fbpx
27 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2023

THAY ĐỔI VẬN MỆNH – CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Cả hai bản văn (“Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký” và “Liễu Phàm Tứ Huấn”) trong quyển sách này nêu rõ việc “thay đổi vận mệnh – chuyển họa thành phúc” đều đã được Đại sư Ấn Quang chọn khắc in vào phần phụ lục của sách An Sĩ Toàn Thư (bản Hán văn), được xếp ngay sau phần Giảng rộng nghĩa lý bài văn Âm chất. Đại sư Ấn Quang đã có nhiều hàm ý rất sâu xa khi chọn lưu hành hai bản văn khuyến thiện này, và hiệu quả lợi lạc của việc này đối với người đọc đã được chứng minh một cách rõ ràng qua thời gian. Thật sự có thể giúp con người cải sửa lỗi lầm, thay đổi vận mệnh, chuyển họa thành phúc vậy!