fbpx
26 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai, 2023

VIỆT NAM
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa Cội Nguồn tối cao vũ trụ, văn hóa khai tạo vũ trụ, văn hóa khai tạo tinh thần vũ trụ, khai tạo vật chất vũ trụ, nói chung là khai lập tam thiên, đại thiên thế giới, ba cõi THIÊN ĐÀNG, TRẦN GIAN, ÂM PHỦ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ, NHẬT – NGUYỆT – TINH TÚ, TRỜI, ĐẤT, THẦN LỰC, KHÍ HÓA, VẠN VẬT, CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, BÒ SÁT, CẦM THÚ, CON NGƯỜI, V.V…

CÒN TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, NÓI GẦN THỜI TỪ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC TỚI BÂY GIỜ,  NÓI XA HƠN NỮA THỜI TỪ THUỞ HỒNG HOANG, CÒN NÓI XA HƠN NỮA LÀ TỪ THUỞ CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ SANH RA NHÂN LOẠI ÔNG BÀ TỔ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI, GIỮA TIỂU KIẾP THỨ NĂM, CÁCH ĐÂY 75 TRIỆU 600 NGHÌN NĂM.

Truyền thống dân tộc là những quá trình văn hóa tạo lên lịch sử dân tộc đó, sự tồn tại, và phát triển không ngừng, thịnh suy, thăng trầm nhưng Văn Hóa Cội Nguồn cũng như truyền thống dân tộc không bao giờ mất đi mà chỉ đi vào thất truyền tạm lắng quên đi một thời gian mà thôi. Các yếu tố xảy ra, hàng nghìn năm, hàng vạn năm đúc kết thành lịch sử, trong quá trình vận động tiến hóa xã hội, Văn Hóa bao giờ cũng đi hàng đầu, cũng như nhận thức về văn hóa tiến hóa, của dân tộc đó. NHƯ VẬY VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ BIỂN CẢ, CÒN TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, LÀ CÁC CON SÔNG LỚN NHỎ CHẢY VỀ BIỂN CẢ MÀ THÔI, HAY NÓI MỘT CÁCH KHÁC, VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ MÙA XUÂN, CÒN TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC LÀ NHỮNG VƯỜN HOA TRONG MÙA XUÂN ĐÓ. Sự thống nhất ăn khớp giữa hoa và mùa xuân, Hàng nghìn con sông đều nối liền với biển cả. luôn luôn tồn tại không tách rời nhau. Văn Hóa Cội Nguồn và Truyền Thống Dân Tộc cũng thế. Văn Hóa Cội Nguồn sống dậy thì Truyền Thống Anh Linh cũng sống dậy. Văn hóa làm sống dậy tất cả sự sống toàn bộ các yếu tố tinh thần lẫn vật chất, cũng như sự phát triển xã hội, để tạo lên một sức sống mới, sức sống thời đại liên kết thời đại, tạo lên một sự bền vững xu thế thời đại mới. Thời đại cái gì cũng non trẻ vô cùng tốt đẹp. Bất cứ Văn Hóa nào dù là văn hóa độc hại cũng phô trương hình thức bề ngoài của nó, nhưng đối với Văn Hóa Cội Nguồn cơ bản chủ yếu là tiềm ẩn bên trong của Văn Hóa, thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn nhiệm mầu của văn hóa. Sự nổi bật của Văn Hóa Cội Nguồn là đi vào cuộc sống hiện thực, làm nổi bật sức sống văn minh, sức sống hòa hợp hòa giải, yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng tự do, sự sống xích lại gần nhau, gắn bó với nhau.

LONG HOA LƯỢC TRUYỆN

Trích tuyển 13 mẫu truyện truyền cảm hứng về tinh thần dân tộclòng yêu nước trong “Long Hoa Lược Truyện”. Những mẫu chuyện có sức lay động lòng người, thức tỉnh tâm hồn người nghe. Những ai là con cháu Tiên Rồng Việt Nam, khi nghe qua những mẫu chuyện này ắt hẳn sẽ bồi hồi xúc động, không ngớt tự hào truyền thống văn hiến dân tộc. Những sự thật đã hé mở, những vấn đề đã được đặt lại, không có giải pháp nào bằng giải pháp TRỞ VỀ NGUỒN CỘI CHA ÔNG đã có hơn 5000 năm văn hiến.

URL danh sách phát: Tuyển tập Long Hoa Lược Truyện (Youtube)
Tải về MP3 tại: Tuyển tập Long Hoa Lược Truyện (MP3 Audio)

LONG HOA MẬT TẠNG
Cội nguồn dân tộc Việt Nam

Mời khắp tầng lớp xã hội con cháu Việt Nam nghe trọn bộ LONG HOA MẬT TẠNG – bộ kinh nói rõ về Cội Nguồn của dân tộc Văn Lang nay là dân tộc Việt Nam. Kéo dài hàng triệu triệu năm không phải chỉ có năm nghìn năm Văn Hiến mà hàng triệu năm Văn Hiến. 5000 năm Văn Hiến là nói từ thời Quốc Tổ Vua Hùng khai dựng nước Văn Lang đến bây giờ. Một dân tộc có truyền thống lâu đời nhất thế giới như vậy. Mới có cơ sở làm tỏ rạng năm màu da anh em khắp cùng trái đất. Những bí mật không những về Nguồn Cội Cha Ông khai dựng nước Văn Lang, mà còn là vô số bí mật Tạo Hóa cũng nằm trong kinh văn Long Hoa Mật Tạng.

Dân ta phải học Sử ta
Học tường Cội Rễ mới là Việt Nam

Hỏi: Quốc Tổ Hùng Vương vì sao lại coi trọng đến đường lối chính sách giáo dục?

Đáp: Giáo Dục Đạo Đức, giáo dục Chính Nghĩa. Giáo Dục truyền thống Cha Ông, là việc làm hết sức cần thiết. Có thể nói Giáo Dục là đội quân tiên phong mở đường cho tất cả mọi hoạt động xã hội. Là Kim Chỉ Nam cho mọi sự thành công. Giai cấp truyền bá Đạo Đức. Chính Nghĩa truyền thống Cha ông. Là những vị Phật, vị Thánh, vị Tiên ở tại thế. Được sự cúng dường ca ngợi tán thán Công Ơn. Bằng ngược lại, những kẻ truyền bá đi ngược lại Đạo Đức. Đi ngược lại Chính Nghĩa. Đi ngược lại truyền thống Cha Ông thì không phải là Phật, Thánh, Tiên mà là Tà Ma, Ác Quỉ chúng làm hại đến Dân Tộc ta, Non Sông Tổ Quốc ta. Con Cháu Việt Nam luôn luôn đề phòng những phần tử xấu nầy. Có thể nói, Linh Hồn của mỗi người Dân, như mảnh ruộng, mảnh vườn. Chúng ta gieo vào mảnh ruộng mảnh vườn. Những hạt giống chiến tranh, thù hận, tranh bá. Đi ngược lại con đường Đạo Đức. Thời chúng ta tự đưa chúng ta đến con đường khốn khổ. Con đường Chính Nghĩa. Con đường truyền thống Cha Ông. Chúng ta gieo giống gì thì chúng ta gặt giống nấy. Gieo Ớt lấy đâu có được Cà. Ác làm cầu phúc có đâu ra. Nhân quả geo gì gặt giống nấy. Thiện gieo thiện gặt phước hà sa.

Bản audio chính thức: https://bit.ly/long-hoa-mat-tang
Tải về MP3 tại: https://bit.ly/LHMTmp3
Kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn”: https://bit.ly/long-hoa-kinh

NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA
Đạo con người, đạo làm người

Mời khắp tầng lớp xã hội con cháu Việt Nam nghe trọn bộ kinh “Nhân Luân Hiếu Nghĩa” – bộ kinh giảng rõ về đạo làm người, lối sống “thiên mệnh đạo luật gia đình”, “nhân mệnh đạo luật xã hội”. Hướng về cội nguồn, sống có văn hóa, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, nhân loại con người, đều được an vui hạnh phúc, cùng nhau gieo nhân lành, cùng nhau giúp đỡ những người không được may mắn, xóa bỏ hận thù, tha thứ cho nhau.

Cội nguồn văn hóa ra đời
Việt Nam tỏa sáng rạng ngời muôn năm

NHƠN ĐẠO là cái đạo tối cao, không thể luận bàn cho hết được, dù cho cả trăm năm cũng luận bàn không hết, huống chi là một ngày hai ngày. Con người là tiểu thiên vũ trụ, là tổng hợp tinh hoa của TẠO HÓA. Muốn đạt đến cái gốc cũa vũ trụ, mà bỏ mất cái gốc của con người, cái đạo của con người, là đều không thể thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ con người mà ra, con người giác ngộ hướng thiện mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con người hiểu rõ Cội Nguồn của mình, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình làm chủ lương Tâm, sống theo lương Tâm. Sống vì nhân loại anh em, tận độ nhân loại anh em thời gọi là PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Con người hiểu rõ đạo luật chân tâm chân tánh làm chủ đạo luật lương tâm thì gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác. Con người hiểu rõ nguồn cội của chính mình, không rời xa nguồn cội thì gọi đó là Viên Mãn, bảo vệ thiên luật vũ trụ, thiên ý CHA TRỜI, cũng chính là duy trì Đạo Luật lương tâm của mỗi con người. Có lòng thương người cứu vớt nhân loại anh em trở về với cội với nguồn thì gọi là những bậc GIÁO CHỦ.

Như vậy các Tôn Giáo, Đạo Giáo cũng từ NHƠN ĐẠO, đạo con người, đạo làm người mà ra. Chỉ tại con người chạy theo danh từ, phân biệt danh từ, lệ thuộc danh từ, mà cho đạo nầy hơn đạo kia, tôn giáo nầy hơn tôn giáo nọ. Thật ra PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ nhơn đạo con người mà ra. Nhơn Đạo ví như tòa nhà có nền móng, không có nền móng thì tòa nhà sụp đổ, nền móng vững chắc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là Nhơn Đạo, Đạo Con Người và Đạo Làm Người.

Như chúng ta cũng biết, linh hồn con người phần vô vi có ba phần. Linh giác, linh thức, thuộc trí, thần lực, tinh lực, khí lực, nhị thể thân.

Phần linh giác, linh thức, không tự nhận thức ra chính mình, thì gọi còn mê, linh giác, linh thức VÔ MINH. Nhận thức hiểu rõ về mình gọi là giác ngộ, bổn lai diện mục (minh tâm kiến tánh) gọi là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ linh giác linh thức minh tâm kiến tánh của chính mình phát Tâm độ tận nhân loại anh em gọi là Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Những người còn mê, không tự giác ngộ hiểu biết về mình, không làm chủ được vận mệnh, không làm chủ được chân Tâm chân Tánh của chính mình, không tự biết mình từ đâu đến, và phải trở về đâu, lạc cội lạc nguồn sa vào con đường ác Đạo, gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, luân hồi mãi mãi, những người như thế không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được.

Đấng tối cao vũ trụ, khai hóa tối thượng TỔ TIÊN từ bản thể tối cao LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN, an trụ thật tướng, thật tánh, của chính mình, khai tạo ra thần lực vũ trụ, và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN nầy, khởi động tạo ra vô lượng vô biên linh thức chuyển hóa thành thức tánh, làm cho ngũ thể chuyển theo tạo hình tạo vật, khai lập lên vũ trụ, và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN nầy, khởi dụng tạo ra vô lượng vô biên linh thức, tóm thâu tinh hoa khí hóa chơn dương hiện thân ra CHA TRỜI, chơn âm vũ trụ hiện thân ra ĐỊA MẪU. Tức là Tổ Tiên Khai Hóa hiện thân ra con người, một nam, một nữ, NAM CỐT CÁCH RỒNG, NỮ CỐT CÁCH TIÊN. Hay nói một cách khác TỔ TIÊN NHƯ LAI hiện thân là con người tức là CHA TRỜI, Cha của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những con chiêng những người đi theo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gọi Cha Trời là Chúa Trời. Cha Trời, Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho tới ngày nay ( xem kinh Long Hoa Mật Tạng, Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn). Con người là tiểu thiên tinh hoa vũ trụ, vì thế làm chủ được con người làm chủ Chân Tâm Chân Tánh con người thì coi như làm chủ của sự vạn năng, làm chủ vũ trụ.

Đạo con người, và Đạo làm người, là cái Đạo vô cùng vô tận, tương ứng với cái Đạo của tạo hóa, ứng dụng cùng khắp trời đất. Đạo con người, là cái Đạo đi vào sự sống. Sự sống bản thân, gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, tề gia, trị quốc, luận bình thiên hạ.

Ở gia đình con người hiện ra cái đạo tề gia, ở xã hội con người hiện ra cái đạo trị quốc, ở giác ngộ con người hiện ra cái đạo cứu khổ, ban vui, luận bình thiên hạ.

Đối với vợ thì người nam thể hiện ra cái đạo làm chồng, đối với chồng thì người nữ thể hiện ra cái đạo làm vợ.

Đối với con cái thì người chồng, người vợ thể hiện ra cái đạo làm cha, làm mẹ.

Đối với cháu, chắt, chút, chít, thể hiện ra cái đạo làm ông, làm bà.

Đối với em thể hiện ra cái đạo làm anh làm chị.

Đối với anh chị, thể hiện ra cái đạo làm em.

Đối với thầy, thì thể hiện ra cái đạo làm trò.

Đối với non sông tổ quốc, thì thể hiện cái đạo làm dân, thể hiện cái đạo làm chủ.

Đối với chủ, thời thể hiện cái đạo làm tôi làm tớ.

Nói tóm lại:

Cái đạo làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, làm QUAN, thì phải hết lòng vì xã hội, hết lòng vì dân, hết lòng vì non sông tổ quốc.

