fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai, 2023

30 ĐIỀU XỬ THẾ & NHỮNG DÒNG TƯ TƯỞNG

Con người không thể bỗng nhiên mà có hình chất hay trưởng thành được, hẳn nó phải do nhiều cái cấu hợp vào nhau mới tạo ra. Nghĩa là nó phải nhờ ở tinh thần hòa lẫn vật chất của người này, vật nọ trực tiếp hay gián tiếp để xây đắp cho, mới thành hình và có sự sống đầy đủ được. Khi nghĩ đến cái thân người được có là nhờ ở sự cấu hợp của nhiều phần tử hoặc sức hỗ tương sanh hóa tác thành, lẽ cố nhiên làm người ai cũng có bổn phận tri ơn mà gắng sức thù đáp lại điều đã làm cho mình được có, được sống một cách xứng đáng. Làm như thế, việc có mình ra cũng như sự sống của mình hiện giờ, không đến nỗi không ích lợi cho đời. Cho nên, làm người cần quan thiết đến bổn phận và nghĩa vụ thù đáp lẫn nhau.