fbpx
27 C
Ho Chi Minh City
Thứ Hai, 29 Tháng Năm, 2023

NGỮ PHÁP CỔ HÁN VĂN

Văn chương Văn Ngôn là trí huệ chân thật của cổ thánh tiên hiền, hiếm thứ gì có thể sánh bằng. Thánh hiền biết ngôn ngữ sẽ biến đổi theo thời đại, nếu văn nóivăn viết giống như nhau, người mấy trăm năm sau đọc đến, sẽ chẳng hiểu văn chương hiện thời. Do vậy, phát minh một phương pháp: Tách rời văn viết và văn nói, bất luận ngôn ngữ biến đổi ra sao, văn viết chẳng thay đổi. 2500 năm trước Khổng Tử viết sách, nay chúng ta có thể đọc hiểu, giống như đối diện trò chuyện. Đại Tạng Kinh được viết bằng Văn Ngôn, Tứ Khố Toàn Thư viết bằng Văn Ngôn, quý vị nắm được cái chìa khóa này, cổ nhân lưu lại những kho báu, quý vị đều có thể thọ dụng.