fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai, 2023

CHÚ NGHĨA LOẠT BÀI HUẤN LUYỆN ĐẠO ĐỨC

“Loạt bài Huấn Luyện Đạo Đức” nơi ngôi Tây An Cổ Tự với chủ đề “Học Phật Tu Nhân” do ngài Thanh Sĩ (một nhà trùng hưng đạo đức lớn lao – một bậc giác ngộ Phật Pháp của nước ta hồi thế kỷ 20) giảng tại khóa học Huấn Luyện Đạo Đức được kết tập và xuất bản lần đầu vào năm Giáp Ngọ (1954) gồm Bản Trường quy và 46 chủ đề giảng dạy với độ dày trên 200 trang.  Nội dung của 46 chủ đề giảng dạy đều xoay quanh chủ đề Tu Nhân và Học Phật. Có thể nói tác phẩm này hoàn toàn tương thông với Đệ Tử Quy, có thể ví như “quyển chú giải” hay nhất của sách Đệ Tử Quy. Những ai đã đọc qua Đệ Tử Quy sẽ thấy quyển Chú Nghĩa này vô cùng viên mãn, gồm thâu đạo làm người và đạo giải thoát một cách có thứ lớp trình tự, đọc sách này bạn sẽ biết mình cần làm gì, cái nào trước, cái nào sau, cái nào gốc, cái nào ngọn. Đây là tác phẩm chứa đựng trí huệ sâu xa của bậc giác ngộ, rất phù hợp với căn cơ và tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Một quyển sách mà người học tập giáo dục thánh hiền không thể bỏ qua!