Phải coi trọng vai trò giáo dục, nhất là giáo dục về văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước giữ nước, nền quốc đạo dân tộc, một trong hai di sản cha ông để lại.

Phải coi trọng vai trò nhân dân, vì nhân dân không những là gốc ổn định xã hội, cái gốc của sự phát triển xã hội đưa đất nước đi lên tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh, mà còn là cái gốc của sự độc lập dân tộc, giáo dục văn hóa Cội Nguồn, không những là cấp bách, mà vô cùng cần thiết, trong giai đoạn hiện nay, cũng như về sau. Không gieo trồng Văn Hóa, cũng như việc trồng người thì khó mà có kết quả như ý muốn. Chúng ta có thể khẳng định rằng dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, là một dân tộc sống có Văn Hóa, ứng xử theo Văn Hóa, có từ thời Văn Lang gần năm nghìn năm trước NHO, PHẬT, LÃO, CHÚA, có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn là Linh Hồn dân tộc, Quốc Hồn dân tộc, truyền thống yêu nước, thương nòi. Yêu Văn Hóa Cội Nguồn cũng chính là yêu Nước, yêu truyền thống dân tộc. Vì Đạo Pháp dân tộc mà chiến đấu, vì Đạo Pháp dân tộc mà hi sinh, đã có biết bao tấm gương anh hùng tử vì Đạo Pháp dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ non sông Tổ Quốc, dù cho thời kỳ nào đi nữa, xưa, nay, thì Đạo Pháp dân tộc vẫn luôn hiện hữu, trên con đường xây dựng đất nước bảo vệ Tổ Quốc, TỪ ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH, TRỞ THÀNH ĐẠO PHÁP THỜI ĐẠI, KHÔNG CHỈ RIÊNG CHO MỘT ĐẤT NƯỚC NÀO, MÀ CHO CẢ NHÂN LOẠI, CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI, TỪ ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, TRỞ THÀNH CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG DÂN TỘC, TỪ ĐẠO LUẬT XÃ HỘI TRỞ THÀNH ĐẠO LUẬT QUỐC TẾ, CHỦ NGHĨA YÊU NHÂN LOẠI, LỚN LÊN TỪ CHỦ NGHĨA YÊU DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG LỚN LÊN TỪ CHỦ NGHĨA ĐẠO PHÁP DÂN TỘC. Tất cả mọi quy luật phát triển trường tồn đều có cái gốc của nó, tất cả những thành tựu đạt được, về khoa học, khoa học máy móc, khoa học kĩ thuật, khoa học vi tính, khoa học công nghệ thông tin, vân vân….. Không phải một năm hai năm, mà cả hàng trăm năm có khi cả nghìn năm, cải cách tiến hóa, kế tiếp liên tục phát minh sáng tạo đổi mới trong lao động kĩ thuật, cũng như lao động trí óc, sự Đóng góp công sức toàn nhân loại trải qua hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, mới thành tựu được như ngày hôm nay. Sự thành tựu về khoa học vật chất, cũng như sự thành tựu về lĩnh vực tinh thần, lương tri, đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh con người, cũng phải kể đến công lao của NHO, LÃO, PHẬT, CHÚA, và còn các vị GIÁO CHỦ khác nữa v.v… Theo quan điểm của QUỐC TỔ, vấn đề nhân loại, không phải chỉ giải phóng, những vấn đề bức xúc của xã hội, như nô lệ, áp Bức, đàn áp, đói nghèo, không công bằng, mất bình đẳng. Mà còn đòi hỏi về quyền con người, quyền thiêng liêng mà TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm.