Đạo làm PHẬT làm THÁNH, làm TIÊN, làm THẦN, làm CHÚA, thì phải hết lòng vì TRỜI, vì THIÊN LUẬT, vì nhân loại con người, đem lại sự công bằng bình đẳng, bảo vệ quyền thiêng liêng mà TẠO HÓA đã ban tặng cho mỗi con người, những quyền cơ bản, những quyền bất khả xâm phạm. Như Quyền con người, quyền sống, quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền hội họp, quyền theo hoặc không theo, quyền tự nguyện, quyền lập hội, quyền tự chủ, nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ nhân quyền con người.

Hay ngược lại: Làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, làm QUAN, mà coi dân như nô lệ, coi dân như giai cấp phụng sự cho mình, độc tài, độc trị, tham lam tàn bạo, cửa quyền, sách nhiễu, vơ vét của công, đặt mình lên trên truyền thống Ông Cha, lên trên non sông tổ quốc, thì phạm phải đại kỵ của sự tổn đức. Đáng lý làm ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, QUAN, rất nhiều đời, đằng nầy mới một đời mà đã lụn bại. Như vậy: Cái Đạo con người, cái Đạo làm người, chính là tu thân, xử thế, sống Công Bằng Bình Đẳng, tôn trọng lẫn nhau sống đúng lương tâm của mỗi con người. Thật là vô tận, vì thế có nhơn đạo là PHẬT ĐẠO, THÁNH ĐẠO, TIÊN ĐẠO, THẦN ĐẠO, CHÚA ĐẠO tự thành. ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA tự có.

Bản audio chính thức: https://bit.ly/nhan-luan-hieu-nghia
Tải về MP3 tại: http://bit.ly/NLHNmp3
Kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn”: https://bit.ly/long-hoa-kinh

LONG HOA GIỚI ĐỨC
Quốc Tổ Hùng Vương truyền đại giới

Mời khắp tầng lớp xã hội con cháu Việt Nam nghe trọn bộ LONG HOA GIỚI ĐỨC – Bộ kinh tối thượng gồm 25 Đại Giới, Tinh Hoa thu nhiếp tất cả Pháp, cả Luật. Chúa Tể tất cả Phước và Đức. Ở thời dựng nước Văn Lang (2959-2880 TCN), Long Hoa Giới Đức chỉ truyền xuống hàng Quốc Vương người kế vị mà thôi. Thất truyền vào thời Hạ Hùng Vương (258 TCN).
 
Nhờ tôn thờ Giới Đức, không phạm Giới Cấm nên Vương, Quan ai nấy nhân cách, phẩm hạnh Đức Độ hơn người. Xứng đáng gương mẫu, đi đầu trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Đạo Luật tối cao nước Văn Lang.
 
Nước Văn Lang vì thế, trở thành đất nước Văn Minh, dân giàu nước mạnh, cả hai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất. Nhất là ổn định Chính Trị, kéo dài độc lập 2701 năm (thời dựng nước 79 năm, thời giữ nước 2622 năm), trên thế giới ở vào thời đó không có đất nước nào sánh bằng. Văn Lang Bách Việt văn minh hùng mạnh làm khiếp sợ quân thù ngoại xâm.
 
Sống không luật, khác gì thuyền thủng
Thời mong gì, đến cõi bờ kia
Quốc Tổ đã, bao lần dặn bảo
Luật là thầy, soi sáng đường đi
Người nhạo bán, chê bai luật giải
Thời muôn đời, tăm tối ngu si
Luật là thầy, không to không nhỏ
Giới ngăn ngừa, tốt xấu phân minh
Đời có luật, đời vui không hết
Luật là thầy, muôn chuyện đều nên

Bản audio chính thức: https://bit.ly/long-hoa-gioi-duc
Tải về MP3 tại: http://bit.ly/LHGDmp3

