fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2023

TRƯỜNG QUY

Cũng giống như nội quy, tuy nhiên nội quy thì mang tính cơ bản chung cho các tổ chức, ngành nghề hay lớp đào tạo, bồi dưỡng v.v… Còn Trường quy thì mang tính đặc biệt dành cho những khóa Huấn luyện đạo đức, với ý nghĩa là “Quy định của Nhà trường” nhằm xây dựng trật tự, kỷ cương, giờ giấc cho mọi sinh hoạt và học tập của một khóa huấn luyện đạo đức hoặc đào tạo nhân tài ưu tú cho xã hội. Bản Trường quy này là những quy định áp dụng cho các khóa Huấn luyện đạo đức tại chùa Tây An Cổ Tự do Ngài Thanh Sĩ soạn ra vào những năm 1953-1954 để làm cơ sở sinh hoạt cho các khóa học đạo đức.