1 – Trong suốt quá trình tiến hóa xã hội, phải kể đến công sức các nhà khoa học, lãnh vực vật chất, cũng không phủ nhận công sức các nhà giáo chủ, đã dày công xây dựng vun đắp cho sự lớn mạnh, lãnh vực tinh thần, kết quả trí tuệ giác ngộ, kết quả đạo Đức, nhân cách, phẩm hạnh, cũng như lương tri của con người. Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa của đức HÓA CÔNG, nói lên tiếng nói sự thật, công bằng bình đẳng, không thiên vị, văn hóa xây dựng hạnh phúc, văn hóa của sự thống nhất, văn hóa đỉnh cao của thời đại. Con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam vô cùng sung sướng, may mắn sở hữu, nền văn hóa vô giá có một không hai trên trái đất này, do QUỐC TỔ VUA HÙNG TRUYỀN LẠI, có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa Quốc Bảo. Chúng ta không những chỉ niềm vui vô hạn, trước sự lớn mạnh của Văn Hóa Cội Nguồn trong nước, mà còn lớn mạnh ra khắp thế giới mở rộng đoàn kết các dân tộc anh em. Điều này được thể hiện qua các dân tộc anh em khắp toàn thế giới, bước vào kỉ nguyên mới thời đại mới, quan hệ với đất nước Ta. Từ khi con cháu Tiên Rồng, dân tộc Việt Nam, bước vào giai Đoạn mới, giai đoạn phục hưng Văn Hóa Cội Nguồn, thì non sông tổ quốc thay da đổi thịt từng ngày, xuân non, xuân nước, xuân quê thi nhau khởi sắc, tình Đồng Bào nghĩa anh em càng thêm thắm thiết, đại đoàn kết dân tộc dần dần phát huy đến mức cao nhất, sức mạnh chung lo xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, vươn lên chiến thắng đói nghèo lạc hậu, xuất phát từ lòng khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, mở rộng quan hệ xúc tiến hợp tác với các nước bạn trên con đường xây dựng phát triển đất nước, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, vì độc lập dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xóa bỏ mặc cảm hận thù trong quá khứ, để khỏi rơi vào cạm bẫy của ngoại bang nhất là cạm bẫy của Bắc Kinh. Nhận thức tầm quan trọng khôi phục truyền thống, khôi phục Văn Hóa Cội Nguồn, Hiến Pháp dựng nước giữ nước nền Quốc Đạo dân tộc kế thừa những gì Cha Ông để lại xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, nêu cao tinh thần yêu nước thương dân, vì nhân loại, không ngừng cải thiện đời sống, loại bỏ cạnh tranh không lành mạnh, vững bước, bước vào thế kỷ 21. Thế kỷ đỉnh cao của trí tuệ, đỉnh cao của khoa học, những thời cơ thuận lợi, và cũng đầy khó khăn thách thức, vì thế càng nhanh chóng khôi phục Văn Hóa Cội Nguồn là điều cần thiết hơn lúc nào hết, đòi hỏi chúng Ta phải quán triệt, về truyền thống dân tộc, về Văn Hóa Cội Nguồn, về đại đoàn kết dân tộc, làm chủ vận mệnh của đất nước. Vươn lên xóa đói giảm nghèo, tiến tới dân giàu nước mạnh, trở thành trung tâm thương mại, trung tâm du lịch thế giới, thực hiện điều mong muốn toàn dân tộc, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

2 – Nhằm khơi dậy truyền thống dân tộc, tinh thần tự tôn dân tộc, quyết tâm chấn hưng xây dựng đất nước, nắm bắt thời cơ, hiểu rõ thiên thời địa lợi, đẩy lùi mọi bất lợi, vượt qua mọi thách thức. Định hướng đi lên của xã hội, ĐỜI – ĐẠO, là một, lợi ích TỔ QUỐC, NHÀ NƯỚC, XÃ HỘI, TẬP THỂ, CÁ NHÂN, không ngừng cải thiện nâng cao, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh, đoàn kết dân tộc đòi hỏi phải xây dựng một nền giáo dục cao nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục văn hóa Cội Nguồn, nâng cao trình độ dân trí, đẩy lùi văn hóa đồi trụy có hại cho dân tộc, có hại cho non sông tổ quốc, nhất là tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu ẩn núp trong mỗi linh hồn con người, nhất là tệ nạn THAM NHŨNG, QUAN LIÊU, HÁCH DỊCH, KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP không những làm hại non sông Tổ Quốc, làm hại Đồng Bào, vi phạm Nhân Quyền, Quyền con người, mà còn phạm Quyền làm chủ của nhân dân, làm cho lòng dân không yên căm phẩn. Thời đại hội nhập quốc tế, hội nhập thế giới, thì càng đòi hỏi giương cao ngọn cờ đại nghĩa, tất cả chỉ vì dân vì nước, luôn luôn đóng vai trò tiên phong, đoàn kết các dân tộc anh em khắp thế giới, NHẰM TẠO RA THẾ VÀ LỰC, khắp thế thế giới, đưa dân tộc Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu bốn biển.

3 – Sự ra đời Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng đặc biệt, không giống như các Tôn Giáo Đạo Giáo, mà là Hiến Pháp lập lên nhà nước Văn Lang, lập lên Tổ Quốc Văn Lang, ĐẠO – ĐỜI là Một, vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn không những là văn hóa thái bình thịnh trị, mà còn là văn hóa phát triển xã hội, văn hóa đoàn kết dân tộc, văn hóa đỉnh cao của chủ nghĩa trí tuệ. Văn hóa làm cho dân giàu nước mạnh, văn hóa Nhân Quyền công bằng văn minh xã hội.

4 – Sự khẳng định trong Văn Hóa Cội Nguồn, nơi nào phát triển Văn Hóa Cội Nguồn mạnh, thì nơi đó sẽ đi vào ổn định cuộc sống, không những ổn định phát triển về kinh tế mà còn ổn định về an ninh trật tự xã hội, nhất là về sự đoàn kết, nơi đó ít thưa kiện xảy ra.

Có một hôm các Vương các Quan các Tướng về chầu QUỐC TỔ, đem những chuyện khó giải quyết tâu lên QUỐC TỔ. Khi các Vương các Tướng các Quan tâu xong, thì QUỐC TỔ Hỏi còn gì nữa không ?

Nghe Quốc Tổ hỏi tức thời có vị lạc Vương, NGUYÊN HẢN bước ra tâu rằng, muôn tâu Quốc Vương ở QUANG HẢI CHÂU, BỘ LỤC HẢI, HUYỆN AN MÔN, không những trật tự an ninh vô cùng phức tạp, trộm cắp, lừa đảo, lừa bịp, lừa phỉnh, thậm chí lừa thầy phản bạn xảy ra khắp nơi, có những vụ đánh nhau xảy ra thương tật, số người bị bắt càng ngày càng ngày đông, quan huyện HỮU CHÁNH, quan phủ BỐ CHÁNH, cũng chưa có cách nào ngăn chặn tệ nạn làm mất trật tự xã hội nầy, các Vương các Tướng các Quan nghe NGUYÊN HẢN LẠC VƯƠNG, tâu như thế thì lấy làm kinh ngạc có chuyện như thế thật ư và lắng tai chờ nghe Quốc Tổ giải quyết.

Quốc Tổ hỏi có chuyện như thế thật ư? Nguyên Hản tâu: Thần đã thân hành đến nơi. Muôn tâu Quốc Vương sự việc xảy ra vô cùng phức tạp, đúng như những gì Thần đã tâu.

QUỐC TỔ nói: Nếu quả đúng như những gì khanh đã tâu, thì nơi đó vô cùng tối tăm không có ánh sáng văn hóa chính nghĩa, nên ngũ QUỈ quậy phá, LẠC VƯƠNG hãy đem văn hóa chính nghĩa đến đó truyền bá rộng rãi, vì trong văn hóa chính nghĩa có ngũ trị.

Một là văn hóa trị; hai là quốc đạo Hiến Pháp trị; ba là luật pháp công minh trị; bốn là xã hội trường làng trị, trường xã giáo dục trị; năm là gia đình, họ tộc trị.

Ngũ trị xuất hiện thì xã hội nơi đó dần dần đi vào ổn định, những người phạm tội nhiều là lỗi của các Quan cấp địa phương thiếu hiểu biết về văn hóa chính nghĩa Cội Nguồn, vì vậy những người phạm tội nhẹ giáo dục rồi tha, những người tội nặng thì cải tạo lao động, hoặc phạt bằng của cải vật chất. Kết quả thật bất ngờ, Văn Hóa Cội Nguồn được phát động truyền bà cho dân chỉ trong vòng một năm HUYỆN AN MÔN, không những trật tự đi vào ổn định, mà còn làm ăn phát đạt nhanh chóng.

1 – CUỘC ĐẤU TRANH CHÍNH NGHĨA LÀ CUỘC ĐẤU TRANH VĂN HÓA BẤT BẠO ĐỘNG, THỰC CHẤT CỦA CUỘC ĐẤU TRANH, LÀ ĐÒI LẠI CÁI QUYỀN CON NGƯỜI MÀ TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU ĐÃ BAN CHO MỖI CON NGƯỜI. CHO MỖI DÂN TỘC, NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. Chống lại thống trị độc quyền, độc tài, độc trị, chống lại áp bức và bóc lột, bất công là đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa của phi nghĩa, xóa bỏ cảnh người bóc lột người quá đáng, xây dựng một xã hội mới, xã hội bình đẳng công bằng dân chủ văn minh. Theo định hướng của Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng.

2 – Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ. Văn hóa nói về Quyền con người những quyền bất khả xâm phạm. Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Văn Hóa Thống Nhất độc lập Dân Chủ. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Tam Quang Vũ Trụ: Văn Hóa Vũ Trụ Quang, Văn Hóa Thiên Ấn Thiên Ý Quang, Thiên Luật Định Luật Quang. Như kiềng ba chân, mật thiết với nhau, như cơn bão làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, nhất là các thế lực ngoại xâm. Cuộc đấu tranh chính nghĩa là cuộc đấu tranh xây dựng lên một nền HIẾN PHÁP chân chính hiến pháp Cội Nguồn dân tộc, Hiến Pháp dựng nước vào thời các VUA HÙNG hiến pháp giữ nước KẾ THỪA các thế hệ con cháu.

3 – Sự kế thừa tiếp nối nhà nước VĂN LANG, 23 ĐỜI THƯỢNG HÙNG VƯƠNG vào năm 2959 trước công nguyên, 18 ĐỜI HẠ HÙNG VƯƠNG vào năm 1276 trước công nguyên là sự kế thừa nhà nước PHÁP QUYỀN, NHÀ NƯỚC HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, TRÊN HẾT. Khác với phương Bắc, vua của nước VĂN LANG CHÍNH LÀ HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, QUỐC ĐẠO VĂN LANG. Còn vua của các nước phương Bắc là con người theo xu hướng chủ nghĩa cá nhân, thắng là vua, thua là giặc. Vua là quyền tối cao, muốn ai chết là chết muốn ai sống là sống. Ở phong kiến Vua, Chúa Phương Bắc về vấn đề Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp dân tộc còn rất xa đối với Phương Nam ở thời Thượng Hùng Vương. Nên không có Hiến pháp trị, Luật pháp trị, Đạo pháp dân tộc trị, mà chỉ có vua, chúa Độc quyền, độc tài, độc trị, nên không phải là nhà nước Pháp Quyền, nhà nước của dân, do dân vì dân, mà là nhà nước phong kiến vua chúa, độc quyền độc trị, không có sự tự do, công bằng, xã hội. Sự thừa kế nhà nước PHÁP QUYỀN VĂN LANG, đến đời HẠ HÙNG VƯƠNG THỨ 11, HÙNG CHINH VƯƠNG, HƯNG ĐỨC LANG, thì nền quốc ĐẠO dần dần biến mất, NỀN VĂN HIẾN, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC KHÔNG CÒN, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VĂN LANG CŨNG RA ĐI, THAY VÀO ĐÓ LÀ NHÀ NƯỚC VĂN LANG ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, CHẲNG KHÁC GÌ PHƯƠNG BẮC. Và cũng từ đây đại họa hình thành giáng xuống đầu con cháu Tiên Rồng, cảnh mất đất Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang cảnh bị giặc phương bắc đô hộ lầm than, kéo dài hàng nghìn năm.

4 – Dân Đại Việt khổ là vì nền Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền, nền Quốc Đạo biến mất nên bị giặc phương Bắc làm hại, không thể vươn lên bay cao được. Nhưng nay đã khác Văn Hóa Cội Nguồn đã trở về, nền Quốc Đạo dần dần hồi phục, dân tộc Việt Nam tỏa sáng con cháu Tiên Rồng, đơm hoa kết quả chính nghĩa.

5 – Cuộc khởi nghĩa Văn Hóa chính nghĩa, bắt nguồn từ lòng yêu nước dựng dậy Hồn Thiên Dân Tộc là cuộc khởi nghĩa chưa từng thấy ở những cuộc khởi nghĩa trước đây, cuộc khởi nghĩa đầy vinh quang phong phú và đa dạng, cũng lắm nghệ thuật. Vũ khí đấu tranh bất bạo động chính là Văn Hóa Chính Nghĩa Văn Hóa vì Quyền con người, vì quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tạo ra phong trào hừng hực toàn cầu, sôi động và đầy hiệu quả, có thể nói đây là cuộc Thánh Chiến, không cần tới vũ khí tiêu diệt hàng loạt các độc hóa học, cũng như nguyên tử hạt nhân. Cũng làm nên cuộc thắng lợi vẻ vang chấn động địa cầu tự nhân loại đứng lên giải thoát khỏi nanh vuốt của thể chế độc quyền độc tài độc trị, đòi lại những quyền cơ bản con người, quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người, quyền thiêng liêng mà TỔ TIÊN Cha Trời, Địa Mẫu đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm.

