói trên, xin xem kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn” tại đây: https://bit.ly/long-hoa-kinh

CHIA SẺ
Bài viết trướcQuốc Gia Hùng Mạnh Nhất Thế Giới
Bài viết tiếp theoNhân Đạo Là Gốc Của Tất Cả Đạo
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP