fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2023

 ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

Một đời người, hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh hay không? Mà mấu chốt của hiếu-học tiến-đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ-dâm tà-dâm hay không? Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy, bảo vệ con trẻ của thiên-hạ không bị sự xâm hại của “ma-dâm”, công trình hy vọng này, so với kế hoạch “bay lên mặt trăng” rõ là còn trọng yếu hơn cả! Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao?