fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai, 2023

.
.
.

LÃO HÒA THƯỢNG
TỊNH KHÔNG
60 NĂM HOẰNG PHÁP

Tôi cũng phát tâm giống người xưa vậy, cả đời tôi không vì bản thân mình. Xưa nay không có ý nghĩ gì cho bản thân, tất cả cuộc sống của bản thân đều tùy duyên, điều gì cũng tốt, không gì là xấu cả. Tôi khởi tâm động niệm quả thật giống như Bồ Đề tâm trong kinh vậy, tôi nghĩ đến văn hóa truyền thống, nghĩ đến quốc gia dân tộc, nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn trên địa cầu này, tùy phận tùy lực mà làm, có cơ hội tôi nhất định làm, một lòng cầu sanh Tịnh độ, trời cũng không giết tôi, đất cũng không diệt tôi, đó là một minh chứng.” (Trích từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)

BÀI NÓI CHUYỆN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM HOẰNG PHÁP

(06/03/2019, Tịnh Tông Học Viện Úc Châu)

Kính thưa các vị Pháp Sư, các vị khách quý, các vị đồng học, xin chào mọi người. Thời gian không ngừng trôi, năm tháng như nước chảy, tôi năm nay đã 93 tuổi rồi. Nói ra thì dường như là một thời gian rất dài, nhưng bản thân tôi thật sự cảm thấy, chỉ là một khảy móng tay mà thôi. Đời người là một giấc mộng, có thứ nào trên thế gian này có thể mang đi được đâu. Thân thể không mang theo được. Chân thật là mọi thứ đều không thể mang theo. Câu tiếp theo nói về những thứ có thể mang theo được, “duy có nghiệp theo thân”. Nếu như chúng ta trong thời gian có hạn này, thành tựu được tịnh nghiệp, thì đời sống này mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Tịnh nghiệp là gì? Nói một cách đơn giản nhất, là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Chúng ta noi theo tâm hạnh của Đức Di Đà, niệm niệm đoạn ác tu thiện, vì Phật Pháp cửu trụ thế gian, vì hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, không vì chính mình.

Tôi năm nay học Phật đã 67 năm rồi, giảng kinh dạy học 60 năm. Tôi xin đem kinh nghiệm chia sẻ với mọi người. Tôi là một người cực kỳ bình thường, không có học lực, không kinh nghiệm. Thầy tôi nhìn thấy tôi có một mình, tứ cố vô thân ở Đài Loan, khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi đi theo con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tôi học Phật, trước tiên, nhận thức về Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó thì học theo Ngài. Do đó tôi mới phát hiện ra, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học cả một đời. Sau khi khai ngộ ở tuổi 30, ngài bắt đầu dạy học một ngày cũng không nghỉ ngơi, dạy học cả một đời. Năm 79 tuổi Ngài viên tịch, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật giáo, không phải là tôn giáo. Xem Phật giáo là tôn giáo, thì là điều oan uổng rồi. Phật giáo là giáo dục. Dùng lời hiện nay mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật, có thân phận gì? Ngài là một nhà giáo dục xã hội, làm công tác dạy học tình nguyện ở trong xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài dạy học không thu học phí, không nhận cúng dường của người. Ngài ăn cơm, mỗi ngày ra ngoài trì bát khất thực. Cả một đời không có đạo tràng, không có nhà, không có đất. Trải qua cuộc đời lang bạt, mỗi tối ngủ ở dưới gốc cây. Lúc Ngài dạy học, mọi người đều ngồi đưới đất, còn Ngài thì ngồi ở chỗ cao hơn một chút. Mỗi ngày giảng kinh dạy học, không có ngày nào ngưng nghỉ. Nếu như nghỉ dạy, thì trên kinh điển đều có ghi chép lại. Ngài không nghỉ dạy một ngày nào, chân thật là một vị Thầy tốt, vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm.

Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Tôi nghe theo lời Thầy, cả đời này xác thực đi trên con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy rất là vất vả, thế nhưng, đi rất là vui sướng. Đến tuổi 93, vẫn còn có người đến tìm tôi, mời tôi đến làm việc tại tổ chức UNESCO. Họ thiết lập cho tôi một văn phòng làm việc dài hạn tại trụ sở chính ở Paris, gọi là Hội Hữu nghị Tịnh Không. Hy vọng tôi có thể giúp Liên Hiệp Quốc đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới. Giúp hóa giải xung đột trên thế giới. Thúc đẩy sự an định và hòa bình của thế giới. Duyên khởi của văn phòng làm việc tại tổ chức UNESCO xuất phát từ tháng 3 năm trước. Lúc đó 9 vị đại sứ của UNESCO đến Toowoomba tham quan. Họ nhìn thấy được thành quả thực tế của việc đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc đối với sự nghiệp mang lại hài hòa, xã hội như thế nào? Sanh tín tâm rất lớn. Họ đã đồng ký tên vào một bài báo cáo gửi lên Tổ chức UNESCO. Bài báo cáo nói là, việc đoàn kết các tôn giáo đa nguyên và chủng tộc, xác thực là điều có thể. Đồng thời, họ xin UNESCO cấp cho tôi một văn phòng làm việc. UNESCO nhanh chóng phê chuẩn lời thỉnh cầu của các vị đại sứ. Chúng tôi dùng nơi này đem tôn giáo quay về với chính danh. Để mọi người đều nhận thức được là tôn giáo là giáo dục.

Hết thảy các tôn giáo đều nói Thần ái thế nhân, đều là sự giáo dục về tình yêu thương. Chúng ta đều cùng có chung giá trị cốt lõi nên có thể đoàn kết lại với nhau, có thể phục hưng tôn giáo. Có thể đoàn kết tôn giáo, thì có thể mang lại sự an định và hài hòa cho thế giới. Đây là việc thứ nhất chúng ta cần phải làm. Sau đó chúng ta còn cần phải nhân nơi đây để đại sứ của các Quốc gia đều nhận thức được là Văn Hóa Truyền Thống là báu vật của toàn nhân loại, có thể cứu đất nước, cứu thế giới. Tương lai thế giới sẽ đi về hướng thống nhất. Muốn thống nhất thì cần dùng đến văn hóa. Dùng văn hóa gì? Dùng giáo dục của Văn Hóa Truyền Thống. Dùng bộ Quần Thư Trị Yếu. Như vậy thì mới có thể thống nhất thế giới. Việc làm này là một sự nghiệp lớn. Phục hưng tôn giáo mở ra sự nghiệp thái bình thịnh thế.

Các bạn đồng học đều biết, thọ mạng của tôi vốn dĩ chỉ có 45 tuổi, lại không có phước báo. Vì sao có thể cải đổi được vậy? Năm xưa Phật sống Cam Châu nói với tôi, đây là nhờ công đức giảng kinh của tôi. Ngài nói “Thọ mạng của anh rất dài, phước báo của anh cũng rất lớn”. Vào năm ngoái, sau khi tôi bước vào Tổ chức Liên Hiệp Quốc, thì mới biết rằng lời nói này của Ngài chính là nói về Liên Hiệp Quốc. Không dễ gì vào được Liên Hiệp Quốc. Tôi tham gia công tác này, tuổi tác tuy có hơi lớn, nhưng thể lực cũng còn được. Cả một đời không có đạo tràng, hiện nay thì có một đạo tràng lớn, thù thắng như vậy, hoàn toàn là do Tam Bảo gia trì, Tổ Tiên phù hộ. Chúng tôi dùng nó để hoằng dương giáo học của Nho-Thích- Đạo, dùng nó để đoàn kết tôn giáo đa nguyên. Phương pháp chúng tôi dùng là mở một phòng uống trà tại nơi văn phòng làm việc, cùng với các đại sứ uống trà nói chuyện. Điều này là học từ Lão sư Phương. Có thực chất của việc lên lớp dạy học, nhưng không câu nệ về hình thức dạy học. Vui vẻ, nhẹ nhàng giới thiệu cho các vị Đại sứ của các nước nghe về giáo dục Văn Hóa Truyền Thống cùng với giáo dục về tình yêu thương trong Tôn giáo. Đây chính là phương pháp thực sự có thể giải quyết tất cả vấn đề của cá nhân, gia đình cho đến thế giới. Các Đại sứ có thể chia sẻ những quan niệm này với người lãnh đạo của đất nước họ, cùng chung tay giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định hài hòa. Văn phòng làm việc tại Paris là một cơ cấu vĩnh cửu sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp.

Phương pháp truyền thừa Văn Hóa Truyền Thống là như thế nào? Lý tưởng của chúng tôi là làm một hệ thống trường học có tính dây chuyền khép kín và hoàn chỉnh từ mẫu giáo, tiểu học, trung học… một mạch cho đến đại học. Phải cắm rể từ nhỏ thì khi các em lớn lên, mới không bị biến chất. Hệ thống trường học có tính dây chuyền, xác thực có thể đào tạo ra người tài, bồi dưỡng ra Thánh nhân, Hiền nhân, Quân tử hiểu luân lý, có đạo đức, tin nhân quả, có thể chấn chỉnh thế đạo nhân tâm cứu quốc gia, cứu thế giới.

Một mặt khác vẫn là phải tiếp tục làm công tác đoàn kết tôn giáo. Nền tảng vững chắc của đoàn kết tôn giáo nằm ở việc tôn giáo quay trở về với giáo dục. Hiện nay lớp Tiến sĩ hài hòa của Anh Quốc đang tiên phong dẫn đầu bồi dưỡng ra các truyền giáo sĩ của mỗi một tôn giáo ưu tú. Nền tảng này ở Toowoomba của chúng ta rất tốt, đã làm công tác đoàn kết tôn giáo đã mười mấy năm rồi. Sau này có cơ duyên, có thể xây dựng một đại học tôn giáo, khiến mỗi học sinh của các tôn giáo đều có cơ hội thâm nhập, học tập kinh điển của tôn giáo chính mình. Đồng thời cũng hiểu rõ giáo nghĩa của tôn giáo khác. Thực sự hiểu rõ Chư Thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Tất cả tôn giáo có thể đoàn kết vững chắc với nhau, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng.

Quan trọng nhất là chánh nghiệp của chúng ta cũng cần phải có người truyền thừa. Chánh nghiệp là gì? Pháp môn niệm Phật, vãng sanh Tịnh Độ của chúng ta chính là chánh nghiệp. Đây là học Phật. Là pháp môn đệ nhất để thành Phật. Gặp được Tịnh Độ, như vậy thì bạn thật là may mắn. Một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn. Bạn tìm trong vô lượng pháp môn, cho dù tìm cũng tìm không ra một Pháp môn tương đồng với pháp môn Tịnh Độ. Không tìm ra. Không có. Chúng ta phải biết rằng, duyên phần này rất khó có được! Đã có được rồi, thì vì sao không thể vãng sanh? Vì đối với chân tướng của Cực Lạc và Ta Bà chưa hiểu rõ, chưa thấu suốt. Có hoài nghi đối với thế giới Cực Lạc, còn lưu luyến đối với thế giới Ta Bà. Kinh Vô Lượng Thọ giúp cho chúng ta nhận thức rõ về hai thế giới này. Tôi hy vọng kinh Vô Lượng Thọ sẽ có thế hệ tiếp theo kế thừa, tiếp tục giảng không được để gián đoạn. Dùng công cụ khoa học hiện đại hiện nay là truyền hình vệ tinh, truyền hình internet ở một nơi giảng, toàn thế giới đều có thể xem được. Người giảng trước hết cần phải độ chính mình rồi mới độ người khác. Bản thân vẫn chưa làm được thì bạn không thể giảng thấu triệt, giảng rõ ràng bộ kinh này. Chính mình làm được rồi thì bạn sẽ tự nhiên biết giảng. Mỗi lần giảng đều có thể hội, mỗi lần giảng đều có ý nghĩa không như nhau. Thể hiện rõ kinh giáo của Phật Đà, tư tưởng, lời nói, hành vi của Tổ sư Đại Đức tương ưng với tánh đức, là trí huệ chân thật. Giảng kinh giáo một cách rõ ràng, thấu triệt, giúp mọi người chân thật hạ quyết tâm kiên định, chân tín, chân nguyện, một câu Phật hiệu niệm đến cùng.

Tôi học Phật 7 năm thì phát tâm xuất gia. Vừa xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, dạy ở Phật học viện. Sau khi xuất gia 2 năm tôi mới thọ giới. Sau khi thọ giới, tôi đến Đài Trung thăm Lão sư Lý. Lão sư Lý vừa nhìn thấy tôi, dùng tay chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng nói rằng: “Anh phải tin Phật, anh phải tin Phật”. Tôi ngẩng người ra trong phút chốc, Lão sư giải thích cho tôi là tin Phật không đơn giản. Không thể nói hiện nay anh đã xuất gia rồi, đã thọ giới rồi, đồng thời đã và đang làm công tác hoằng pháp, việc này chưa chắc là chân thật tin Phật. Có người cả đời xuất gia tám chín mươi năm vẫn chưa tin Phật. Sao lại nói là không tin Phật? Những gì Phật nói trên kinh, người này một chữ cũng không làm được, thì đây là không tin Phật. Những gì Phật dạy mà không làm được, không làm được chính là không tin Phật, không tin tưởng. Chúng tôi xin nêu thí dụ đơn giản nhất, Phật dạy bạn bố thí, mà bạn lại keo kiệt xem tiền tài như sanh mạng, như vậy tức là không tin tưởng rồi. Phật dạy bạn trì giới. Mà bạn lại hay phá giới. Phật dạy bạn nhẫn nhục, bạn lại thường nổi nóng, như thế thì làm sao được chứ. Điều này thể hiện rất rõ, bạn không tin rồi. Thậm chí còn giảng kinh cho người, giảng đến mức hoa trời rơi rụng nhưng hành vi, việc làm của chính mình lại hoàn toàn trái ngược với những gì trên kinh đã nói, đây chính là không tin Phật. Nếu lời Phật nói trên kinh điển, bạn thảy đều làm được, như vậy mới là tin Phật. Đã tin rồi, lẽ nào lại không làm hay sao? Nếu không chịu làm, tức là không chịu tin tưởng rồi.