Kinh sách “Văn Hóa Cội Nguồn”: https://bit.ly/long-hoa-kinh

ĐỘC LẬP CA

Cội nguồn văn hóa ra đời
Việt Nam tỏa sáng rạng ngời muôn năm
Thoát đời nô lệ tối tăm
Cúi luồn phương Bắc nát tan cơ đồ
Bừng chính nghĩa đất trời rung chuyển
Nghĩa đồng bào hùng dũng keo sơn
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Cỡi mây đạp gió bay lên đỉnh trời
Kìa tiến tới triệu người như một
Cuộn bay lên rờm rợp dậy non
Gươm thiên trí huệ sáng choang
Ầm ầm sấm nổ nước dân cuộn cuồn
Rền đất Bắc kinh hồn bạc vía
Mộng xâm lăng tan biến hư không
Trời nam rực rỡ mùa xuân
Đơm hoa kết trái lẫy lừng năm châu
Gió xuân đến thắm màu thánh đức
Đạo cùng đời mặc sức an vui
Mặt trời tỏa sáng bừng lên
Non sông tổ quốc điểm tô sang giàu
Cõi trời nam một màu bình đẳng
Nền văn minh thẳng tới tự do
Nhân quyền dân chủ ấm no
Đồng bào một cội điểm tô thái bình
Xuân khởi sắc xuân hồng xuân thắm
Đời tự do đời thắm đời tươi
Cội nguồn văn hóa ai ơi
Tôn thờ mãi mãi rạng ngời vinh quang
Kìa truyền thống Văn Lang xuất hiện
Đấng cha ông ngự trị tòa sen
Chúa xuân mai nở xuân thăng
Nước Nam bền vững hằng hằng xuân thu
Đời hậu thế võng dù cùng khắp
Đường thang mây, kế tiếp hùng ca
Rồng Tiên hội khắp gần xa
Năm châu bốn biển đều là anh em

GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH

Nền giáo dục luôn là nền quốc sách
Chuyển hồn linh theo đạo đức chân tâm
Chuyển hồn linh theo chính nghĩa cha ông
Nền giáo dục luôn dẩn đầu cuộc sống
Luôn mở đường luôn đi đầu dẫn lối
Kết quả hoa đầy rực thắm mùa xuân
Trải sang giàu đầy hạnh phúc hương thơm
Nền giáo dục một công trình vĩ đại
Một công trình không bao giờ chiến bại
Đầy vinh quang trong cuộc sống vinh quang
Sống tự do trong cuộc sống thênh thang
Nền giáo dục luôn chuyển mình tiến hóa
Đầy anh linh và cũng đầy quyền biến
Mãi dẫn đầu trong cuộc sống đi lên
Luôn vượt qua những gian khổ khó khăn
Nền quốc sách là con đường giáo dục
Là con đường lắng trong, luôn gạn đục
Làm cho đời luôn tỏa sáng yên vui
Mãi gieo mầm cho cuộc sống ấm êm
Nền giáo dục mang trong mình hạt giống
Giống chính nghĩa tràn đầy muôn sức sống
Vượt trời mây trong quốc giáo lẫy lừng
Vượt trời mây đầy khí thế oai hùng
Nền giáo dục luôn là nền quốc sách
Nền mùa xuân nền hạnh phúc muôn dân
Nền văn hóa một bầu trời hương thơm

LẠ LÀM SAO

Muốn hỏi Phật, Tiên ở nơi nào
Liền nghe trong dạ chợt nao nao
Thiện tâm nào phải là trong mộng
Tại mình không hiểu lạ làm sao?

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Theo Kinh Long Hoa Mật Tạng, Anh Linh Quốc Tổ truyền lại:

Đức Quốc Tổ Hùng Vương chính là Đức Giáo Tổ, Chí Tôn Thiên Đế, là con cả của Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂNĐịa Mẫu ÂU CƠ, đầu thai xuống trần làm con Kinh Dương Vương. Đức Quốc Tổ Hùng Vương đã chứng quả vô thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thuyết ra “Văn Hóa Cội Nguồn – nền Quốc Đạo Tiên Rồng”, hàng phục trăm bộ lạc, lập nên nước Văn Lang rộng lớn – nhân nghĩa chi bang, thái bình thịnh trị, không có một quốc gia nào trên thế giới thời đó sánh kịp.

100 người con của Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂN và Địa Mẫu ÂU CƠ, sanh ra tại dãy núi Long Hoa, chốn Hồng Trần, cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5. Một trăm người con của Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂN và Địa Mẫu ÂU CƠ hiện đang làm Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Chúa, Mẫu Hoàng, Phật Mẫu, Tiên Mẫu, Thánh Mẫu cai quản khắp tầng trời, Tam Thiên Đại Thiên vũ trụ. Đức Giáo Tổ Chí Tôn là anh cả, theo di chí Tổ Tiên, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời.

Trong trăm họ đầu tiên nhân loại. Có Họ Trời, Họ Trời chính là Họ Cao. (Trời Cao) Họ Cao ra đời mang Họ Trời, tồn tại qua các thời kỳ của mỗi tiểu kiếp. Thời Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế, Viêm Đế. Đến thời niên đại Kinh Dương Vương. Cứ mỗi tiểu kiếp là 16 triệu 800 nghìn năm. Như vậy Họ Cao đã Khởi nguồn từ giữa tiểu kiếp thứ 5 đến nay cuối tiểu kiếp thứ 9, đã trải qua 75 triệu 600 nghìn năm.

– Quốc Tổ Hùng Vương là con một của Kinh Dương Vương đời thứ 9 Mẹ là Thần Long Nữ Bộ Tộc Long Giao (Bộ Tộc Long Giao nay là Nước Nhật Bản).

– Quốc Tổ sinh ngày 20 tháng 2 năm giáp thìn.

– Quốc Tổ Họ Cao, tên Hùng Lan.

– 16 tuổi Quốc Tổ đi tìm chân lý.

– 22 tuổi Quốc Tổ chuyển đại pháp luân khai Hội Long Vân tại vườn cấm nằm ở phía tây nước Xích Quỷ.

Theo niên lịch Đại Nam, có từ thời Viêm Đế. ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu, Quốc Tổ thuyết giáo nói ra Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ. Hàng phục Bách Tộc, sau nầy trở thành Bách Việt Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Nền Quốc Đạo Văn Lang.

– 25 tuổi Quốc Tổ dẫn quân Âu, Lạc Bách Việt. Tiến về đất Địa Long Lãnh Nam, nằm ở phía nam nước Xích Quỷ (Nay là Địa Long chữ S Việt Nam) Quốc Tổ cùng quân Bách Việt, tiêu diệt ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ, Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Khai lập lên nước Văn Lang vào năm Mậu Thìn.

– 30 tuổi Quốc Tổ lên ngôi Quốc Vương vào ngày 2 tháng 9 năm Quý Dậu. Lấy Niên Hiệu Hùng Vương, Công Bố Niên Đại Hùng Vương ra đời, kế theo Niên Đại Kinh Dương Vương. Nước Xích Quỷ trở thành nước Văn Lang rộng lớn. Công Bố Nền Quốc Đạo cũng như Nhà Nước Văn Lang ra đời. 2959 trước công nguyên.

– Quốc Tổ Hùng Vương năm 41 tuổi lúc này Quốc Mẫu Phụng Cơ (Phụng Cơ là con gái của Đế Lai) sanh Hùng Quý Lân.

– 109 tuổi Quốc Tổ truyền ngôi cho Hùng Quý Lân 2880 trước công nguyên.

– 79 năm Quốc Tổ ở ngôi Quốc Vương.

– 3 năm Quốc Tổ ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo.

Quốc Tổ thọ 112 tuổi. Về trời vào ngày mùng 10 tháng 3 theo niên lịch Đại Nam Văn Hiến.

Tóm lại: Quốc Tổ ra đời đến nay 2020 là năm nghìn không trăm lẽ chín năm (5009 Năm). Niên Đại Hùng Vương đến nay 2020 là bốn nghìn chín trăm bảy chín năm (4979 năm).

(Niên Lịch Đại Nam Văn Hiến thất truyền vào thời An Dương Vương kết thúc Niên Đại Hùng Vương 258 trước công nguyên)

“Gốc đạo-đức nghìn năm tiên tổ lập,
Đạo nghĩa-nhân vạn thuở tử tôn gìn.”

THEO CHÂN QUỐC TỔ HỒI HƯƠNG TRỞ VỀ

Những ai đã từng xem qua Quốc Bảo Chân Kinh cũng như Văn Hóa Cội Nguồn thời sẽ hiểu rõ Anh Linh Quốc Tổ đã lâm phàm từ lâu, tuổi người cũng đã cao và cũng sắp về Trời. Chỉ có Anh Linh Quốc Tổ mới đủ toàn năng toàn giác làm ra những việc lớn lao như thế. Mở ra con đường cho con cháu Tiên Rồng Việt Nam đi. Đi đến thành công đại thành công mà không cần phải đổ máu. Vì dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã quá khổ… Những ai biết làm theo lời dạy Anh Linh Quốc Tổ thì nhất định thành công cũng như được Anh Linh Quốc Tổ hộ độ phù trì, sớm lên bờ giải thoát, chánh đẳng chánh giác…

Nước non Nam Việt nước non
Bừng lên sức sống dạ gan anh hùng
Người xưa trở lại vẫn còn
Đường nhân, ngõ nghĩa mở đường khai thông

Cõi lòng nhẹ bước về Nguồn

Theo chân Quốc Tổ trở về hồi hương
Tấm lòng mở rộng tình thương
Cho đời thêm đẹp, cho vườn thêm bông
Yêu non yêu nước yêu dân
Cho hồn sáng rực, cho tâm sáng ngời
Cõi đời trần thế cõi đời
Trần gian cõi tạm, vô thường chuyển xoay
Thế thời vận thế đổi thay
Họa tai, tai họa theo chân chẳng rời
Chi bằng trở lại Cội Nguồn
Kinh thơ, Văn Hóa, tâm hồn sáng soi
Quê người trên các cõi tiên
Phải đâu trần thế, có chi bận lòng
Buông đi cho nhẹ linh hồn
Sống còn chết mất, được gì trắng tay
Thiện tâm hồn được thảnh thơi
Theo chân Quốc Tổ về trời an vui

Quốc Tổ Hùng Vương là nhà tư tưởng vĩ đại có một không hai trên trái đất kéo dài hàng triệu triệu năm từ khi nhân loại ra đời tới bây giờ là nhà giáo dục, nhà thơ nhà văn hiện đại, nhà chính trị quân sự siêu tột thiên tài. Nhà Đạo Đức, khoa học vật chất lẫn tinh thần am hiểu thấu suốt Cội Nguồn vũ trụ. Nhà biết trước thấy trước bậc nhất của nhân loại con người.

Người không những có công dựng nước, còn có công xây dựng lên văn hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng Quốc Đạo dân tộc. Làm cho dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh. Giải thoát tội lỗi hướng tới chân thiện mỹ. Đưa xã hội tiến tới Đại Đồng bình đẳng, tự do, ấm no hạnh phúc.

Chủ nghĩa Đại Đồng là chủ nghĩa giác ngộ cao về Cội Nguồn tinh thần lẫn vật chất tiến tới làm chủ vũ trụ, làm chủ linh hồn, làm chủ thể xác. Con đường chủ nghĩa Đại Đồng, Quốc Tổ Vua Hùng thừa lệnh Đức Cha Trời Long Hoa – Lạc Long Quân để vạch ra, không những cho nhân loại trần gian mà cả thiên đàng các cõi tầng trời.

Từ cảnh giới đen tối địa ngục trần gian, nhà tư tưởng vĩ đại Quốc Tổ đã mở ra hướng đi mới, chân trời mới, chân trời đầy mùa xuân, tự do, ấm no hạnh phúc.

Thiên hạ chen nhau danh cùng lợi
Vua Hùng lặng lội cứu nhân sanh
Chân lý cha ông Tiên cảnh giới
Đại Đồng Nguồn Cội đẹp cùng xinh
Văn minh lúa nước nuôi thể xác
Chân lý Cội Nguồn độ hồn linh
Cứu dân đâu thể quên Nguồn Gốc
Ba nguồn ánh sáng dựng văn minh

Lòng yêu nước thương dân bảo tồn độc lập dân tộc khiến cho thế hệ con cháu chúng ta luôn luôn sùng kính, luôn luôn ngậm ngùi. Đức tính từ bi bác ái ấy mà Đức Quốc Tổ suốt đời hết lòng vì Đồng Bào vì nhân loại vì thế hệ con cháu.

Đức Quốc Tổ như vầng thái dương mãi mãi soi sáng trong tâm hồn bao lớp thế hệ măng non. Cuộc đời Quốc Tổ sống lạc quan dù trải bao gian lao cũng thế. Đức Quốc Tổ rất yêu nghệ thuật hội họa điêu khắc, kiến trúc xây dựng.

Nghệ thuật văn nghệ, ca múa nhạc kịch, vì văn học nghệ thuật, ca múa nhạc kịch làm cho đời sống quên đi mệt mỏi, quên đi nỗi mệt nhọc trong lao động, phản ảnh truyền bá nền Quốc Đạo rộng rãi ăn sâu vào lòng người, đêm lại niềm vui lạc quan yêu đời.

Thế lực giặc ngoại xâm tội ác động trời, với hơn nghìn năm nô lệ – chúng đã xóa sạch những gì ông cha ta truyền lại, chúng cho người SỬA SỬ ĐỐT SÁCH hầu gây rối loạn tinh thần Cội Nguồn cho những thế hệ sau.

Và hôm nay lại một lần nữa văn hóa Cội Nguồn lại ra đời. Văn Hóa Cội Nguồn cách đây năm nghìn năm là văn hóa truyền khẩu (tam sao thất bổn). Còn hôm nay thời lại khác không phải chỉ truyền khẩu mà còn có cả Kinh Luân, thi phú làm rường cột vững chắc cho tương lai.

Trước khi bước vào Văn Hóa Cội Nguồn ít ai không bị rào cản thử thách. Ma bất khảo bất thành đại đạo, đã là trường thi tiến hóa Linh Hồn đương nhiên phải bị khảo đảo. Nếu không nổ lực quyết chí thời không thể nào hội nhập được Văn Hóa Cội Nguồn.

Đón nhận Văn Hóa Cội Nguồn, coi như đón nhận kho báu vũ trụ, đón nhận lí tưởng cao đẹp nhất nhất vũ trụ. Từ nơi Cội Nguồn chúng Ta nhận thấy được Tầng Trời Cõi Trời đầy ngọc ngà châu báu. Cũng như ánh sáng mùa xuân đầy những sắc hoa rộn tiếng chim ca. Tâm Hồn nhẹ bổng như vượt qua cảnh phàm trầm, bước qua cánh cửa luân hồi vào cõi Thiên Đàng cực lạc.

