Giới Thiệu

“Hiếu” là rễ của Văn hóa truyền thống (hiếu thân), kính” là gốc của văn hóa truyền thống (tôn sư). Văn hóa là linh hồn của dân tộc, giáo dục là sức sống của văn hóa.

Trong xứ chúng ta, trước kia hầu hết trong nước từ hàng vua quan đến dân dã đều đồng nhất hưởng ứng lý thuyết của Khổng Tử là tu về nhân đạo. Mỗi người đều phải học việc: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Việc nầy, phô trương khắp xứ, ai cũng biết. Sau khi biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín rồi họ thật hành, như: tôi trung với vua, con hiếu với cha mẹ v.v… dù ai cũng vậy. Nhưng từ sau ngày nước nhà bị trị, nghĩa là kể từ đời vua Tự Đức trở lại đây, làn sóng văn minh phương Âu tràn vào xứ sở, bôi xóa tất cả thành tích đạo nghĩa trước kia của dân tộc: từ đó đạo nghĩa bị bôi lọ tất cả, đổi lại lắm thói tồi bại trong xứ sở. Vì thế đạo luân thường phai dần đi, cho đến ngày giờ nầy, mặc dù có nhiều chùa miễu, nhiều tổ chức trùng hưng đạo Thánh hiền, nhưng không được trở lại như cũ. Nếu mối luân thường đạo lý không trùng hưng chấn chỉnh được nó ở trong tình trạng suy vong mãi, thì trong xã hội không tránh khỏi khổ huống con giết cha, vợ bội bạc chồng, tình anh em chia xẻ nhau, và dẫn đến tình bè bạn không còn đãi nhau chơn thật nữa. Chẳng những vậy thôi, mà nó còn dẫn đến giai đoạn khốc liệt là người ăn xé người; chỉ vì lòng ích kỷ độc ác mà họ tàn sát nhau rất dễ dàng hơn giết con vật.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1954)

Cho nên có thể nói:

“Đạo đức là việc lớn nhất của con người, nên cần phải chú trọng đến luôn, Đạo đức mất là đời người mất, đạo đức còn là người đời còn. Đạo đức thạnh là nước nhà thạnh. Đạo đức suy là nước nhà suy. Đạo đức có Thiên đường, đạo đức không địa ngục, có đạo đức là vui, không đạo đức là khổ. Riêng nước Việt nam, Đạo Đức là truyền thống của Tổ Tiên, cho nên dân tộc Việt Nam phải trải qua bao thời gian dài dặn, bao chế độ bạo tàn đi nữa, với công việc Đạo Đức trong âm thầm hoặc công khai vẫn được từ tay người nầy chuyển đến tay người nọ tiếp tục duy trì phát triển luôn. Vì thế nên kẻ suy tư lúc nào cũng có thể dám nói lên rằng dân tộc tính của Việt Nam là Đạo Đức. Cho nên khi nào cái tính đạo đức ấy mất, là nước Việt Nam có thể mất đấy. Nhưng dân tộc Việt Nam không một người nào muốn mất nước, cho nên nhất định là họ không để cho mất bản tính đạo đức. Họ có thể dám hy sinh để giữ bản tính đạo đức ấy với bất cứ giá nào. Nói tóm tắt Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhất của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người, cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy.” (Tiên sinh Thanh Sĩ, 1964)

Phần đông chúng ta là Phật giáo đồ, hoặc là Khổng môn đệ tử, mà dầu theo Phật, theo Thánh, theo Ðức Chúa Trời hay đạo nào đi nữa, nghĩa vụ của con người, nhất là người hành chánh đạo [đạo đức], là trang trải ban bố “Nguồn thương chí thiết” khắp cùng, chẳng phân biệt người, vật, cỏ cây hay cầm thú.

Việt Nam, non sông gấm vóc
Việt Nam, đất địa phì nhiêu
Việt Nam, tinh thần bất diệt

Việt Nam, chỉ thiếu “Nguồn thương chí thiết” sẽ biến thành Cực lạc quốc. Nguồn thương chí thiết vốn sẵn có đầy đủ nơi ta; chỉ e chúng ta mãi ô nhiễm hồng trần, chớ một khi thức tỉnh và dùng đến, thì dùng hoài dùng mãi, dùng đến bao giờ cũng chẳng dứt tuyệt.

Hoằng Hóa Giáo Dục

Ngân-quỹ “Hoằng Hóa Giáo Dục” ra đời với mục đích hộ trì và bồi dưỡng nhân tài phát tâm học tập Cổ-văn (Văn-ngôn-văn), Hán-Nôm – truyền thừa Văn hóa truyền thống.

Email: gdhoanghoaxa@gmail.com

Về Chúng tôi

Trang “Hoằng Hóa Xã” ra đời với nguyện vọng chung tay vào việc nâng cao nhận thức của đại chúng về các giá trị luân lý – đạo đức ngàn đời đồng thời thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục Văn hóa truyền thống thêm ngày một lợi ích nhân sinh.

Chúng tôi trên Facebook

Facebook Đệ Tử Quy: https://www.facebook.com/dtqhoanghoaxa/
Facebook Thọ Khang Bảo Giám: https://www.facebook.com/tkbghoanghoaxa/
Facebook Quần Thư Trị Yếu: https://www.facebook.com/qttyhoanghoaxa/

HOẰNG HÓA XÃ


Nền giáo dục cần trương mở rộng
Sự học hành áp dụng toàn dân
Thị thành cho đến thôn lân
Mọi người kiến thức mở mang đồng đều
Kẻ hữu trách cần nêu gương tốt
Dân nên theo luật pháp ở ăn
Cả hai vật chất tinh thần
Người trong xã hội cũng cần đổi trao
Bề gia giáo người nào cũng có
Về nhân tình chẳng kẻ nào quên
Con người giá trị cao lên
Ít còn thấy hỏng hư nền lý luân.”

(Tiên sinh Thanh Sĩ)