Năm xưa, Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi rất nhiều lần khuyên tôi đừng giảng kinh nữa. Ngài nói, anh giảng kinh đã giảng hơn 30 năm rồi, không cần giảng nữa. Phật môn của chúng ta, sau này không có người kế thừa mới là việc lớn. Ngài khuyên tôi bồi dưỡng học sinh. Về tiêu chuẩn của học sinh, Ngài đặc biệt nhấn mạnh, cần phải thông cả tông lẫn thuyết. Người giảng tông rất nhiều, người biết giảng cũng rất nhiều, nhưng người tu hành thực sự thì không có. Người tu hành chứng quả không có. Tu hành chứng quả chính là thông tông. Hãy thử hỏi xem, ngày hôm nay bạn có nắm chắc phần vãng sanh không? Không nắm chắc như vậy thì không được rồi. Bạn ngày nay biết giảng, những gì bạn giảng, bạn đã làm được mấy phần rồi? Không làm được. Vậy thì uổng công rồi. Nếu từng câu từng lời giáo huấn trong kinh điển bạn đều làm được, đó là thông tông. Chúng ta ngày nay cầu chính là điều này, tuyệt đối không cầu hình thức. Tuyệt đối không được bề ngoài. Không chống chọi nổi với dụ hoặc thì là phàm phu, không có gì kỳ lạ cả, là hiện tượng rất đổi bình thường. Người có thể không dao động bởi sự dụ hoặc, chúng ta biết, người này chân thật đáng quý. Trong 1 vạn người mới có được 1-2 người. Người này chúng ta phải trân quý, phải hộ trì. Trong sách chẳng phải đã viết rồi đó sao, “thuyết thông, tông chẳng thông; như sâu đục đốt tre”. Cho nên nói, thông cả tông lẫn thuyết mới là thiện tri thức. Người như vậy mới thực sự là bậc long tượng trong Phật môn. Chân thật có thể tiếp nối ngọn đèn Pháp của Thế Tôn, cứu độ chúng sanh.

Chúng ta cần học tập Lão cư sĩ Lưu Tố Thanh, bà phát nguyện biểu diễn tự tại vãng sanh. Chỉ trong vòng một tháng, A Di Đà Phật thật sự đến tiếp dẫn bà đi. Không những giải quyết vấn đề của chính mình, mà còn vĩnh viễn thoát ly biển khổ của Lục đạo, vãng sanh thành Phật, được đại tự tại. Sự biểu diễn như vậy chỉ có 1-2 người thực sự xem hiểu và dựa theo phương pháp này niệm Phật vãng sanh. Đây chính là chân thật cứu độ chúng sanh. Người tự tại vãng sanh nhiều, người tin tưởng pháp môn này, học tập pháp môn này nhiều, như vậy thì mới thực sự là độ tận chúng sanh, công đức vô lượng. Sự thành tựu trong pháp thế gian và trong xuất thế gian đều không rời khỏi sự chỉ dạy của vị Thầy tốt, cùng sự hộ trì của Thiện tri thức. Ân đức của Thầy và của Hộ pháp rất to lớn. Chân thật báo ân chính là y giáo phụng hành, tự độ – độ tha. Cuộc đời này của tôi chính là làm ra tấm gương mô phạm cho mọi người.

Hôm nay nhân cơ duyên này, tôi nêu ra để cúng dường mọi người. Hy vọng mọi người đều có được thu hoạch. Cố gắng, nỗ lực vì hòa bình thế giới mà cống hiến một phần sức lực. Bất luận làm việc gì, trong tâm luôn luôn không được quên rằng, hết thảy những gì mình làm đều là để trở về với quê hương Cực Lạc. Cổ đức nói rằng: “Tự mình chẳng muốn về, về thì sẽ được, quê hương gió mát trăng thanh có ai tranh giành”. Đợi đến khi nhiệm vụ đời này của chúng ta đã viên mãn, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Việc này chính là thật sự báo ân Phật, báo ân Thầy, báo ân chúng sanh.

Nhân dịp Học Viện Tịnh Tông Úc Châu tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 hoằng pháp của Tịnh Không, tôi kính chúc đại chúng tham dự đạo nghiệp tinh tấn, pháp hỷ sung mãn, tịnh định an lạc, quang thọ vô lượng. Chúc phúc mỗi một tôn giáo, chủng tộc, văn hóa, đối đãi bình đẳng lẫn nhau cùng chung sống hòa mục. Chúc phúc mỗi một Quốc gia, quốc vận hưng long, quốc thái dân an. Cầu chúc thế giới an định, hòa bình, thịnh thế, đại đồng.

