25 C
Ho Chi Minh City
Thứ Tư, 8 Tháng Bảy, 2020

LONG HOA MẬT TẠNG
Cội nguồn dân tộc Việt Nam

Mời khắp tầng lớp xã hội con cháu Việt Nam xem kinh Long Hoa Mật Tạng, bộ kinh nói rõ về Cội Nguồn của dân tộc Văn Lang nay là dân tộc Việt Nam – Kéo dài hàng triệu triệu năm không phải chỉ có năm nghìn năm Văn Hiến, mà hàng triệu năm Văn Hiến. 5000 năm Văn Hiến là nói từ thời Quốc Tổ Vua Hùng khai dựng nước Văn Lang đến bây giờ. Một dân tộc có truyền thống lâu đời nhất thế giới như vậy. Mới có cơ sở làm tỏ rạng năm màu da anh em khắp cùng trái đất.


QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Theo Kinh Long Hoa Mật Tạng, Anh Linh Quốc Tổ truyền lại:

Đức Quốc Tổ Hùng Vương chính là Đức Giáo Tổ, Chí Tôn Thiên Đế, là con cả của Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂNĐịa Mẫu ÂU CƠ, đầu thai xuống trần làm con Kinh Dương Vương. Đức Quốc Tổ Hùng Vương đã chứng quả vô thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thuyết ra “Văn Hóa Cội Nguồn – nền Quốc Đạo Tiên Rồng”, hàng phục trăm bộ lạc, lập nên nước Văn Lang rộng lớn – nhân nghĩa chi bang, thái bình thịnh trị, không có một quốc gia nào trên thế giới thời đó sánh kịp.

100 người con của Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂN và Địa Mẫu ÂU CƠ, sanh ra tại dãy núi Long Hoa, chốn Hồng Trần, cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5. Một trăm người con của Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂN và Địa Mẫu ÂU CƠ hiện đang làm Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Chúa, Mẫu Hoàng, Phật Mẫu, Tiên Mẫu, Thánh Mẫu cai quản khắp tầng trời, Tam Thiên Đại Thiên vũ trụ. Đức Giáo Tổ Chí Tôn là anh cả, theo di chí Tổ Tiên, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời.

Trong trăm họ đầu tiên nhân loại. Có Họ Trời, Họ Trời chính là Họ Cao. (Trời Cao) Họ Cao ra đời mang Họ Trời, tồn tại qua các thời kỳ của mỗi tiểu kiếp. Thời Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế, Viêm Đế. Đến thời niên đại Kinh Dương Vương. Cứ mỗi tiểu kiếp là 16 triệu 800 nghìn năm. Như vậy Họ Cao đã Khởi nguồn từ giữa tiểu kiếp thứ 5 đến nay cuối tiểu kiếp thứ 9, đã trải qua 75 triệu 600 nghìn năm.

– Quốc Tổ Hùng Vương là con một của Kinh Dương Vương đời thứ 9 Mẹ là Thần Long Nữ Bộ Tộc Long Giao (Bộ Tộc Long Giao nay là Nước Nhật Bản).

– Quốc Tổ sinh ngày 20 tháng 2 năm giáp thìn.

– Quốc Tổ Họ Cao, tên Hùng Lan.

– 16 tuổi Quốc Tổ đi tìm chân lý.

– 22 tuổi Quốc Tổ chuyển đại pháp luân khai Hội Long Vân tại vườn cấm nằm ở phía tây nước Xích Quỷ.

Theo niên lịch Đại Nam, có từ thời Viêm Đế. ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu, Quốc Tổ thuyết giáo nói ra Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ. Hàng phục Bách Tộc, sau nầy trở thành Bách Việt Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Nền Quốc Đạo Văn Lang.

– 25 tuổi Quốc Tổ dẫn quân Âu, Lạc Bách Việt. Tiến về đất Địa Long Lãnh Nam, nằm ở phía nam nước Xích Quỷ (Nay là Địa Long chữ S Việt Nam) Quốc Tổ cùng quân Bách Việt, tiêu diệt ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ, Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Khai lập lên nước Văn Lang vào năm Mậu Thìn.

– 30 tuổi Quốc Tổ lên ngôi Quốc Vương vào ngày 2 tháng 9 năm Quý Dậu. Lấy Niên Hiệu Hùng Vương, Công Bố Niên Đại Hùng Vương ra đời, kế theo Niên Đại Kinh Dương Vương. Nước Xích Quỷ trở thành nước Văn Lang rộng lớn. Công Bố Nền Quốc Đạo cũng như Nhà Nước Văn Lang ra đời. 2959 trước công nguyên.

– Quốc Tổ Hùng Vương năm 41 tuổi lúc này Quốc Mẫu Phụng Cơ (Phụng Cơ là con gái của Đế Lai) sanh Hùng Quý Lân.

– 109 tuổi Quốc Tổ truyền ngôi cho Hùng Quý Lân 2880 trước công nguyên.

– 79 năm Quốc Tổ ở ngôi Quốc Vương.

– 3 năm Quốc Tổ ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo.

Quốc Tổ thọ 112 tuổi. Về trời vào ngày mùng 10 tháng 3 theo niên lịch Đại Nam Văn Hiến.

Tóm lại: Quốc Tổ ra đời đến nay 2020 là năm nghìn không trăm lẽ chín năm (5009 Năm). Niên Đại Hùng Vương đến nay 2020 là bốn nghìn chín trăm bảy chín năm (4979 năm).

(Niên Lịch Đại Nam Văn Hiến thất truyền vào thời An Dương Vương kết thúc Niên Đại Hùng Vương 258 trước công nguyên)

“Gốc đạo-đức nghìn năm tiên tổ lập,
Đạo nghĩa-nhân vạn thuở tử tôn gìn.”