Văn Hóa Cội Nguồn không những là Văn Hóa Siêu Thoát, mà còn là Văn Hóa giải thoát sự thống khổ làm tan biến bao tai họa do chính con người tạo ra. Văn Hóa Cội Nguồn đem lại cho chúng Ta sáng trí sáng lòng, nhìn thấy rõ tương lai con đường mình đi. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đoàn kết làm cho sức mạnh tinh thần Dân Tộc dâng cao. Đồng loạt đứng lên cứu lấy quê hương đất nước khi có quân xâm lược. Đem lại sự sống còn của một Dân Tộc.

Mỗi con người ai cũng có giây phút thiêng liêng của cuộc đời, nhưng họ đã tự bỏ qua, lao vào cuộc sống không lối thoát đầy ngang trái cháng chường.

Đó đâu phải là Tâm trạng của riêng ai, mà là Tâm trạng chung khi đã lạc Nguồn lạc Cội, dù giàu hay nghèo đều mang Tâm trạng nỗi khổ khác nhau. Những phút giây sung sướng khi đã nhận ra điều kỳ diệu trong Văn Hóa Cội Nguồn. Tự đánh dấu đời mình hồi sinh trở lại thành con người mới, hành động mới tỏa sáng Nhân Cách, Đạo Đức sống có ích cho non cho nước.

Văn Hóa Cội Nguồn là con đường Đại Đạo rộng lớn xóa đi ngăn cách cái Ta, xóa đi ngăn cách giai cấp, màu da chủng tộc hòa nhập cùng nhau trên con đường Chủ Nghĩa Đại Đồng.

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa khai Dân Trí, phục hưng Dân Khí, tạo lên sức mạnh Thần, Thánh của Dân Tộc mang dấu ấn riêng biệt của Dân Tộc có Nguồn Cội như Dân Tộc Việt Nam.

Chủ nghĩa yêu nước luôn gắng liền với Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Khí phách hùng anh bất khuất cũng từ đây dâng cao, tạo lên sức mạnh cuồng phong vũ bão. Làm cho quân thù khiếp sợ. Tà quyền khiếp vía, yêu nước mà mất đi Văn Hóa Cội Nguồn ví như chim Đại Bàng không cánh, như Cọp không có móng vuốt răng nanh, thời loài Cáo Sói làm gì chúng sợ.

Bước chân Ta dù có dài rộng đến đâu, in đấu chân trên khắp nẻo đường đời, cũng không nên quên mất Cội Nguồn lối về quê hương cõi trời.

Trần gian cõi tạm ai ơi
Mãn trần hồn lại siêu sanh về trời
Đó là chân lý ở đời
Hành trang Văn Hóa Ý Trời mang theo

Không có người Cha Mẹ nào chẳng thương con, dù đó là Cha Trời Mẹ Trời cũng thế. Nếu có lòng Hiếu Thuận đối với Cha Trời Mẹ Trời. Cha Trời Mẹ Trời nào bỏ rơi. Pháp Thân Cha Trời Mẹ Trời khắp hư không chỗ nào chẳng có dù chỉ là một niệm nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời. Thời Cha Trời Mẹ Trời che chở, cũng như siêu độ Linh Hồn chúng Ta về các cõi trời, tần trời.

Sự trở về Cội Nguồn lìa xa cái ác, đem hạt giống Thiên Ý Cha Trời trao cho nhân loại con người, cũng có nghĩa tự mình giải thoát cho mình trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Ai cũng có hành trang mang theo đó là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời làm giàu cho bản thân khi về trời.

Nói tóm lại: Trước khi bước vào Văn Hóa Cội Nguồn, không ít thời nhiều cũng bị chướng ngại rào cản thử thách. Ma bất khảo bất thành đại Đạo. Chướng ngại càng lớn vượt qua được thời quả vị càng cao. Trần gian là cõi trường thi tiến hóa Linh Hồn. Gặp được Văn Hóa Cội Nguồn thời coi như rút ngắn vô lượng lượng ước kiếp tu hành, mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu có công truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn thời Thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Thiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Cũng như làm Vua, Chúa các tầng trời cõi trời.

Những lợi ích quá to lớn như thế đương nhiên Ma, Quỷ sẽ cản đường, bát phong xoay chuyển không cho tiếp cận Văn Hóa Cội Nguồn. Muốn hội nhập Văn Hóa Cội nguồn ý chí quyết tâm chưa đủ, thời cần niệm Nam Mô A Men cầu nguyện Cha Trời Mẹ Trời phù hộ che chở, mới tiếp cận hội Văn Hóa Cội Nguồn một cách nhanh chóng.