Kính chúc chư vị đồng học chúng ta, mọi người cùng phát tâm trong năm nay làm được tín-giải-hành-chứng. Thế thì công đức của chúng ta thực sự vô lượng. Xin cảm ơn mọi người!

TÙY THUẬN PHẬT GIÁO, TIẾP LỬA TƯƠNG TRUYỀN

(29/05/2019, Trung tâm hội nghị Quốc tế – Quỹ Trương Vinh Phát)

Pháp sư Ngộ Đạo tôn kính, chư vị Pháp sư, chư vị Đại đức, chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Lần này Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội cử hành hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Học Hội trong 3 ngày, đồng thời ôn lại quảng thời gian hoằng pháp của Tịnh Không trong 60 năm qua. Hôm nay Tịnh Không tôi rất là vinh hạnh nhận lời mời của Học Hội. Tại nơi đây nói vài lời với mọi người.

Năm tôi 26 tuổi, Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã dùng câu nói: Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người” mà dẫn tôi vào cửa Phật. Khoảng một tháng sau thì tôi quen biết với Chương Gia Đại sư. Năm đó Ngài sống tại số 8, đường Thanh Điền, trong một ngôi nhà Nhật Bản. Chúng tôi mỗi tuần gặp nhau một lần, cùng Ngài nghiên cứu thảo luận, nghe lời Ngài dạy bảo. Ba năm sau, thì Đại sư Chương Gia viên tịch. Khi đó tôi đã có một nhận thức tương đối về Phật Pháp. Cảm thấy thế gian này có được sự giáo dục tốt như vậy, tiếc là người biết được không nhiều. Người có thể nói ra sự lợi ích của nó lại càng ít hơn. Huống hồ người thật sự đạt được lợi ích chân thật trong việc tu học Phật Pháp, số đó càng ít hơn.

Sau khi may mắn gặp được Phật Pháp, tôi liền từ bỏ công việc, quyết tâm phụng hiến thân này cho sự nghiệp giáo dục Phật Đà. Nhờ người giới thiệu, tôi đến Đài Trung thân cận Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi ở Đài Trung được 1 năm 3 tháng thì nhân duyên xuất gia chín muồi rồi. Tôi xuống tóc xuất gia tại chùa Viên Sơn, Lâm Tế ở Đài Bắc. Sau khi tôi xuất gia, cuộc sống vô cùng vất vả. Không có người cúng dường. Lão Hòa Thượng khuyên tôi học kinh sám, còn học giảng kinh thì không có thu nhập. Làm sao để sống được đây!

Việc này làm cho những người học giảng kinh đều sợ chạy mất. Nhưng tôi không sợ. Chương Gia Đại sư Ngài đã nói với tôi rằng: “Nếu chân thật phát tâm giảng kinh, học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, Hoằng Pháp Lợi Sanh, thì tự nhiên được Phật, Bồ-tát bảo hộ. Cuộc đời này của bạn sẽ được Phật, Bồ-tát sắp xếp, không cần phải lo lắng điều gì. Thuận cảnh, nghịch cảnh thảy đều là sự sắp xếp của Phật, Bồ-tát”. Như vậy thì quá tốt rồi! Tôi tin tưởng điều này. Cho dù có bị đói chết, tôi cũng tin. Tôi không hoài nghi. Sau khi tôi thọ giới, thì đi thăm Lão sư Lý. Lão sư Lý dạy tôi phải chân thật tin Phật. Tôi tin Phật và tin cả lời Thầy. Lúc đó ở Đài Bắc có Lão cư sĩ họ Cam đã phát tâm chăm sóc tôi. Bà tìm 15 vị đạo hữu, mỗi tháng, mỗi người bỏ ra 10 đồng Đài tệ, tích cóp lại, được 150 đồng, rồi gửi cho tôi. Vào thời đó, 150 Đài tệ, tính ra chưa được đến 5 đô-la Mỹ. Đó là phí sinh hoạt 1 tháng của tôi.