6 – Trình độ dân trí cao là động lực chuyển hóa xã hội theo chiều hướng Nhân Quyền dân chủ, chiều hướng của nền Văn Hóa mới văn hóa chính nghĩa, Văn Hóa tinh hoa tiến hóa nhân loại, Văn Hóa đỉnh cao khoa học tinh thần lẫn vật chất, trào lưu tiến hóa Văn Hóa toàn cầu, hợp lòng người, hợp ý trời, văn hóa hưng thịnh bậc nhất của toàn nhân loại.

7 – Sự kế thừa và phát huy truyền thống Văn Hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phát triển những phẩm chất tốt đẹp lên một tầm cao mới, đi vào thời đại mới, đưa đất nước việt nam ngang tầm thời đại, đó cũng chính là mục tiêu của con cháu Tiên Rồng chúng ta.

8 – Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa ra đời, cũng có nghĩa là đem lại cho nhân loại con người một mùa xuân mới. Nâng cao trình độ dân trí, từ chỗ nô lệ áp bức, chuyển sang làm chủ, tự chủ, tự mình cỡi bỏ những xiềng xích, giáo điều độc trị, thể chế độc tài, tôn vinh HIẾN PHÁP NHÂN QUYỀN, LUẬT PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, ĐẠO PHÁP ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT CON NGƯỜI. Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa ra đời, cũng có nghĩa là lấp cửa Địa Ngục trần gian. mở cửa Thiên Đàng Cực Lạc, trần gian nân cao phẩm chất tốt đẹp, nâng cao phong cách lành mạnh, vươn tới cái chân, cái thiện, cái mĩ, truyền thống tốt đẹp của nhân loại con người nói chung, dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng nói riêng.

9 – Căn cứ vào tình hình hiện nay ĐẠO ĐỨC NHÂN PHẨM CON NGƯỜI, CŨNG NHƯ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG, NẾU KHÔNG KỊP THỜI CỨU VÃN THÌ DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU không lẽ lại tiếp tục đi trên con đường luồn cúi ngoại bang, nô lệ ngoại bang.

10 – QUỐC TỔ nói: Gặp lúc vận mệnh non sông Tổ Quốc đen tối như thế, thì mỗi người dân tự mình thắp sáng ngọn đuốc Văn Hóa Cội Nguồn lên, thì non sông Tổ Quốc đổi thay vận mệnh thoát khỏi binh đao máu lửa nguy khốn. Không những thoát khỏi binh đao máu lửa nguy khốn, mà còn nở hoa mùa xuân dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh trị mấy nghìn năm tới không lấy gì làm khó, đây là sự độc đáo chỉ có trong Văn Hóa Cội Nguồn.

11 – VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ TINH HOA BAO HÀM TỔNG QUÁT VĂN HÓA, nhưng ở đây chỉ nêu lên một vài lĩnh vực văn hóa, văn hóa HIỀN PHÁP, văn hóa LUẬT PHÁP, văn hóa ĐẠO PHÁP TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, văn hóa BINH PHÁP, CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH QUỐC GIA, văn hóa GIÁO DỤC, văn hóa NGHỆ THUẬT, văn hóa KHOA HỌC TINH THẦN, VẬT CHẤT, văn hóa ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, văn hóa ĐẠI ĐỒNG, BÌNH ĐẲNG, THIÊN QUYỀN VŨ TRŨ, NHÂN QUYỀN XÃ HỘI, văn hóa ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, văn hóa CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC vân vân . . .

QUỐC TỔ nói: VĂN HÓA và GIÁO DỤC như chim có đôi cánh để bay, như người có đôi chân để đi. Non sông tổ quốc có văn hóa, có giáo dục, thì còn lo chi không tiến đến cảnh dân giàu nước mạnh, mùa xuân độc lập tự nó nở hoa.

