fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2023

THÁNH HỌC CĂN CHI CĂN

“Bộ giáo trình này của lão Tổ Tiên, trên toàn thế giới không có người nào có thể sánh nổi, vì các ngài đã biên soạn quá tuyệt vời. Bộ giáo trình “Thánh Học Căn Chi Căn” (Nền tảng của giáo dục Thánh Hiền) chính là tài liệu giảng dạy cấp Tiểu Học, sáu năm Tiểu Học học bộ sách này. Sau khi cắm vững nền tảng trên bộ sách này thì mới thật sự có thể gọi là “rễ sâu gốc vững”, tương lai có thể trở thành đại Hán học gia, thật sự tài giỏi. Ai cũng có được cơ hội này, nếu có người nắm được cơ hội này, gia đình xem trọng việc này, thì họ sẽ học. Có một số người không xem trọng việc này, lơ là bỏ sót, khi tuổi đã lớn muốn học sẽ không còn kịp nữa.” (Ts. Hòa thượng Thích Tịnh Không)
 

聖學根之根 – Thánh Học Căn Chi Căn (Nền tảng của giáo dục Thánh Hiền) bao gồm những sách sau:

1. Tiểu Nhi Ngữ; 2. Tục Tiểu Nhi Ngữ; 3. Đệ Tử Quy; 4. Tam Tự Kinh; 5. Bách Gia Tánh; 6. Thiên Tự Vă; 7. Tứ Tự Giám Lược; 8. Long Văn Tiên Ảnh; 9. Tăng Quảng Hiền Văn; 10. Lạp Ông Đối Vận; 11. Ấu Học Quỳnh Lâm (4 Quyển);

12. Hiếu Kinh; 13. Bách Hiếu Thi; 14. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên; 15. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn; 16. Trung Dược: Dược Tính Ca Quyết; 17. A Nan Vấn Phật Cát Hung Kinh; 18. Ung Chính Hoàng Đế Thượng Dụ; 19. Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh; 20. Tỉnh Am Đại Sư: Bất Tịnh Quán Tụng; 21. Tỉnh Am Đại Sư: Tứ Niệm Xứ Tụng.