10 năm không hề gián đoạn, tôi ở Đài Trung thân cận với Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam được 10 năm. Đã xây vững chắc nền tảng của sự tu học. Sau khi rời khỏi Đài Trung, đến lúc tôi như lâm vào bước đường cùng, thì nhân duyên với Hàn Quán Trưởng đã xuất hiện. Bà đã hộ trị tôi 30 năm, để cho tôi giảng kinh dạy học không gián đoạn. 17 năm đầu tiên thật là vô vàn gian khổ. Hàn Quán Trưởng sắp xếp lo liệu thuê chỗ giảng, mượn địa điểm. Chúng tôi giống như đánh du kích vậy, cứ luôn luôn thay đổi chỗ. Tín chúng đại khái có được 30-40 người, đều là bạn bè của bà, được bà mời đến. Sau đó, thính chúng càng ngày càng nhiều. Cho đến năm 1979 mới có được chút tài lực mỏng manh, xây dựng 1 đạo tràng nhỏ 270 mét vuông ở Cảnh Mỹ. Chúng tôi lúc đó mới có chỗ giảng kinh của mình. Đó chính là Thư viện Nghe-Nhìn Hoa Tạng Phật Giáo. Vì sao Hàn Quán Trưởng thành lập Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội tại Thư viện? Sau khi bà vãng sanh, Học Hội ở Cảnh Mỹ được dời về đường Tín Nghĩa do Pháp Sư Ngộ Đạo chủ trì hoạt động, đến hôm nay Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội đã thành lập được 30 năm rồi. Tôi giảng kinh cũng được 60 năm rồi. Chúng tôi lợi dụng vệ tinh, đường truyền internet, dùng phương thức hiện đại của khoa học kỹ thuật, đem giáo dục Phật Đà truyền đến cho các đồng tu có duyên trên toàn thế giới.

Những việc mà một đời này tôi đã làm, các bạn đều biết rồi. Tôi đã ba lần nhẫn nhường. Nhưng chúng tôi càng nhường thì càng thù thắng, càng nhường càng tự tại, càng nhường càng hoan hỷ. Lão Tổ Tiên, Phật, Bồ-tát dạy chúng ta phải nhẫn nhường. Trong sự  nhẫn nhường có niềm an lạc vô cùng vô tận. Không có người biết được việc này. Nếu bạn có thể y giáo phụng hành thì bạn sẽ thưởng thức được điều đó. Bạn có thể nhường, thì mới có thể cùng chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Nếu bạn không thể nhường thì sự hòa thuận đó là giả, không phải là thật. Nhất định phải có thể nhẫn nhường. Người khác chiếm lấy, chiếm lấy rồi chúng ta cũng phải cảm ân. Vì sao cảm ân? Chính mình có thể nhường thì cảnh giới nâng cao lên một bậc, đức hạnh được nâng cao, trí huệ cũng được tăng trưởng…Vì sao lại không cảm ơn được chứ! Đồng thời đối phương cũng ở nơi đó mà thị hiện ra cho chúng ta, thị hiện mặt tốt lẫn mặt không tốt. Đối với mặt tốt, chúng ta cần phải đãnh lễ, phải cung kính cúng dường. Nếu như họ chiếm hữu tài vật để hoằng pháp lợi sanh, họ làm tốt hơn chúng ta thì sao chúng ta lại không thể nhường cho họ chứ. Việc nhường này là đại đức. Nếu như họ thị hiện mặt xấu, họ không phải là hoằng pháp lợi sanh mà làm chuyện danh văn lợi dưỡng, thì họ đang biểu diễn ra nghiệp nhân quả báo cho chúng ta xem. Chúng ta cũng cần cảm ân, giống như họ đang diễn kịch. Vai phản diện họ diễn rất tốt, rất giống như thật. Những hạnh nghiệp bất thiện của họ, về sau sẽ là quả báo ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Việc này đối với chúng ta, đối với tất cả đại chúng trong xã hội, đó là điều gì? Là lên lớp học một khóa học về nhân quả báo ứng. Nếu dụng tâm quán sát, thì sẽ hiểu rõ, sẽ đoạn trừ tất cả ý niệm bất thiện trong tâm, sẽ không dám làm. Giống như năm xưa, Phật còn tại thế, có Đề-bà- đạt-đa đã biểu diễn. Đều là Bồ-tát, đều là đại thiện tri thức. Ngài biểu diễn ra vai phản diện cho chúng ta xem, còn Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn vai chính diện cho chúng ta xem. Chúng ta có thể nói Đề-bà-đạt-đa chẳng phải là Phật, Bồ-tát được sao? Cho nên người người đều là người tốt, việc việc đều là việc tốt. Đó chính là câu nói của Ngẫu Ích Đại Sư, “cảnh duyên không tốt xấu”. “Cảnh” là hoàn cảnh vật chất, “duyên” là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có đúng-sai, tà-chánh, tuyệt đối không có. Đúng-sai, tà-chánh là ý niệm của chính chúng ta. Nếu ý niệm của chính mình chánh, thì không có gì là không chánh. Tà cũng là chánh. Nếu ý niệm của chúng ta bất chánh, thì chánh cũng biến thành tà. Sau khi hiểu rõ rồi, thì chính mình mới biết, từ tu nhân cho đến chứng quả, hoàn toàn đều do chính mình chịu trách nhiệm, không có liên quan đến người khác. Đây chính là căn bản nền tảng để đối trị cái khổ bằng bi-trí của Phật, Bồ-tát. Chúng ta thông qua điều này mà học tập thì sẽ chân thật thể hội được. Bạn sẽ chân thật lìa khổ được vui. Vĩnh viễn lìa khổ, vĩnh viễn được an vui. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn đều được hoan hỷ, đều được tự tại.