12 – Ở các thời phong kiến, Vua, Chúa, độc quyền, độc tài độc trị, cũng như các chế độ thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, cũng có văn hóa, và sự giáo dục. Nhưng văn hóa và sự giáo dục đó, không phải đem lại quyền lợi công bằng bình đẳng, tự do mưu cầu hạnh phúc chính đáng của mỗi người dân. Mà là văn hóa thống trị độc quyền độc tài, độc trị, Sợi dây văn hóa ấy trói buộc con người trong khốn khổ nhà tù lớn không mấy quan tâm đến đời sống của dân, mà chỉ quan tâm đến ngôi vị quyền lợi của chính mình. Chính sách giáo dục của chủ nghĩa độc quyền, độc tài độc trị, là chính sách giáo dục ngu dân, học hoài mà không sáng suốt thông minh được. Vì Văn Hóa thể chế độc tài độc trị KHÔNG PHẢI GIÁO DỤC ĐỂ MỞ MANG TRÍ TUỆ, mà giáo dục cai trị con người. Văn hóa kìm hãm phát triển tri thức con người, làm cho con người thêm đần độn, Khiếp sợ, nhu nhược, trước quyền lực để dễ cai trị, thống trị.

13 – QUỐC TỔ cho sự giáo dục nầy, là sự giáo dục phi chính nghĩa, đi ngược lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, đi ngược Thiên Luật vũ trụ, giáo dục chạy theo bằng cấp theo hình thức, không cần biết kết quả giáo dục ra làm sao. Giáo dục nhồi sọ, là giáo dục ngu dân tạo ra chính sách ngu dân, để dân mãi mãi sùng bái quyền lực của mình, sùng bái sự bố thí sự xin cho sống nhỏ giọt của bề trên đối với dân đen, đạo đức độc tài độc trị là như thế.

14 – ĐỂ XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM VĂN MINH, CÓ NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, NỀN GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH, PHẢI DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘI NGUỒN. MỞ MANG TRÍ TUỆ, NÂNG CAO DÂN TRÍ, CƠ BẢN LÂU DÀI.

15 – DẠY VÀ HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH, LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM. CHÚNG TA PHẢI LÀM CHO DÂN TỘC CHÚNG TA TRỞ NÊN MỘT DÂN TỘC CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA MẪU MỰC. VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA HÙNG MẠNH GƯƠNG MẪU XỨNG ĐÁNG VỚI MỘT DÂN TỘC RỒNG TIÊN. MỘT DÂN TỘC SỨC MẠNH NHƯ RỒNG, PHẨM HẠNH, ĐẠO ĐỨC NHÂN CÁCH ĐẸP NHƯ TIÊN, SÁNH VAI CÙNG CÁC NƯỚC ANH EM KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN TIẾN LÊN BAY VỀ VŨ TRỤ.

Những bậc giác ngộ đều nhận thức được rằng. Vật chất dưỡng nuôi thể xác. Còn Văn Hóa dưỡng nuôi Linh Hồn vì thế muốn vươn tới cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Thì phải phát huy Tinh Thần vật chất song đôi. Văn minh vật chất lên cao, thì văn minh Văn Hóa Tinh Thần cũng phải lên cao. Đó cũng chỉ là quy luật tất yếu không thể làm khác đi được. Nếu bạn đã nhận thức được điều này thì Bạn mới thấy được giá trị của cuộc sống. Cuộc sống thật sự hạnh phúc. Có thể nói cuộc sống thiên đàng cực lạc trần gian.

Hãy sống cho ra sống
Sống hiên ngang bất khuất kiên cường
Sống vì dân tộc sống yêu thương
Sống cho Tổ Quốc vươn lên đẹp giàu
Hãy đứng lên ta nhìn về phía trước
Nhìn non sông Tổ Quốc mãi Uy Linh
Nhìn mùa xuân đã trổi dậy khắp nơi
Hãy vươn mình bay vào nơi ấy
Cùng nhịp tim trong kiếp sống trời mây
Hãy bay lên con cháu Rồng Tiên
Bay lên vũ trụ đến miền Ông Cha

(Đại Thừa Triết Học – Long Hoa Đại Cương, Văn Hóa Cội Nguồn)

_______________

Thời muốn hiểu rõ thêm những gì nói trên, xin xem kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn” tại đây: https://bit.ly/long-hoa-kinh

CHIA SẺ
Bài viết trước“Văn Hóa Cội Nguồn” Đã Trở Lại
Cảnh sắc biến đổi, con người biến đổi theo luật tuần hoàn. Ngày sang ngày, trẻ sang già. Còn đạo đức không bao giờ già, trước sau cổ kim vẫn không thay đổi, như như bất tử. Người có đạo đức càng lớn thì ngôi vị càng cao. Sự nghiệp đạo đức là sự nghiệp vĩnh hằng. Sự nghiệp vật chất dù to lớn đến đâu cũng không bằng được mảy lông sợi tóc sự ngiệp đạo đức. (Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Văn Hóa Cội Nguồn)

HỒI ĐÁP