Một đời này của tôi, không có đạo tràng. Không ngờ đến lúc về già, 90 tuổi, Tổ chức UNESCO tại trụ sở Paris, đã thiết lập một văn phòng làm việc. Đây thật là Tam Bảo gia trì, Tổ Tiên phù hộ. Tôi hy vọng thông qua nơi này, giúp đỡ việc đoàn kết tôn giáo trên thế giới. Dẫn dắt tôn giáo quay trở về với giáo dục, thúc đẩy phong khí giảng kinh – dạy học của các tôn giáo lớn. Việc này vô cùng có ý nghĩa, hết sức quan trọng. Tôn giáo là luân lý, đạo đức, nhân quả, cho đến giáo dục trí huệ của Thánh Hiền. Loại giáo dục này ở phương Tây gọi là tôn giáo, tại phương Đông gọi là Nho-Thích-Đạo. Đây là sự giáo dục quan trọng nhất của nhân loại. Chỉ cần Tây phương tìm về với tôn giáo, Đông phương tìm về với Nho-Thích- Đạo, thì thế giới này sẽ được hòa bình, tai nạn sẽ có thể được hóa giải.

Tại Liên Hiệp Quốc, tôi còn có một sứ mạng, là sứ mạng quan trọng, đó là việc đem lý niệm giáo dục, phương pháp giáo dục, thành quả giáo dục, cho đến kinh nghiệm lịch sử của việc tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ trong 5000 năm qua, giới thiệu cho các vị Đại sứ của các Quốc gia. Văn minh nhân loại muốn chân thật đạt được hài hòa, thịnh thế dài lâu, nhất định phải cần đến văn hóa truyền thống của dân tộc. Mà hạt nhân quý báu nhất của văn hóa đó chính là sự giáo dục của nó. 5000 năm lịch sử huy hoàng, đều dựa vào sự giáo dục của Tổ Tiên chúng ta. Nếu như nền giáo dục này có thể được phục hưng, thì đất nước sẽ được cứu, thế giới được cứu rồi. Di sản văn hóa quý báu này, thuộc về toàn thể nhân loại. Đây là việc tốt, là việc lớn.

Quay đầu nhìn lại, con đường này, đều là nhờ Chư Phật, Bồ-tát bảo hộ cho tôi. Vì sao các Ngài lại phù hộ tôi? Cả một đời tôi không hề có quan niệm vì chính mình. Tôi chỉ thuần nhất một niệm chân thành, nên sự cảm ứng hết sức rõ ràng, vô cùng là rõ rệt. Tôi ở nơi đây làm chứng minh cho chư vị. Tín tâm này của tôi có được là nhờ sự dạy dỗ của Thầy. Cho nên đối với Thầy, tôi có tín tâm kiên định, không thay đổi, không hoài nghi. Những lời Thầy dạy tôi đều y giáo phụng hành. Từ việc thực hành tôi kiểm nghiệm được, lời dạy của Thầy là chân thật, không phải là giả, tôi mới đạt được thọ dụng chân thật. Một đời này của tôi, quả thật giống như lời của Thầy Phương Đông Mỹ đã nói, tôi có được sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi học Phật hơn 60 năm, nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, trong tâm không có ưu tư, không có việc gì mà không buông xuống được. Chân thật đạt được thanh tịnh, pháp hỷ tự tại. Cho nên, nếu như các bạn biết tôi đã làm việc gì, thì các bạn đi theo con đường này của tôi, sẽ không thất bại, có Phật bảo hộ, có được Tổ Tiên phù hộ.

Bàn về việc tu học của Tịnh Tông, lý niệm tu học của chúng ta là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Còn phương pháp thì là đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Chúng ta hãy đi trên con đường này của người xưa. Hơn 30 năm về trước, khi tôi còn hoằng pháp ở nước ngoài, đã viết cho Tịnh Tông Học Hội một đoạn duyên khởi, trong đó nêu ra 5 khoa mục tu học của Tịnh Tông. 5 khoa mục đó là:

Thứ nhất, Tịnh nghiệp Tam phước

Thứ hai, Lục hòa kính

Thứ ba, Giới-định-huệ tam học

Thứ tư, Lục Ba-la-mật

Thứ năm, Phổ Hiền Bồ-tát Thập đại Nguyện vương

5 khoa mục này, là giới luật của Tịnh Tông. Trong 5 khoa mục, thì căn bản là Tịnh nghiệp Tam phước. Phật trên kinh điển nói với chúng ta, Tịnh nghiệp Tam phước tịnh nghiệp chánh nhân của Tam Thế Chư Phật. Điều này chính là nói hết thảy phàm phu và Bồ-tát trong quá khứ, hiện tại và vị lai, tu hành thành Phật, đều phải dựa trên 3 điều này. Vì vậy Tam Phước, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của sự tu học Tịnh Tông của chúng ta. Trong đó phần căn bản nhất chính là hai câu đầu tiên “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”. Đó chính là hiếu thân tôn sư, là căn bản của Phật Pháp, cũng là căn gốc của 5000 năm văn hóa dân tộc. Nếu không đủ những điều kiện này, thì không thể vãng sanh Tịnh Độ rồi. Chúng ta làm thế nào để thực hiện hiếu thân tôn sư? Trước tiên phải đem “hiếu” và “đễ” trong Đệ Tử Quy ra, thực hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Quan tâm yêu thương cha mẹ, hữu ái với anh em, tôn kính trưởng bối. Đây là nền tảng, tiến thêm bước nữa chúng ta nỗ lực thực hiện hai câu phía sau là “Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Chúng ta thực hiện từ tâm bất sát thông qua Cảm Ứng Thiên. Thực hành Tu thập thiện nghiệp theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Chúng ta thực hành 5 khoa mục đức hạnh này vào trong đời sống hằng ngày, thì đó gọi là thương mình, thương cái bổn tánh vốn thiện của mình, thương cái tự tánh vốn giác của chính mình. Đến lúc đó, đối với chân tướng của Lục đạo luân hồi, chân tướng của Thế Giới Cực Lạc bạn đều rõ ràng, thấu suốt. Khẳng định đây là sự thật, không phải là giả. Chúng ta muốn đi, thì sẽ đi được. Yêu thương mình, sau đó tự nhiên sẽ yêu thương người. Chúng ta cũng giúp mọi người cùng nhau đi. Đây gọi là tự độ – độ tha. Bạn sẽ khoan hoằng đại lượng, buông xuống hết thảy, tâm đại từ bi sẽ xuất hiện, cùng với Chư Phật Như Lai là như nhau, khởi tâm động niệm là cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Nếu như vẫn còn có thứ không xã bỏ được, còn có oan thân trái chủ không thể buông bỏ, như vậy là không đắc lực. Thế phải luân hồi trong 6 nẻo như cũ rồi. Khi còn chưa đến Thế Giới Cực Lạc, thì mỗi một bước chân đều phải hết sức cẩn thận, không được kết oán với hết thảy chúng sanh. Như vậy trên đường Bồ-đề sẽ ít có chướng ngại. Phải vui vẻ mà chung sống với người khác. Học đức khiêm hạ. Không phải khiêm tốn, mà phải khiêm hạ, vì người phục vụ. Bồ-tát thay tất cả chúng sanh chịu khổ, chịu nạn. Hết thảy Pháp, đều phải từ chính mình mà làm, thì mới có thể cảm hóa được người khác. Chúng ta hy vọng người khác đối với chúng ta như thế nào, thì trước tiên chúng ta phải đối với người như thế đó, không được cầu báo đáp. Người khác đối với ta không công bằng, ta vẫn đối với họ công bằng. Như vậy mới có thể đem tâm luân hồi, từ từ chuyển thành tâm đại Bồ-đề. Tâm chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chánh giác – từ bi. Khởi tâm động niệm, đều tương ưng với những tâm này. Không có giờ khắc nào làm trái ngược với những tâm này, như vậy là đúng. Chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ, Thế Giới Cực Lạc là quê nhà của chúng ta. Tây Phương Tam Thánh là chỗ nương tựa của chúng ta. Chúng ta ở thế gian này, công đức viên mãn rồi, A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng ta đi về nhà, về Thế Giới Cực Lạc. Sự hưởng thụ cao nhất của sanh mạng, chúng ta đã chân thật đạt được rồi. Sau cùng, Tịnh Không tôi tại nơi đây, chúc phúc cho hoạt động của Học Hội lần này được thuận lợi viên mãn. Chúc phúc chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị đồng tu tham dự đại hội, thân tâm an khang, phước huệ tăng trưởng, tịnh mãn viên thành, quang thọ vô lượng. Xin cảm ơn mọi người!

Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng
Ban biên dịch “Tịnh Không pháp ngữ” cẩn dịch

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”